Tilbudsoversigt

TILBUDSOVERSIGT 


 

FÅ ET OVER BLIK OVER PS CONTACT APS' MANGE TILBUD UNDER SERVICELOVEN HER

PS Contact tilbyder adskillige tilbud under serviceloven.

 

Se oversigt over alle PS Contact's tilbud under serviceloven på siden nedenfor.

 

Hvis du ikke finder det, du søger, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os,

vi er altid hjælpsomme og ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger ...


God fornøjelse. 

Grundtakst fra: 

 • 1 dag (Svarende til 1 x 3,5 timer )om ugen 4.585,- pr måned
 • 2 dage (Svarende til 2 x 3,5 timer) om ugen 8.661,50.,- pr måned
 • 3 dage (Svarende til 3 x 3,5 timer) om ugen 11.718,50,- pr måned
 • 4 dage (Svarende til 4 x 3,5 timer) om ugen 15.285,50,- pr måned.
 • STU 4 dage om ugen 19.500,- pr måned.

Beskyttet Beskæftigelse

LEDIGE PLADSER: JA

Beskyttet Beskæftigelse Øvejen, under servicelovens SEL §103, LAB §91, samt STU.

Øvejens Beskæftigelse, under PS Contact, er en meningsfuld beskæftigelse til voksne.

Beliggenhed: Øvejen 8, 4532 Gislinge - Tilbuddet er beliggende i naturskønne omgivelser, nær Lammefjordskanalen, på en stor hestepension med tilhørende 17 tønder land.

 

Målgruppe: Tilbuddet er til unge/voksne med fysiske, psykiske og sociale udfordringer.  

 

Øvejens Beskæftigelse i PS Contact er en meningsfuld beskæftigelse til personer med særlige behov. Det primære tilbud er beliggende i naturskønne omgivelser nær Lammefjordskanalen på en stor hestepension med tilhørende 17 tønder land. 

 

Derudover har vi et mindre træværksted og en kreativ linje, hvor de fysiske rammer er mindre. Dette er beliggende i Gislinge tæt ved stationen. 

 

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og anerkendende  tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Vi møder borgeren med et tværfagligt team, for derigennem at fremme borgerens kompetencer. Vi møder borgeren dér, hvor de er i forhold til deres udfordringer - både fysisk, psykisk og socialt. Opgaver og krav bliver afmålt til borgerens nærmeste ressourceområde

 

Grundtakst fra: 

 • 76.537,- per måned.

Botilbud Saaby

LEDIGE PLADSER: JA

Botilbud Saaby (Katrinedal) er et tilbud under servicelovens §107 & §66

Botilbud Saaby, under PS Contact, tilbyder et værdigt, strukturet botilbud til 14 borgere på en 388 kvadratmeter stor herskabelig herregård.

Beliggenhed: Katrinedal 5-7-9, 4520 Svinninge - Tilbuddet er beliggende i naturskønne omgivelser, på den store grund er der blandt eget fiskesø og parklignende have samt drivhus. 

 

Målgruppe: Botilbud efter servicelovens § 107 til borgere med nogen eller betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne, misbrugsproblematik og/eller dom til behandling. Der kan også være tale om dobbelt diagnoser. Aldersgruppen er 18-65 år.  

 

Vi arbejder med en positiv og anerkendende tilgang, og med udgangspunkt i metoden KRAP. 

Der samarbejdes tæt med det etablerede behandlingssystem, KRIM samt vores interne misbrugskonsulent. Vi bestræber os på at møde den enkelte beboer med respekt for egne værdier og ønske om udvikling. 

 

SAABY er beliggende lidt udenfor Svinninge på en herskabelig herregård nær Holbæk. Det består af et hovedhus, samt to længer hvoraf der i den ene er en mindre bo-træningslejlighed. 

Der er fælles stue, køkken og bad i hvert hus, samt terrasse og have som ligger ugeneret og i smukke omgivelser. 

 

Rammerne giver mulighed for små bo-enheder, hvilket giver engod balance af privatliv og fællesskab. 

 

På den storegrund, er der masser af plads til udeliv,f.eks erder egen fiskesø i baghaven, park lignende have samt drivhus, og mindre værksteder i længerne. 

 

Grundtakst fra: 

 • 113.772,- per måned

Botilbud Frisa

LEDIGE PLADSER: JA 

Botilbud Frisa er et tilbud under servicelovens §107

Botilbud Frisa, under PS Contact, tilbyder et værdigt, strukturet botilbud til 10 borgere på en skøn landejendom lidt uden for Højby i det smukke Odsherred, 

Beliggenhed: Strandvej 14 & 14A, 4573 Højby - eget værelse til hver borger, 3 badeværelser til deling, samt stue og spisekøkken. Landlig ro og hygge. 

 

Målgruppe: Botilbud efter servicelovens §107 til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, misbrugsproblematik og/eller dom til behandling. Der kan også være tale om dobbelt eller multiple diagnoser. Aldersgruppen er 18-65 år

 

På Frisa placerer vi os fagligt ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, hvori vi arbejder med metoden KRAP. I vores arbejde med borgeren ”oversætter” vi de kognitive processor til en pædagogisk praksis så borgeren stimuleres til øget selvstændighed og bliver således aktør i eget liv. 

 

Der samarbejdes tæt med det etablerede behandlingssystem, KRIM samt vores interne misbrugskonsulent. Vi sikre borgerne en oplevelse af sammenhæng i deres psykiatriske og somatiske behandling, idet vi har mulighed for en sundhedsfaglig opfølgning og justering på en psykiatrisk og somatisk behandling med relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. 

 

FRISA er beliggende lidt udenfor Højby i det smukke Odsherred og består af 2 huse med 4 værelser i hver samt en lille botræningslejlighed med plads til 2. Der er fælles stue, køkken og bad i hvert hus. Der er en dejlig have, som ligger ugenert, og med tilhørende terrasse.

 

Grundtakst fra: 

 • 53.783,- per måned

Autismecentrene Saaby

LEDIGE PLADSER: JA

Autismecentrene Saaby - under serviceloven §107

Autismecenter Saaby, under PS Contact, er et botilbud efter servicelovens § 107 til borgere med diagnoser inden for autismespektrum forstyrrelser i 3 huse på lukket villavej. 

Beliggenhed: Erantisvej 7, 16 & 18, 4532 Svinninge. Autismecenteret er beliggende i Svinninge og består af 3 parcelhuse på en stille villavej. Der er plads til 4 borgere i hvert hus.

 

Målgruppe: Botilbud efter servicelovens §107 til borgere med diagnoser inden for autismespektret. 

 

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i metoden KRAP. Vi bestræber os på at møde den enkelte beboer med en positiv og anerkendende tilgang samt individuel hensyntagen til den enkeltes udviklingspotentiale.  

 

Autismecenteret er beliggende i Svinninge og består af 4 parcelhuse på en stille villavej. Der er plads til 3 til 4 borgere i hvert hus. 

 

Husene indeholder fællesrum og køkken, og hver beboer får eget værelse og deles om bad og toilet. Der er dejlige haver, som ligger ugeneret, og med tilhørende terrasse. Husene er nyrenoverede og fremstår lyse og venlige.

 

Grundtakst fra:

 • 388,24,- ekskl. kørsel + 30 min kørsel.

 • 443,27,- inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.

Børn-og Ungegruppen

LEDIGE PLADSER: JA

BØRN-OG UNGEGRUPPEN - UNDER SERVICELOVENS §11, §52 & §54

PS Contact yder støtte til børn, unge og familier, som via deres sagsbehandler i en kommune har fået bevilliget et tilbud og/eller foranstaltning. Vi arbejder primært, men ikke begrænset til, jfr. §52, §54, §11.

Beliggenhed: Tilbud er gældende i alle vores samarbejdende kommuner, Vi opererer primært i Vestsjælland med hovedkontor på Teknikvej 6, 4532 Gislinge. 

 

Målgruppen:  PS Contact varetager opgaver for kommunens Center for børn- og familie - primært jfr. §11, 52 & 54

 

Formål: Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie til at få løst problemstillingerne og få afdækket og tilgodeset de aktuelle behov.

Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med borgeren under hensyntagen til den enkeltes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

 

Grundtakst fra:

 • 388,24,- ekskl. kørsel + 30 min kørsel.

 • 443,27,- inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.

LEDIGE PLADSER: JA

Støtte/kontaktgruppen "Udekørende team"

Støtte/kontaktgruppen under serviceloven §76, 83, 84, 85, 97 & 98

Udekørende team, under PS Contact, leverer støtte til mange forskellige paragraffer inden for støtte/kontakt, ledsager og integration. 

