Om PS Contact


Om PS ContactLær os og vores spændende virksomhed at kende


Om PS Contact

 

PS Contact er en alsidig og anderledes privat servicevirksomhed, der supplerer og styrker kommunen i arbejdet med at servicere borgere.

 

PS Contact var etableret i august 2005 af den nuværende ejer og administrerende direktør, Pia Saaby Sørensen. PS Contact opererer hovedsageligt i Vestsjælland, med hovedkontor i Gislinge, nær Holbæk.

 

Vi hjælper bl.a. under Servicelovens paragraffer som f.eks. §52,3,2, §76,2,3 §85, §98, §103 og §107. Vi løser også opgaver under lov om aktiv beskæftigelsesindsats herunder mentorfunktioner. Målet er at løse alle opgaver, der kan opstå i forbindelse med kommunens borgere.

 

Arbejdet er tilrettelagt efter borgerens behov for at gøre borgeren i stand til at klare sig selv bedst muligt. Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren – og ikke omvendt.

 

Alt under Serviceloven. Med 24 timers service, tilkaldevagt og en gennemsnitlig ATA-tid på 90%.

PS Contact løser alle opgaver under Serviceloven ud fra en fleksibel og faglig tilgang

PS Contact har 24 timers service med tilkaldevagt og telefonrådgivning med et snævert team. Derfor har borgeren så vidt muligt kendskab til personerne i den anden ende af linjen

PS Contact er det faglige og fleksible alternativ for kommunen, når det handler om krævende borgere, der ønsker at bo i eget hjem i stedet for et opholdssted.

 

Når din kommune vælger at bruge PS Contact, kan du regne med, at vi fungerer som en respektfuld og tryg tovholder. Vi hjælper borgeren med at klare mest muligt på egen hånd og udvikle nødvendige kompetencer i eget miljø. Erfaringer viser, at netop hjælp i eget miljø kan give gode resultater. Og det har din kommune flere muligheder for at tilbyde, når du samarbejder med PS Contact.

 

Kontakt os allerede i dag for at starte et samarbejde

Om PS Contacts medarbejdere

 

PS Contact har en bred vifte at dedicerede og kvalificerede medarbejdere, som hver og en er med til at gøre PS Contact for specialister og eksperter inden for vores område.

 

Vores dygtige medarbejdere har baggrund og uddannelse inden for blandt andet, dog ikke begrænset til: 

Psykologi, social-og sundhedshjælpere/ assistenter, socialpædagoger, plejere, håndværkere, miljøterapeutisk og læreruddannede. 

Vores medarbejdere er bestående af udekørende teams samt mentor/støtte / børn og unge, som servicerer borgere i eget hjem. Samt personale på vores bosteder, autismecentre og beskyttet beskæftigelse. 

 

Yderligere har vi kompetente ledere og en adminstrativ gruppe som holder virksomheden i drift i det daglige

 

Lær mere om vores fulde tilbudsportal her

 


Om PS Contacts ledelsen og specialister 

Mød vores fantastiske leder / special team her

Pia Saaby sørensen, PS Contacts direktør og ejer

PIA SAABY SØRENSEN

Administrende direktør og ejer af PS Contact

 

Pia er PS Contact oprindelige stifter og har været med hele vejen fra starten i August 2005 hvor PS Contact var at finde på en lille matrik i Hørve, til den nuværende virksomhed i Gislinge.


Pia har haft en finger med i spillet i hver eneste udvidelse af PS Contact om det så var købet af 2 yderligere autismecentre i Svinninge eller opstart af vores nyeste bosted FRISA.


Pia er uddannet inden for rehabilitering af erhvervet hjerneskade, tværfaglig Neuropædagogik samt forretning, ledelse og økonomi.

 

Email: pia@pscontact.dk        Telefon: 2212 5514

leo hansen, daglig leder større/kontakt og børn og unge gruppen, ps contact

LEO HANSEN

Daglig leder, Børn og Unge og Støtte/Kontakt gruppen

 

Leo har været hos PS Contact siden marts 2012, og en del af ledergruppen siden nov 2012.


Leo har i sin karriere altid arbejdet med mennesker, med øje for bla. børne-/ældreområdet, aktivitetsforløb, samt leder af bofællesskaber hvor psykiatrien og social udsatte altid har være den røde tråd.

Leo er uddannet inden for SOSU området og har desuden en 3 årig tværfaglig uddannelse i narrativ og systemisk terapi og metode. Leo mener, at det er ud fra folks ressourcer og anerkendende tilgang, at mennesker skal udvikle sig. 

 

Email: leo@pscontact.dk          Telefon: 4236 6590

henrik jensen, daglig leder beskyttet beskæftigelse øvejen, ps contact

HENRIK JENSEN

Daglig leder, Beskyttet Beskæftigelse

 

Henrik har siden august 2012 været ansat i PS-Contact, Henriks ansvarområder er både ansvar for ledelsen af service og vedligeholdelse af alle PS Contact matrikker, samt daglig leder på Øvejens Beskæftigelse. Han arbejder på at, at arbejdsdagen på Øvejen er meningsfyldt og relevant for borgerne, og at de bliver en del af et arbejdsfællesskab og herved evner at bruge sine ressourcer fuldt ud. Henrik er uddannet tømrer i 1988 og har i mange år arbejdet på flere både store og små byggeprojekter.

 

Email: henrik@pscontact.dk                Telefon: 2896 5514

Betina back jensen, visitator, ps contact

BETINA BACH JENSEN

Visitator

 

Betina har været hos PS Contact siden nov 2018. Betina er uddannet socialformidler og psykiatrivejleder, og har et bredt kendskab til social lovgivning. Hun var sagsbehandler i Odsherred Kommune psykiatri/ myndighedsafdeling i mange år, og har stor erfaring med visitering til botilbud samt, at arbejde helheds-orienteret omkring borgere. Betina er med til at kvalitetssikre vores tilbud, og sørger for, at vi lever op til vores mål, at når man vælger at bruge PS Contact, så kan man regne med, at vi fungerer som en respektfuld og tryg tovholder i udviklingen af vores borgere.

 

Email: bbj@pscontact.dk              Telefon: 2445 1020

louise sjørslev, driftschef ps contact

LOUISE SJØRSLEV

Driftschef & leder af Botilbud Frisa & Ungehusene

 

Louise blev en del af PS Contact ledergruppe i april 2016, hvor hun startede som Hr-chef til hendes nuværende stilling som Driftschef.

Louise kommer fra en lang karriere inden for serviceområdet, blandt andet som leder af ældreområdet hos Glostrup kommune og Tilsynskonsulent hos Holbæk kommune.

Louise er en dygtig leder, som forstår at få det bedste ud af sit personale.

 

Email: louise@pscontact.dk       Telefon: 2927 5514

Michael simonsen, daglig leder botilbud Saaby og autismecentrene Saaby, ps contact

MICHAEL SIMONSEN

Daglig leder, Botilbud Saaby (Katrinedal).

 

Michael har været ansat hos PS Contact siden april 2018, som leder for Botilbud Saaby.


Michael har mere end 18 års erfaring som leder af sociale tilbud for mennesker med nedsat funktionsevne, blandt andet som Områdeleder i Autismecenter Vestsjælland i Slagelse kommune. At tilføje til dette er løbende uddannelse og udvikling i blandt andet pædagogik, psykologi samt ledelse.

 

Email: michsim@pscontact.dk            Telefon: 2783 2616

Michael simonsen, daglig leder botilbud Saaby og autismecentrene Saaby, ps contact

SUSANNE RØMER JENSEN

Daglig leder, Mentorgruppen

 

Susanne har været en del af PS Contact siden 2018.


Hun kommer med en masse erfaring, både fra privat, jobcenter og offentlige beskæftigelsesområder. Hun har et stort netværk samt meget erfaring inden for arbejdsområdet. At tilføje til dette er en uddannelses baggrund inden for blandt andet: Mentoruddannelse, MPA (Master Person Analyse) og systematisk opstilling.

Hun er utrolig god til at have mange bolde i luften på samme tid, og gribe dem, hvilket er utroligt vigtigt i sin rolle som leder for mentor gruppen. 

 

Email: susjen@pscontact.dk            Telefon: 3031 4382

Betina back jensen, visitator, ps contact

JIMMY SØRENSEN

Daglig leder, Autismecentrene SAABY

 

Jimmy Sørensen daglig leder af autismecenteret, har været ansat i ps contact siden Maj 2018. Jeg er uddannet pædagog og sygeplejerske, desuden har jeg en ledelsesmæssige baggrund fra forsvaret. Jeg har baggrund i psykiatrien, hvor jeg de sidste 16 år er foregået i lukket regi. Endvidere har jeg fungeret som udviklingsinstruktør, her har jeg undervist læger og sygeplejersker i den mentaliserende tilgang, samt en deeskalerende adfærd. Visionen for autismecenteret er, at vi som en arbejdsgruppe for specialiseret os i de problemstillinger der følger vores borger, så vi støtter dem bedst muligt i en hverdag.

 

Email: jimsor@pscontact.dk              Telefon: 2481 0694

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby:   

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   2783 2616

 


 

Beskyttet Beskæftigelse: 

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecentrene Saaby:

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2481 0694
Botilbud Frisa:

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 6146 5514

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 3031 4382
Støtte/Kontakt gruppen:

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn og Unge gruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 2927 5514

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk