Adelers Alle §107

ADELERS ALLÈ

PLADSER: 2 ledige pladser

LEDIGE PLADSER:  KONTAKT OS


Der er 2 ledige pladser på tilbuddet på nuværende tidspunkt. 

PRIS:

GRUNDTAKST FRA:  


Pris: 175.000 kr.

 

  • Det er muligt at tilkøbe ydelser udover indhold i grundtaksten.


KONTAKT:

Louise Sjørslev

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 2927 5514

Louise@pscontact.dk


PS Contact hovednr: 5337 5514

INFORMATION

OM ADELERS ALLÈ


UNDER SERVICELOVENS  §107.


PS Contact´s § 107 tilbud har til huse i Fårevejle - en mindre stationsby i Odsherreds Kommune. Vi har valgt med vores tilbud at tilbyde et mindre og mere hjemligt tilbud med plads til 3 beboer.


Målgruppen for botilbuddet er borgere fra 18 – 35 år med medfødte - eller senfølgende hjerneskader med fysiske, psykiske og kognitive problemstillinger til følge fx Cerebral Parese (CP) i kombination med en udviklingsforstyrrelse – fx indenfor autismespektret. Målgruppen har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau og behov for omfattende hjælp til daglige funktioner, pleje, omsorg.


Vores målsætning er at skabe et hjem til beboerne, hvor vi i indretningen har taget højde for både mulighed for fællesskab og mulighed for at trække sig tilbage. Vores ønske er at skabe rammer for ro og hyggeligt samvær med udgangspunkt i low arousal og positive menneskelige værdier via personalesammensætningen, omgivelser og aktiviteter.


Der er et separat personalekontor tilknyttet Adelers Allé. Tilbuddet vil overvejende have 1:1 dækning i vågne timer og 1 vågen nattevagt. 

Der er ansat en bred vifte af tværfagligt personale indenfor sundhedssektoren og det pædagogiske område med erfaring og uddannelse indenfor autismespektrumforstyrrelser. 

 

Vi arbejder med kontaktpersonsystemet, hvor hver borger har en primær og en sekundær kontaktperson tilknyttet.

Kontaktpersonen er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren foregår i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgerens udvikling.

 

Vi har et tæt samarbejde med den visiterende kommune, og der afholdes netværksmøder hver 6. måned.  Herudover har vi et tæt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere samt pårørende.

 

Kontakt os, eller læs mere om Adelers Alle nedenfor. 

MÅLGRUPPE

 

Målgruppen for botilbuddet er borgere fra 18 – 35 år med medfødte - eller senfølgende hjerneskader med fysiske, psykiske og kognitive problemstillinger til følge fx Cerebral Parese (CP) i kombination med en udviklingsforstyrrelse – fx indenfor autismespektret.


Målgruppen har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau og behov for omfattende hjælp til daglige funktioner, pleje, omsorg.


Beboerne kan have et moderat brug af hjælpemidler.


Man skal være fyldt 18 år og ikke ældre end 35 år ved indskrivningen, da vi vurderer, at det sociale aspekt i et lille tilbud får større værdi, hvis beboerne kan knytte relationer. Ligeledes skal opholdet hos os, afklare muligheden for at komme i egen bolig eller i et §108.


Målgruppen er ikke borgere med misbrug eller dom til behandling.

 

Man er altid velkommen til at kontakte os, samt at komme og besøge os, for at finde ud af, om Autismecenter Saaby er et sted for netop dig.

BOLIGEN/FACILITETER

Boligen er en rummelig villa for enden af en villavej. Huset er nyindrettet med 3 store værelser, fællesstue, køkken/alrum, gode toiletforhold og sanserum. Huset er indrettet så der er mulighed for kørestolsbruger.

 

Værelserne er kvadratmetermæssigt indrettet, så beboerne har mulighed for at have besøg i deres egen enhed. Der er tilknyttet egen lille have og/eller terrasse med egen udgang.

 

I tilknytning til huset er der en dejlig have og på sigt etableres der et overdækket areal, hvor sansning og samvær vægtes højt.

 

I indretningen af huset og haven er der lagt vægt på at der kan skabes ro og samvær i omgivelser, der samtidig opfordrer til at den enkeltes sanser stimuleres indenfor nærmeste udviklingszone.

