image1 image2 image3 image4

Velkommen til PS Contact

PS Contact er en alsidig og anderledes privat servicevirksomhed, der supplerer og styrker kommunen i arbejdet med at servicere borgere.

Målet er at PS Contact kan løse alle opgaver, der kan opstå i forbindelse med kommunens borgere.Vi hjælper bl.a. under Servicelovens paragraffer som f.eks:

Autismecenteret SAABY - §107

Beskyttet Beskæftigelse - §103

Botilbuddet SAABY - §107/66

Børn og Unge - §52/54/11

Støtte/Kontakt - §85

Ungehusene - §85/76/IML23D

Vi tilbyder ligeledes enkeltmandsprojekter under §107 kontakt venligst Direktør Annette Jensen vedrørende enkeltmandsprojekter på email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


PS contact har udvidet med endnu et botilbud under §107 - her er lidt mere info om FRISA: 

Botilbuddet FRISA - SEL §107

Botilbuddet FRISA under PS Contact tilbyder botilbud under §107 til 6 borgere på en skøn landejendom, der ligger lidt uden for Højby i det smukke Odsherred. Den skønne ejendom tilbyder smukke beboelsesrammer med blandt andet; eget værelse til hver enkelt borger, 2 badeværelser til deling, 1 stue samt fælles spisekøkken.

Målgruppen : Borgere med nogen eller betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for en fortsat behandling samt afklaring af deres fremtidige boform og støttebehov. Aldersgruppen er 18 - 65 år.

Ansatte : De ansatte på Botilbuddet FRISA har en uddannelsesbaggrund, som tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig/erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte, behandle og møde borgeren dér, hvor vedkommende er. Personalet modtager løbende supervision fra ekstern superviser samt følger et undervisningsprogram, som tager udgangspunkt i de specialer, der ligger inden for PS Contacts regi. 

Kontakt: For mere information om FRISA, venligst kontakt: 
Annette Jensen, Direktør  
Tlf. 5337 5514
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Vi er i gang med at opdatere vores hjemmeside til at inkludere yderligere detaljer om FRISA. 

 

2018  PS Contact   globbers joomla templates