Beliggenhed: Tilbud er gældende i alle vores samarbejdende kommuner. Vi opererer primært i Vestsjælland med hovedkontor på Teknikvej 6, 4532 Gislinge. 

 

Målgruppen: Børn, unge og voksne der blandt andet har: Skizofreni, paranoia, autisme/aspergerforstyrrelser, borderline, ADHD/ADD, angst, depressioner, misbrug af alkohol eller euroforiserende stoffer, banderelateret problematik, social udsat unge eller borgere med behandlingsdom. 

 

Formål: At hjælpe borgeren til at blive så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse. Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at reducere/ løse de problemstillinger der er en barriere i forhold til at kunne indgå i arbejdsmarkedet/uddannelse / beskæftigelse eller aktiviteter. 

 

Grundtakst fra:

 • 388,24,- ekskl. kørsel + 30 min kørsel
 • 443,27,- inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.

Mentorgruppen

LEDIGE PLADSER: JA

Mentorgruppen under beskæftigelsesloven LAB §91, §32, §42

Mentorgruppen under PS Contact, leverer støtte til mange forskellige paragraffer både inden for mentorordning, beskæftigelse m.m.

Beliggenhed: Tilbud er gældende i alle vores samarbejdende kommuner. Vi opererer primært i Vestsjælland med hovedkontor på Teknikvej 6, 4532 Gislinge. 

 

Målgruppen:  Børn, unge og voksne der via sagsbehandler mangler hjælp til blandt andet tilbud under LAB-loven. 

 

Formål: Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie til at få løst problemstillingerne og få afdækket og tilgodeset de aktuelle behov.

Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med borgeren under hensyntagen til den enkeltes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

 

Grundtakst fra:

 • 388,24,- ekskl. kørsel + 30 min kørsel.

 • 443,27,- inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.

Ungehusene Saaby

LEDIGE PLADSER: JA

Ungehusene Saaby under serviceloven SEL §76/85 & INL §23d

Ungehusene Saaby, under PS Contact, tilbyder en bolig til unge, der snart er klar til at stå på egne ben, men af adskillige årsager har brug for hjælp og støtte til at leve selv. 

Beliggenhed: Vi har 2 huse, beliggende på Kildevej 8 og Søndergade 8 i Hørve (4534). Der er plads til 6 unge i hvert hus. . 

 

Målgruppen:  Unge i alderen 18-30 år med lettere psykosociale problemstillinger. Dette kunne f.eks være personlighedsforstyrrelser, ADHD, angst, tidligere misbrugsproblematik, hjerneskade eller social udsatte borgere. 

 

Formål: at klæde den unge på til at kunne bo i egen bolig med eller uden støtte. Vi arbejder på at give den unge færdigheder til at strukturere hverdagen både med at:

 • Støtte op der hvor den unge har problemstillinger. 
 • Støtte til uddannelse/arbejde eller lignende
 • Støtte tl behandling. 
 • Og meget mere

 

Grundtakst:

 • Tilbud regnes individuelt ud fra opgavens karakter


KONTAKT PS CONTACT ADM.DIREKTØR VEDR. SOLOPROJEKTER

 

      PIA SAABY SØRENSEN

Teknikvej 6          Direkte: 2212 5514

4532 Gislinge      Mail: pia@pscontact.dk

Soloprojekter

LEDIGE PLADSER: JA


Soloprojekter under servicelovens §107 & §66


Målgruppe: Den spænder bredt og rummer tilbud til personer indenfor både handicap og/eller psykiatri.  

 

Vi sammensætter holdet specifikt ud fra problemstillingen og indhenter vejledning og ekspertbistand for at kunne sætte det mest optimale tværfaglige team til den enkelte opgave.  Vi ansætter målrettet til hver enkelt opgave og matcher dermed medarbejdernes personlige og faglige kompetencer med borgeren og dennes formål med projektet. Derfor vil et indgående kendskab til forhistorien for borgeren også være afgørende for at finde de rette medarbejdere og de rette rammer. 

 

Som udgangspunkt handler det ofte om borgere, som kan have en ekstremt udadreagerende, uforudsigelig eller på anden måde ressourcekrævende adfærd indenfor både psykiatri og/eller handicap. Eksempelvis svært fysisk handicappede, hypersensitive, sen hjerneskade, autismespektrumforstyrrelser eller udviklingshæmmede.  

 

Geografisk er vi fleksible. Den enkelte opgave kan etableres, hvor det er mest hensigtsmæssigt for udviklingen af borgeren.