 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING

 

Vi er af den holdning, at udvikling skabes af udfordringer og oplevelser i dagligdagen, det være sig aktiviteter i og udenfor huset samt beskæftigelse/ aktivitetstilbud.


Vi forventer derfor at alle beboer er tilknyttet enten et internt eller eksternt fuldtidstilbud i hverdagene.


Derudover vil beboerne have mulighed for at deltage i fritidstilbud eller andre aktiviteter i og udenfor huset i overensstemmelse med beboerens interesser. Vi har dog også sørget for at indrette ejendommen således at i eventuelle perioder, hvor en beboer er for sårbar til at forlade huset, eksempelvis grundet risiko for overstimulering, at der så er mulighed for at blive aktiveret med både krea, bevægelse og vand på matriklen, f.eks. i form af vildmarks bad, hængekøje, trampolin, vandseng, mm.

METODE/VÆRDIER


I PS Contact er omsorg, relation og respekt - ROR vigtige nøgleområder, når vi indgår i samarbejdet med hver enkelt beboer og deres eventuelle pårørende.


Relation til den enkelte beboer gennem tæt kontakt, nærvær, oprigtighed samt fælles tillidsfuldt samvær.


Omsorg for den enkelte beboer via ordentlig pleje, hyggestunder og medmenneskelighed.


Respekt for det menneske og dennes værdier som vi har indgået samarbejde om at hjælpe.


Pædagogikken tager udgangspunkt i en anerkendende, neuropædagogisk og ressource orienteret tilgang, hvor vi vægter en nærværende og professionel kontakt. Vores personale er derfor nøje udvalgt i forhold til indskrevne borger, da relationen mellem borger og personale er arbejdsredskabet i det daglige pædagogiske arbejde. Vi integrerer sansestimulering som en metode til low arousal i det daglige og benytter krap som et naturligt redskab i samarbejdet med borgeren.


Vi har altid borgeren i centrum og er ikke bange for at bruge alternative løsninger.

 


KOST

 

Kost indgår som udgangspunkt i opholdet, da vi ser kosten som en vigtig del af borgerens almene sundhed.

Borgerne deltager i tilberedningen af måltiderne ud fra deres formåen med støtte af personalet. Der tilbydes en sund og alsidig kost, som borgerne er med til at ønske og planlægge.

Formålet er også at styrke og arbejde målrettet med ADL-funktioner samt at kunne indgå i sociale relationer.

PERSONALEDÆKNING

 

Tilbuddet vil overvejende have 1:1 dækning i vågne timer og 1 vågen nattevagt.


Medarbejdere har en pædagogisk – og/eller sundhedsfaglig uddannelse og erfaring indenfor området og som samlet giver en bred vifte af kompetencer som komplimenterer hinanden til beboerens bedste.


DOKUMENTATION

 

Vi udarbejder en skriftlig statusrapport til sagsbehandleren minimum hver 6. måned. Derudover laver vi sammen med borgeren et ugeskema, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer. På den måde har borgeren medindflydelse på egen udvikling, og vi sikrer os, at der hele tiden er dialog mellem borgeren og dennes støtte/kontaktperson. Ydermere dokumenterer personalet dagligt på den enkelte borger på elektronisk journalsystem. 

Der udarbejdes endvidere en udviklingsplan, der som udgangspunkt tager afsæt i indsatsmålene for den enkelte borger.

DONWLOAD BROCHURE 


- til Adelers Allé lige HER

DAGLIG LEDER

HER FINDER DU OS

Louise Sjørslev

Daglig leder, Adelers Allé

Driftschef, PS Contact ApS 

 

Adelers Allé er i gode hænder, da det heades af PS Contact ApS´s driftschef Louise Sjørslev. Louise har en finger på pulsen i hele virksomheden, men er ligeledes en nærværende og engageret leder her i opstartes fasen af vores nye botilbud.  


Kontakt Louise allerede i dag for at høre mere om dette nye botilbud. 


Email: louise@pscontact.dk

Telefon: 2927 5514  

adresse for autismecentrene Saaby, find os, ps contact

VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk