Tilbudsoversigt

Tilbudsoversigt

 

 

 

Få et overblik over PS Contact's mange tilbud under Serviceloven her

 

PS Contact tilbyder adskillige tilbud under serviceloven.

 

Gå direkte til det tilbud du søger via menuen til højre eller læs highlights fra hele vores tilbudsportal på siden nedenfor.

 

God fornøjelse - hvis du ikke finder det du søger, så er du naturligvis velkommen til at kontakt os, vi er altid hjælpsomme og ser muligheder hvor andre ser begrænsninger ...

Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse Øvejen, under Serviceloven's §103 & LAB§32.

Øvejens Beskæftigelse, under PS Contact, er en meningsfuld beskæftigelse til voksne.

Beliggenhed: Øvejen 8, 4532 Gislinge - Tilbuddet er beliggende i naturskønne omgivelser, nær Lammefjordskanalen, på en stor hestepension med tilhørende 17 tønderland.

 

Målgruppen: Tilbuddet er primært til voksne der gennem deres opvækst har haft sociale psykiatriske udfordringer, f.eks: erhvervet hjerneskade, angst, personlighedsforstyrrelser, depression m.m. Samt elever på STU uddannelse der søger praktikplads i en virksomhed der kan rumme og hjælpe dem.

 

Formål: At give den enkelte person et indhold samt en tilpasset hverdag at stå op til. At vedligeholde samt udvikle de færdigheder personen besidder i et beskyttet miljø hvor der tages hensyn til den enkeltes behov, kundskaber samt udvikle sociale kompetencer i form af gruppe dynamikker hvor borgene afprøves i sociale sammenhænge.

 

Botilbud Saaby

Botilbud Saaby (Katrinedal) er et tilbud under serviceloven's §107/66

Botilbud Saaby, under PS Contact, tilbyder et værdigt, strukturet botilbud til 14 borgere på en 388 kvadratmeter stor herskabelig herregård.

Beliggenhed: Katrinedal 5-7-9, 4520 Svinninge - Tilbuddet er beliggende i naturskønne omgivelser, på den store grund er der blandt eget fiskesø og parklignende have samt drivhus. 

 

Målgruppen: Borgere med nogen eller betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og behov for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov. Borgerne kan være i alderen 16 - 65 år.

 

Formål:Den overordnede målsætning for borgerne er, at få dem selvstændiggjort til at kunne agere i egen lejlighed og udvikle evnen til at opnå ejerskab i sit eget liv.

 

Botilbud Frisa

Botilbud Frisa er et tilbud under serviceloven's §107

Botilbud Frisa, under PS Contact, tilbyder et værdigt, strukturet botilbud til 10 borgere på en skøn landejendom, lidt uden for Højby i det smukke Odsherred, 

Beliggenhed: Strandvej 14 & 14A, 4573 Højby - eget værelse til hver borger, 3 badeværelser til deling, samt stue og spisekøkken. Landlig ro og hygge. 

 

Målgruppen: Borgere med nogen eller betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og behov for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov. Borgerne kan være i alderen 16 - 65 år.

 

Formål: Den overordnede målsætning for borgerne, er at få dem selvstændiggjort til at kunne agere i egen lejlighed. Udvikle evnen til at opnå ejerskab i sit eget liv. Bistå ved diagnostisk udredning.

 

Autismecentrene Saaby

Autismecentrene Saaby - under serviceloven §107

Autismecenter Saaby, under PS Contact, er et botilbud efter servicelovens § 107 til borgere med diagnoser inden for autisme spektrum forstyrrelser, i 3 huse på lukket villavej. 

Beliggenhed: Erantisvej 7, 16 & 18, 4532 Svinninge. Autismecenteret er beliggende i Svinninge og består af 3 parcelhuse på en stille villavej. Der er plads til 4 borgere i hvert hus.

 

Målgruppen:

Vi modtager borgere med diagnoser inden for autisme spektrum, og som har behov for let og middel støtte til forskelige områder af deres liv. 

Aldergruppen er fra 18 år og opefter. 

Borgerne kan være behandlingskrævende, have behov for at opbygge og vedligeholde relationer, og få skabt struktur i hverdagen og forebygge eller bryde isolation

Børn og Unge Gruppen

BØRN OG UNGE GRUPPEN - UNDER SERVICELOVEN'S §11, 52 & 54

PS Contact yder støtte til børn, unge og familier, som via deres sagsbehandler i en kommune har fået bevilliget et tilbud og/eller foranstaltning.

Primært, men ikke begrænset til, jfr. § 52, § 54, § 11.

Beliggenhed: Tilbud er gældende i alle vores samarbejdende kommuner, vi operere primært i Vestsjælland med hovedkontor på Teknikvej 6, 4532 Gislinge. 

 

Målgruppen:  PS Contact varetager opgaver for kommunens Center for børn-og familie - primært jfr. §11, 52 & 54

 

Formål: Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie til at få løst problemstillingerne og få afdækket og tilgodeset de aktuelle behov.

Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med borgeren under hensyntagen til den enkeltes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

 

Støtte/kontakt  Gruppen "Udekørende team"

Beliggenhed: Tilbud er gældende i alle vores samarbejdende kommuner, vi operere primært i Vestsjælland med hovedkontor på Teknikvej 6, 4532 Gislinge. 

 

Målgruppen:  Børn, unge og voksne der blandt andet har: : 

skizofreni, paranoia, autisme/aspergerforstyrrelser, borderline, ADHD/ADD, angst, depressioner, misbrug af alkohol eller auroforiserende stoffer, banderelateret problematik, social udsat unge eller borgere med behandlingsdom. 

 

Formål: At hjælpe borgeren til at blive så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse. Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at reducerer/ løse de problemstillinger der er barriere i forhold til at kunne indgå i arbejdsmarkedet/uddannelse / beskæftigelse eller aktiviteter. 

støtte og kontakt gruppen, ps contact

Støtte/kontakt gruppen under serviceloven §76, 83, 84, 85, 97 & 98

Udekørende team, under PS Contact, leverere støtte til mange forskellige paragraffer inden for støtte/kontakt, ledsager og integration. 

Mentor Gruppen

Mentor gruppen under sbeskæftigelsesloven LAB §31, §32, §42

Mentorgruppen under PS Contact, leverer støtte til mange forskellige paragraffer både inden for mentorordning, beskæftigelse mm

Beliggenhed: Tilbud er gældende i alle vores samarbejdende kommuner, vi operere primært i Vestsjælland med hovedkontor på Teknikvej 6, 4532 Gislinge. 

 

Målgruppen:  Børn, unge og voksne der via sagsbehandler mangler hjælp til blandt andet tilbud under LAB-loven. 

 

Formål: Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie til at få løst problemstillingerne og få afdækket og tilgodeset de aktuelle behov.

Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med borgeren under hensyntagen til den enkeltes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

 

mentor gruppen, ps contact

Ungehusene Saaby

Ungehusene Saaby under servuceloven SEL §76/85 & INL§23D

Ungehusene Saaby, under PS Contact, tilbyder en bolig til unge der snart er klar til at stå på egne ben, men af adskillige årsager har brug for voksen hjælp og støtte til at leve selv. 

Beliggenhed: Vi har 2 huse, beliggende på Kildevej 8 og Søndergade 8 i Hørve (4532). Der er plads til 6 unge i hvert hus. . 

 

Målgruppen:  Unge i alderen 18-30år, med lettere psykosociale problemstillinger. Dette kunne f.eks være Personlighedsforstyrrelser, ADHD, Angst, tidligere misbrugs problematik, hjerneskade eller social udsatte borgere. 

 

Formål: Er at klæde den unge på til at kunne bo i egen bolig med eller uden støtte. vi arbejder på at give den unge færdigheder til at strukturere hverdagen både med at:

  • Støtte op der hvor den unge har problemstillinger. 
  • Støtte til uddannelse/arbejde eller lignende
  • Støtte tl behandling. 
  • og meget mere

 

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby:   

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   2783 2616

 


 

Beskyttet Beskæftigelse: 

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecentrene Saaby:

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2481 0694
Botilbud Frisa:

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 6146 5514

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 3031 4382
Støtte/Kontakt gruppen:

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn og Unge gruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 2927 5514

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk