Om PS Contact

OM PS CONTACT APS


HISTORIEN BAG PS CONTACT 


 

Hvordan er PS Contact egentligt blevet til? Læs historien her og mød Pia Saaby Sørensen, personen bag PS Contact.


 

PS Contact startede i august 2005 af den nuværende indehaver og administrerende direktør Pia Saaby Sørensen. Udgangspunktet var to mentorsager som Pia overtog fra et tidligere job. Det viste sig hurtigt, at Pias store force udover den menneskelig kontakt var en indsigt og lydhørhed som gjorde, at hun formåede at optimerer borgernes livssituation. Hurtigt fik hun flere sager, hvor hun fastholdt borgeren i at være centrum for egen udvikling gennem et respektfuldt samarbejde. Virksomheden voksede og efterhånden som der kom flere borger og medarbejder til, begyndte Pia også at optimere både virksomhed og sagsgange til stor gavn for både borgere og kommuner, der fik bedre service og pris for opgaverne. Pia udvidede både med flere bosteder og et udekørende team for at kunne imødekomme borgernes individuelle problemstillinger og derved også kommunens behov og ønsker. Derudover blev der etableret værksteder og værested.

 

I de 16 år der er gået, er der prøvet mange ting af – noget er blevet permanente tilbud andet har været sjovt at prøve af, men enten for dyrt eller specielt at få sat i søen men alt har hele tiden haft borgernes behov i fokus.

 

Fokus er der også på medarbejdernes trivsel og udvikling. Der er løbende kurser, supervision og uddannelse til at opkvalificerer medarbejderne til de generelle og mere specificerede opgaver vedr. borgerne. Der er endvidere ansat en mere tværfaglig personalegruppe for at kunne varetage de personrettede opgaver der er.

 

I dag er der 85-90 ansatte og omkring 200 borger og tilbuddene dækker flere forskellige målgrupper og indsatser. Målet er at kunne tilbyde en fuldstændig sagsservicering af borger og kommune med tilbud indenfor LAB og Serviceloven.

 

Nu er det ikke sådan, at PS Contact bare tager sager ind. For os er det vigtigt, at borgeren får max ud af det tilbud, der gives og derfor er der en bred visitationsgruppe til at sikre at en opgave for en borger, både kan løftes af medarbejderne og rummes af de andre borger og at borgeren selv vil komme til at trives og udvikles i tilbuddet. Alle tilbud gennemgås endvidere af den aktuelle afdeling, inden de sendes ud, for at sikre optimal pris for kommunerne.      

 

Når PS Contact er lykkes med sin vækst handler de om fire ting: menneskesyn, medarbejder, fleksibilitet og en gennemskuelig og fair prissætning.

 

Menneskesyn: Vores menneskesyn er stadig baseret på respekt og et ønske om at gøre det bedste for det enkelte menneske, hvor det bedste til en hver tid defineres af borgeren selv og hvor vores opgave er, i takt med udvikling, at øge forventninger og ønsker til livet. Vi forventer, at borgerne bliver mødt med værdighed og omsorg i sprog og handling. Vi forventer, at borgerne bliver betragtet som medmennesker med ønsker, behov, glæder og sorger som alle andre. Hos os er det borgeren der er i centrum. Vi vægter et godt samarbejde med samarbejdspartner og netværk for at kunne optimere indsatsen i fællesskab – dette i overensstemmelse med borgerens ønsker.

 

Medarbejder: For at kunne yde en optimal indsats, er der stor fokus på medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Vi har i flere tilfælde fundet en medarbejder med de helt rigtige personlige kompetencer men med manglende faglige referencer i vores optik og der har vi valgt at opgraderer disse, da kontakten og relationen til borgerne er et ultimativt krav for at kunne lykkes med en indsats.

For at sikre os, at virksomheden bevarer sine værdier, har vi lavet en værdibog til ledelse og medarbejder som vender forskellige dilemmaer, situationer og arbejdsgange både som info for nye medarbejder men også med den hensigt, at vi i pressede og akutte situationer handler i overensstemmelse med virksomhedens DNA.

Vi gør, vores yderste for at bevare gode medarbejder og har stor forståelse for, at vores medarbejdere også har et liv udenfor PS Contact som leves i medgang og modgang. Vi forsøger at være fleksible i arbejdsplanerne for at imødekomme dette. Har en medarbejder brug for at prøve noget nyt, forsøger vi at flytte medarbejderen til andre arbejdsopgaver.

 

Fleksibilitet: Vi tager sager ind med dags varsel i akutsituationer. Der er altid personer til stede til at tage beslutninger og vores medarbejder er kendte for at stå parat til enhver given opgave. Vores fleksibilitet ses også i vores tilbud, hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte borger og har vi ikke et givent tilbud, forsøger vi at lave det.

 

Pris: Kommunerne kan til hver en tid få udspecificeret, hvilke service og tidsfaktor der ligger i tilbuddet. Vi evaluerer både tilbud og pris løbende i samarbejdet med den anbringende kommune.

 

Der er nu gået 16 år og i PS Contact er det stadig lysten, medmenneskeligheden og ydmygheden der driver værket. Vi er blevet klogere med tiden men med klogskab følger spørgsmål og dette giver løbende fornyet energi til at søge viden og evidens for at kunne videreudvikle og optimerer og efterfølgende stille flere spørgsmål.

 

Vi takker alle – borger, medarbejder, pårørende, sagsbehandler, psykiatri, kriminalforsorg, tilsyn samt andre - for at bruge os, give feedback, være undrende og være en del af vores fællesskab.


Pia Saaby Sørensen, Januar 2022

 

 

 

Kontakt os allerede i dag for at starte et samarbejde