Botilbud Saaby §66/107

Botilbud Saaby


under Serviceloven's §107/66.

Om Botilbud Saaby

 under Serviceloven's §66/107.

 

Botilbuddet SAABY under PS Contact tilbyder botilbud under §107/66 til 14 borgere på en herskabelig herregård lidt uden for Svinninge nær Holbæk. 

 

Den store herregård på 388 kvadratmeter tilbyder smukke beboelses rammer med blandt andet; eget værelse til alle beboere, 4 toiletter som man deles om, 2 store stuer samt fælles spisekøkken. Værelser og faciliteter er fordelt imellem hovedhuset og 2 længer, hvilket giver en god balance af privatliv og fællesskab.

 

På den store grund, er der masser af plads til udeliv, f.eks er der egen fiskesø i baghaven, park lignende have samt drivhus. 

 

Botilbuddet henvender sig hovedsageligt til borgere med nogen eller betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og behov for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov. Borgerne kan være i alderen 16 - 65 år.

 

Personalegruppen på Botilbud Saaby har baggrund og uddannelse, som tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig/erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte, behandle og møde borgeren dér, hvor vedkommende er. 

 

Vores mål med Botilbud Saaby er at finde og styrke borgernes ressourcer, de allerede besidder, for den vej at selvstændiggøre dem til at kunne agere og tage ansvar for eget liv. Hjælp til borgeren til at udvikle evnen til at tage ejerskab af sit liv, samt bistå ved diagnosisk udredning. 

 

Kontakt os eller læs mere om Botilbud Saaby nedenfor, såsom målgruppe, målsætning og metoder. 

botilbud Saaby, katrinedal, Svinninge, ps contact

KONTAKT BOTILBUD SAABY

 

Katrinedal 5-7-9

4520 Svinninge

 

Telefon: 2783 2616

Email: michsim@pscontact.dk


botilbud saaby, botilbud til voksne og unge, ps contact

MÅLGRUPPE

 

Borgere med nogen eller betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og behov for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov. Borgerne kan være i alderen 16 - 65 år.

MÅLSÆTNING

 

Den overordnede målsætning for borgerne, er at få dem selvstændiggjort til at kunne agere i egen lejlighed. Udvikle evnen til at opnå ejerskab i sit eget liv. Bistå ved diagnostisk udredning.

botilbud Saaby, §107, landejendom, ps contact

METODE/FORMÅL

 

Samarbejdet med borgeren er grundstenen for det videre forløb. Det er vigtigt, at borgeren selv deltager og samarbejder med deres kontaktperson omkring de problemstillinger de har. Det er vores oplevelse, at borgerne for det meste selv ved, at de har nogle ting, der skal arbejdes med og at det er derfor de er i et botilbud.

I vores huse er der ikke mange regler - til gengæld arbejdes der med struktur.

Struktur og regler har intet med hinanden at gøre, men med struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur gør, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

Vores tilgang til borgerne er individuel. Det vil sige at vi i samarbejde med borgeren og sagsbehandler fra pågældende hjemkommune, sammensætter den helt rigtige overordnede ramme for støtten, for netop denne borger.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret neuropædagogisk og mentaliserings baseret tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Med den neuropædagogiske og mentaliserings baserede tilgang møder vi borgeren dér hvor de er, i forhold til deres vanskeligheder både fysisk og kognitivt.

 

Vi er opsøgende på deres historie, både i forhold til diagnoserne, men også på mennesket. Det er vigtigt for vores forståelse og videre forløb at kende deres livshistorie. Dette mener vi, giver den bedste tilgang for at kunne yde den rette omsorg og styrke borgerens ressourcer og kompensationsmuligheder.  Øge deres selvhjulpenhed, opnå en bedre forståelse for deres egne og andres situation, at aflæse det sociale samspil og agere/kommunikere hensigtsmæssigt herpå.

botilbud Saaby, ps contact, tilbud til voksne, hjælp til bolig

KOST

 

Som borger i botilbuddet SAABY anser vi det som en vigtig del af udviklingen, at man tager vare på sig selv. Dette indebærer blandt andet, at borgeren indtager regelmæssige måltider hver dag.

Borgerne skal selv, med støtte, handle ind og lave mad for eget budget. Det er en økonomisk post, der tit bliver glemt, når det i forvejen er svært for borgeren at få økonomien til at fungere, og dermed giver det udfordringer i forhold til, om der er penge til mad sidst på måneden. For at sikre borgerne, at de ikke skal stå i den situation, betaler de 1200,- kr. pr. mdr., som bliver delt ud på hver uge til indkøb af madvarer. Dette gør vi fordi kosten har en stor betydning for, hvordan man har det, og derfor er det vigtigt at få nogle gode vaner med at få handlet ind og lavet mad.

To gange om ugen er der fællesspisning i det hus, som man er tilknyttet, hvor borgeren i samarbejde med en medarbejder står for menuvalg, indkøb og madlavning. Hver lørdag er der fællesspisning til frokost for alle borgere i botilbuddet SAABY.

KONTAKTPERSON

 

Vi arbejder med kontaktpersonsystemet, hvor hver borger har en primær og en sekundær kontaktperson tilknyttet.

Kontaktpersonen er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren foregår i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgerens udvikling.

daglig leder, botilbud Saaby, ps Contact, Michael simonsen

DAGLIG LEDER

 

MICHAEL SIMONSEN

KATRINEDAL 9

4520 SVINNINGE

 

DIREKTE TELFON: 2783 2616

 

EMAIL: michsim@pscontact.dk

LEDERPROFIL

 

MICHAEL SIMONSEN

Daglig leder, Botilbud Saaby (Katrinedal)

 

Michael har været ansat hos PS Contact siden april 2018, oprindeligt som leder for Botilbud Saaby, men han har siden tilføjet Autismecenteret Saaby til hans ansvarsområde. Michael har mere end 18 års erfaring som leder af sociale tilbud for mennesker med nedsat funktionsevne, blandt andet som Områdeleder i Autismecenter Vestsjælland i Slagelse kommune. At tilføje til dette er løbende uddannelse og udvikling i blandt andet pædagogik, psykologi samt ledelse.

 

KONTAKT BOTILBUD SAABY

 

Katrinedal 5-7-9

4520 Svinninge

 

Direkte telefon: 2783 2616

Email: michsim@pscontact.dk

 

PS Contact Hovedtelefon: 5337 5514

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby:   

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   2783 2616

 


 

Beskyttet Beskæftigelse: 

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecentrene Saaby:

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2481 0694
Botilbud Frisa:

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 6146 5514

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 3031 4382
Støtte/Kontakt gruppen:

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn og Unge gruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 2927 5514

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk