COVID-19

COVID-19


FORANSTALTNINGER I PS CONTACT I FORBINDELSE MED CORONAPr. 14 marts 2020 kl. 12:00


Efter de seneste dages udvikling har vi valgt at indskærpe vores beskyttende foranstaltninger yderligere, og vores primære fokus lige nu handler derfor om at passe på vores beboere og medarbejdere - i særlig grad dem, der er i højrisikogruppen. Vi er allerede nu i gang med forberedelse til eventuelle tilfælde med smitte.


Vi sørger for dagligt at opdatere personale på senest gældende anbefalinger og retningslinjer, samt udarbejdelse af særlige retningslinjer ift. coronavirus og symptomer.


Vi har igangsat ekstra opmærksomhed på borgernes sundhedstilstand, og minimum en gang dagligt screenes i form af at spørge ind til den enkeltes helbred helt generelt for kendte symptomer på coronavirus.


Vi har fortsat åbent for telefoniske henvendelser, men vi afholder i udgangspunktet ikke nogen former for møder den næste tid. Hvis der opstår akutte situationer, vil vi i udgangspunktet forsøge at løse disse opgaver via de elektroniske løsninger der er mulige.


Vi modtager ikke besøg udefra på vores bosteder, ligesom vi har lukket ned for muligheden for at beboere på bosteder foretager besøg på tværs af husene. Vi appellerer ligeledes til vores beboere, at de ikke forlader vores matrikler. Vi håber på denne måde at kunne beskytte vores beboere og medarbejdere bedst muligt.


Vores vagtplaner bliver ændret således, at der er færrest muligt skift af medarbejdere i de enkelte huse, og på besøg hos dem i eget hjem.

Ovenstående foranstaltninger gælder for nu, men det må forventes at vi tilpasser løbende i takt med råd og vejledning.


Mvh

PS Contact


Pas godt på hinanden alle sammen