Ungehusene SEL§76,85 & IML§23D

Ungehusene Saaby


under Serviceloven's SEL §76/85 & IML§23D.

Om Ungehusene Saaby

 under Serviceloven's SEL§76/85 & INL§23D.

 

Ungehusene Saaby er beliggende i Hørve, en stationsby i Odsherred Kommune. Hørve byder på gode indkøbs muligheder og et sundt foreningsliv. Ungehusene er gå-afstand til offentlig transport, som gør det nemt at komme til og fra skole/uddannelsesinstitutioner og/eller arbejde.

 

Ungehusene SAABYS målgruppe erunge med lettere/moderate psykosociale problemstillinger; såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, angst, tidligere misbrugs problematik, hjerneskade og socialt udsatte mm. Det er hensigten, at de skal bo i egen bolig indenfor en kortere tidsramme, men som mangler træning af nogle færdigheder for, at det kan lykkes.

Ungehusene henvender sig hovedsageligt til aldersgruppen 18 - 30år. 

 

Ungehusene SAABY er delt over to huse, hvor der er plads til 6 unge i hvert hus. Den unge vil have mulighed for at indgå i et fællesskab med de andre unge beboere i form af fælles køkken, badeværelse, opholdsrum og stue.

 

Støtten i Ungehusene SAABY bevilges jf. Lov om Social Service § 85/76, og udmåles individuelt til hver ung.  Der arbejdes efter den kommunale handleplan og med mulighed for at arbejde helhedsorienteret med jobcenter, misbrugscenter, psykiatri og uddannelsesinstitutioner, såfremt der udmåles tid til dette. Herudover er der altid mulighed for, at kontakte PS Contact akuttelefon hele døgnet, året rundt.

 

Den unge vil få sit eget private værelse og huset vil blive den unges hjem med egen lejekontrakt. Det betyder at det er den unge som bestemmer, men med hjælp og vejledning fra bostøtte.

 

Kontakt os eller læs mere om vores Ungehuse nedenfor, såsom målgruppe & målsætning. 

KONTAKT UNGEHUSENE

 

Kildevej 8, 4532 Hørve

Søndergade 8, 4532 Hørve

 

Telefon: 2927 5514

Email: louise@pscontact.dk

 

PS Contact hovednr: 5337 5514

ungehusene, ps contact, hørve

MÅLGRUPPE

 

Ungehusene SAABYhenvender sig til unge borgere med lettere psykosociale problemstillinger; såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, Angst, tidligere misbrugs problematik, hjerneskade og socialt udsatte mm. Hvor det er meningen, at de skal bo i egen bolig for nærmeste fremtid, men som mangler nogle færdigheder til at det kan lykkes.

Ungehusene henvender sig hovedsageligt til aldersgruppen 18år -30år.

BORGERENS VÆRELSE

 

Den unge vil få sit eget private værelse og huset vil blive den unges hjem med egen lejekontrakt. Det betyder at det er borgeren som bestemmer, men med hjælp og vejledning fra de ansatte.

MÅLSÆTNING

 

Ungehusenes målsætning er at klæde den unge på til at kunne bo i eget bolig med eller uden støtte. Der arbejdes på at give den unge færdigheder til at strukturere sin hverdag, og til at kunne klare en hverdag i eget hjem.

I ungehusene ydes:

  • Støtte op om der, hvor den unge har sine udfordringer; både individuelle og kollektive problemstillinger.
  • Hjælp til ADL-træning.
  • Støtte til skole/uddannelse og arbejdsmarkedet.
  • Støtte til behandling.
  • Støtte til egen forståelse af problematikker og redskaber til at kunne agere konstruktiv i disse.

I ungehusene SAABY støttes der op om det sociale fællesskab i husene. Der arrangeres fællesspisning 2 gange om ugen og andre fælles arrangementer. Fælles aktiviteter er mod egen betaling.

Den unges udvikling evalueres løbende ift. den enkelte unges målsætninger.

Ungehusene SAABY har et tæt samarbejde med den visiterende kommune. Herudover sørges der for at skabe et tæt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere, samt pårørende.

Den unge vil ligeledes have mulighed for at gøre brug af de andre medarbejder, som er i huset i dagligdagen.

ungehuse, ps contact, hørve

DOKUMENTATION

 

Der udfærdiges løbende status-skrivelse til sagsbehandler. Den unge medinddrages i udarbejdelsen af statussen, hvor der er mulighed for den unge at komme med sine kommentarer hertil, samt være aktiv aktør i eget liv.

KONTAKTPERSON

 

Hver ung har sin egen primær kontaktperson tilknyttet. Kontaktpersonen er medansvarlig for at det pædagogiske med den unge foregår i et samarbejde der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed for at optimere den unges udvikling.

Den unge vil ligeledes have mulighed for at gøre brug af de andre medarbejder, som er i huset i dagligdagen.

DAGLIG LEDER

 

LOUISE SJØRSLEV

 

TEKNIKVEJ 6

4532 GISLINGE

 

DIREKTE TELFON: 2927 5514

 

EMAIL: louise@pscontact.dk

LEDERPROFIL

 

LOUISE SJØRSLEV

Daglig leder Ungehusene, Driftschef PS Contact

 

Louise blev en del af PS Contact ledergruppe i april 2016, hvor hun startede som Hr-chef til hendes nuværende stilling som Driftschef. Louise kommer fra en lang karriere inden for serviceområdet, blandt andet som leder af ældreområdet hos Glostrup kommune og Tilsynskonsulent hos Holbæk kommune. Louise er en dygtig leder, som forstår at få det bedste ud af sit personale.

 

KONTAKT UNGEHUSENE

 

Kildevej 8, 4532 Hørve

Søndergade 8, 4532 Hørve

 

Telefon: 2927 5514

Email: louise@pscontact.dk

 

PS Contact hovednr: 5337 5514

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby:   

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   2783 2616

 


 

Beskyttet Beskæftigelse: 

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecentrene Saaby:

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2783 2616
Botilbud Frisa:

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 6146 5514

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 3031 4382
Støtte/Kontakt gruppen:

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn og Unge gruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 2927 5514

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk