Autismecentrene Saaby §107

AUTISMECENTRENE SAABY

INFORMATION

PRIS:

GRUNDTAKST FRA:  


53.783,- pr. måned

KONTAKT:

PATRICK MOLIN

Erantisvej 7, 16 & 18

4520 Svinninge

Telefon: 2325 6660

Email: patrick@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

PLADSER: 1 ledig plads

LEDIGE PLADSER:  KONTAKT OS


Der er  ledige pladser på nuværende tidspunkt.


OM AUTISMECENTRENE SAABY


UNDER SERVICELOVENS  §107.


Autismecenter Saaby under PS Contact Aps er et botilbud efter servicelovens § 107 til borgere med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser. 

 

Vi arbejder med en positiv og anerkendende tilgang, hvor vi læner os op ad TEACCH metoden, som hjælper vores beboer til en struktureret og overskuelig hverdag. Derudover bliver alle ansatte uddannet i KRAP metoden. 

 

Autismecenteret er beliggende i Svinninge og består af 4 parcelhuse på en stille villavej. Der er plads til henholdsvis 3-4 borgere i husene.

 

Husene indeholder fællesrum og køkken. Hvert hus består af 4 værelser med fælles bad og toilet. Der er en dejlig have som ligger ugeneret, og med tilhørende terrasse. Husene bliver løbende renoveret og fremstår lyse og venlige. 

 

Der er et separat personalekontor tilknyttet Autismecentrene, hvor personalet vil være, om nødvendigt, i døgnvagt. Der er ansat en bred vifte af tværfagligt personale indenfor sundhedssektoren og det pædagogiske område med erfaring og uddannelse indenfor autismespektrumforstyrrelser. 

 

Vi arbejder med kontaktpersonsystemet, hvor hver borger har en primær og en sekundær kontaktperson tilknyttet.

Kontaktpersonen er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren foregår i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgerens udvikling.

 

Vi har et tæt samarbejde med den visiterende kommune, og der afholdes netværksmøder hver 6. måned.  Herudover har vi et tæt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere samt pårørende.

 

Kontakt os, eller læs mere om Autismecentrene nedenfor. 

MÅLGRUPPE

 

Vi modtager borgere med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser, og som har behov støtte til forskellige områder af deres liv. 

Aldersgruppen er fra 18 år og opefter. 


Borgerne kan f.eks. have en udadreagerende adfærd, være behandlingskrævende, have behov for at opbygge og vedligeholde relationer, få skabt struktur i hverdagen og forebygge eller bryde isolation. 

Diagnoserne inden for autisme spektrumforstyrrelser kan bl.a. være: 


  • Infantil autisme 
  • Atypisk autisme 
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret 
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse anden
  • Aspergers syndrom

 

Man er altid velkommen til at kontakte os, samt at komme og besøge os, for at finde ud af, om Autismecenter Saaby er et sted for netop dig.

MÅLSÆTNING

 

Den overordnede målsætning er afklaring og udvikling for den enkelte borger og at skabe en tryg og indholdsrig hverdag. 

Målet er at skabe en overskuelig hverdag, som borgeren har mulighed for at udvikle sig i. Der skabes en struktureret og forudsigelig hverdag, sådan at der blandt andet kan udvikles sociale og praktiske færdigheder, der samtidig udbygger og vedligeholder borgerens netværk og relationer.

Målet er at finde ud af, hvad der er et godt liv for borgeren, samt at vedligeholde og udvikle de færdigheder som gør, at borgeren fremadrettet kan leve det ønskede liv.


BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING

 

Vi tilstræber, at borgeren er i beskæftigelse, aktivering, skole, uddannelse eller andet. Hvis man ved indflytning ikke er afklaret i forhold til f.eks. beskæftigelse, så arbejdes der på at finde egnede muligheder. Målet er, at kontaktpersonen sammen med den enkelte borger finder frem til egnet beskæftigelse eller anden aktivering, der iværksættes således, at borgeren kan udvikle sig inden for dette område. 

METODE/FORMÅL

 

Der tages udgangspunkt i metoden TEACCH. Denne handler grundlæggende om at anerkende personens måde at være på med respekt for vedkommendes interesser og særpræg. 

Det handler om at støtte den enkelte i forhold til vedkommendes ressourcer og udviklingsmuligheder. 


Vi tager blandt andet udgangspunkt i følgende fra TEACCH: 

  • Nysgerrig og anerkendende i forhold til den "autistiske" kultur. De særlige karakteristika og adfærdsmæssige kendetegn. 
  • Visualisering af f.eks dagsskemaer, ugeskema og evt. piktogrammer 
  • Tydelighed og struktur
  • Overskuelighed, regelmæssighed og forudsigelighed. 


Der arbejdes målrettet med at skabe faste rammer og en hverdag med faste rutiner for derigennem at arbejde med den enkeltes evner og færdigheder. 

Derudover er der social færdighedstræning som et væsentligt element i det pædagogiske arbejde. Der vil være aktiv ADL-træning så som tøjvask, indkøb, madlavning, rengøring, praktisk arbejde, m.m.

Formålet er at forstå og dermed håndtere kommunikationen mellem mennesker. Dette foregår i individuelle samtaler eller i sociale sammenhænge, der er knap så formelle. Formålet med et ophold er på sigt at kunne klare sig med evt. mindre støtte. 

KOST

 

Kost indgår som udgangspunkt i opholdet, da vi ser kosten som en vigtig del af borgerens almene sundhed.

Borgerne deltager i tilberedningen af måltiderne ud fra deres formåen med støtte af personalet. Der tilbydes en sund og alsidig kost, som borgerne er med til at ønske og planlægge.

Formålet er også at styrke og arbejde målrettet med ADL-funktioner samt at kunne indgå i sociale relationer.

DOKUMENTATION

 

Vi udarbejder en skriftlig statusrapport til sagsbehandleren minimum hver 6. måned. Derudover laver vi sammen med borgeren et ugeskema, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer. På den måde har borgeren medindflydelse på egen udvikling, og vi sikrer os, at der hele tiden er dialog mellem borgeren og dennes støtte/kontaktperson. Ydermere dokumenterer personalet dagligt på den enkelte borger på elektronisk journalsystem. 

Der udarbejdes endvidere en udviklingsplan, der som udgangspunkt tager afsæt i indsatsmålene for den enkelte borger.

AKTIVITETER

 

I tilbuddet er der månedligt fastlagt udflugter, der er planlagt ud fra en årskalender, derudover er der mulighed for mere spontant at tage på ture med personale, sammen med andre borgere eller hver for sig, det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser.

Alle fritidsaktiviteter er tilrettelagt ud fra borgernes egne ønsker

Der kan på nogle udflugter være en lille egenbetaling.


DAGLIG LEDER

HER FINDER DU OS

Patrick Molin


Daglig leder,Autismecentret Saaby

 

 

Patrick har været ansat i PS contact siden juli 2013 hvor han startede som medarbejder på Katrinedal, indtil han i 2019 flyttede til Autismecentret. 


Patrick har yderligere 4 års erfaring med støtte under §52 og §85. Han er i gang med en uddannelse som socialrådgiver. 


Patrick er ef natur rolig, og vægter rammer og struktur højt, hvilket er fantastiske egenskaber at bidrage med som leder på Autismecentret hvor kontinerlighed og forudsigelighed er en stor del af dagligdagen. 


Patrick er yderligere selvstændig med træningscentre og sportsklinikker, og har uddannelse inden for både træning, massør og sportsterapeut.  

Han er et godt fit som leder af vores Autismecenter

 


KONTAKT AUTISMECENTRENE SAABY

 

Erantisvej 7, 16 & 18

4520 Svinninge

 

PS Contact Hovedtelefon: 5337 5514


VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk