Beskyttet Beskæftigelse §103 / LAB §32

      OBS! Vi har været nødsaget til at indskærpe vores beskyttende foranstaltninger i forbindelse med coronavirus - LÆS MERE HER 

Beskyttet Beskæftigelse

 

Beskyttet Beskæftigelse "Øvejen",

under servicelovens §103, LAB §32, samt STU.

Om Øvejens Beskyttet Beskæftigelse

 under servicelovens §103 & LAB §32 eller som led  i en STU Uddannelse. 

 

Øvejens Beskæftigelse, under PS Contact, er en meningsfuld beskæftigelse til voksne. Tilbuddet er beliggende i naturskønne omgivelser nær Lammefjordskanale, på en stor hestepension med tilhørende 17 tønder land.

 

Der er mange daglige gøremål med at passe dyrene; heste, katte, høns, kaniner, geder, et æsel og gæssene samt vedligeholde ejendommen og omgivelserne. Dyrene skal passes og plejes og der skal dagligt køres vand og foder til dyrene på foldene. Ridehus og ridebane skal harves og vandes, der skal repareres og males. Der skal slås græs, buskryddes og hugges brænde.

Derudover er der plads til at have projekter og grupper, der tilpasses de enkelte borgeres interesse og formåen.   

Der bliver f.eks. produceret borde- og bænkesæt, resteraureret skurvogn, repareret maskiner, skovarbejde, produceret trælegetøj, malerarbejde, lavet nye folde, lavet ”hyggehøj” med stensætning til pauserne, bålplads samt foderhuse til dyrene. Der er ligeledes mulighed for at udfolde sin kreativitet ved at hækle, strikke samt udfolde sin kreativitet på et lærred.  

 

De ansatte hos PS Contact har en uddannelsesbaggrund, der tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig/erfaringsmæssig baggrund, der gør, at PS Contact har en meget bred faglig medarbejdergruppe, der kan støtte, behandle og se borgeren, der hvor vedkommende er.

 

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og neuropædagogisk tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Med neuropædagogisk tilgang menes at vi møder borgeren med et tværfagligt team og derved skaber og fremmer borgerens kompetencer. Vi møder borgeren der, hvor de er, i forhold til deres udfordringer, både fysisk og psykisk.

Vi er opsøgende på deres historie, både i forhold til at kende eventuelle diagnoser, men også på selve personen, da det er vigtigt for vores forståelse og videre forløb sammen med borgeren at kende deres livshistorie, når de kommer under PS Contact.

LEDIGE PLADSER: JA


Vi har ledige pladser, kontakt os i dag for mere information

Grundtakst fra: 

 • 1 dag om ugen 4.500,- pr måned
 • 2 dage om ugen 8.500,- pr måned
 • 3 dage om ugen 12.000,- pr måned
 • 4 dage om ugen 15.000,- pr måned.
 • STU 4 dage om ugen 15.000,- pr måned.
beskyttet beskæftigelse øvejen, gislinge, ps contact

KONTAKT ØVEJENS BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

 

ØVEJEN 8

4532 Gislinge

 

Telefon: 2896 5514

Email: henrik@pscontact.dk

 

PS Contact hovednr: 5337 5514

beskæftigelsestilbud til voksne, øvejen, ps contact

MÅLGRUPPE

 

Vores målgruppe er meget bred. Vi henvender os til voksne der gennem deres opvækst har haft sociale og psykiske udfordringer. Ligeledes voksne der på et senere tidspunkt i livet har mødt udfordringer, der gør, at de ikke er i stand til at møde op på en normal arbejdsplads eller varetage normale arbejdsfunktioner. Vores borgere har bl.a. følgende udfordringer i dagligdagen:

 • Medfødt hjerneskade
 • Erhvervet hjerneskade
 • Angst
 • Depression
 • Personlighedsforstyrrelser
 • ADHD
 • Borderline
 • Skizofreni
 • Begyndende demens
 • Lettere fysiske handicaps
 • Autismespektrumforstyrrelser

 

Vi tilbyder også praktikpladser som led i en STU uddannelse. 

 

Man er altid velkommen til at kontakte os, samt at komme og besøge os, for at finde ud af om Øvejen 8 er et sted for netop dig.

beskyttet beskæftigelse, vestsjælland, ps contact

FORMÅL

 

Vores formål er at give den enkelte borger et indhold og en tilpasset hverdag at stå op til. At vedligeholde samt udvikle arbejdsmæssige færdigheder borgeren besidder i et beskyttet miljø, hvor der tages hensyn til den enkeltes behov, kundskaber samt udvikle sociale kompetencer i form at små grupper, hvor der tages hensyn til den enkeltes interesser. I fællesskab ønsker vi at udvikle borgeren i en positiv og selvstændig retning samt arbejde hen imod, at borgeren bliver så arbejdsdygtig som mulig.

 

Vi hjælper borgerne gennem relationsarbejde. Borgerne ved, at de kan stole på personalet og ved hvem, de kan gå til med spørgsmål. Vi støtter og guider borgerne både verbalt og praktisk og bruger anerkendende og positiv tilgang til borgerne.

Personalet informere dagligt hinanden om iagttagelser, der kan have betydning for den enkeltes borgers dag.

meningsfuldt arbejde, beskyttet beskæftigelse, øvejen, gislinge, ps contact

VORES MÅL MED ØVEJEN 8

 

Vi ønsker at hjælpe borgeren til at få eller generhverve en arbejdsidentitet gennem et meningsfyldt arbejde. Med et meningsfyldt arbejde menes, et arbejde der for borgeren giver mening ud fra de kompetencer og ressourcer, borgeren har.

Vi arbejder for, at borgeren opnår en større social integration i gruppesammenhæng.

Vi hjælper ligeledes borgeren til ændringer af uhensigtsmæssige adfærds- og reaktionsmønstre.

 

Vi skaber en struktureret hverdag for borgerne ved at

 • Holde et dagligt morgenmøde, hvor dagen som helhed planlægges og arbejdsopgaver fordeles individuelt.
 • Hver borger har overordnet fået tildelt et arbejdsområde, som de i samarbejde med personalet har ansvaret for.
 • Vi holder faste pauser og frokost.
daglig leder, beskyttet beskæftigelse, ps contact

DAGLIG LEDER

 

HENRIK JENSEN

ØVEJEN 8

4532 GISLINGE

 

DIREKTE TELFON: 2896 5514

EMAIL: henrik@pscontact.dk

find øvejen, find beskyttet beskæftigelse, adresse, kontakt os, ps contact

LEDERPROFIL

 

HENRIK JENSEN

Daglig leder, Øvejens Beskyttet Beskæftigelse

 

Henrik har siden august 2012 været ansat i PS Contact, Henriks ansvarområder er både ansvar for ledelsen af service og vedligeholdelse af alle PS Contacts matrikler samt daglig leder på Øvejens Beskyttet Beskæftigelse. Han arbejder på at arbejdsdagen på Øvejen er meningsfyldt og relevant for borgerne, og at de bliver en del af et arbejdsfællesskab og herved evner at bruge sine ressourcer fuldt ud. Henrik er uddannet tømrer i 1988 og har i mange år arbejdet på flere både store og små byggeprojekter.

KONTAKT ØVEJENS BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

 

ØVEJEN 8

4532 Gislinge

 

Direkte telefon 2896 5514

Email: henrik@pscontact.dk

 

PS Contact Hovednummer: 5337 5514

Testemonials fra nogle af vores dejlige borgere på Øvejen

Med tilladelse fra vores borgere har vi lavet 3 testimonials om, hvordan daglidagen på Øvejens Beskyttet Beskæftigelse har ændret deres liv eller hverdag

Henrik arbejder flittigt med alle praktiske opgaver på gården. Øvejen har i samarbejde med støtte/kontaktperson hjulpet Henrik ud af alkoholmisbrug og arbejdet har højnet hans arbejdsidentitet, der har været medvirkende til en sundere social omgangskreds.

Salli elsker arbejdet med dyrene. Specielt Mogens og Berta har vundet hendes hjerte. Salli siger; "Hvis jeg har en dårlig dag, går jeg til Mogens og Berta, så er jeg glad når jeg kører hjem."

Stine elsker at være sammen med hestene. Det bedste, Stine ved, er en god galop på marken. Hestene er gode til at hjælpe Stine ud af døren om morgenen og vende en dårlig dag til en god..

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby 

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   3050 4806

 


 

Beskyttet Beskæftigelse

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecenter Saaby

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2485 0033
Botilbud Frisa

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 4236 4299

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Støtte/Kontakt-gruppen

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn-og Ungegruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk

Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at registrere, at du er logget på. Hvis du udfylder vores kontaktformular, bruger vi cookies til at huske dine oplysninger til en anden gang.

Godkend