Beskyttet Beskæftigelse §103 / LAB §91

BESKYTTET BESKÆFTIGELSEUNDER SERVICELOVENS  §103, LAB §91, samt STU

ØVEJENS BESKYTTET BESKÆFTIGELSE

Øvejens Beskæftigelse, under PS Contact, er en meningsfuld beskæftigelse til voksne. Tilbuddet er beliggende i naturskønne omgivelser nær Lammefjordskanalen, på en stor hestepension med tilhørende 17 tønder land.

 

Der er mange daglige gøremål med at passe dyrene; heste, katte, høns, kaniner, geder, et æsel og gæssene samt vedligeholde ejendommen og omgivelserne. Dyrene skal passes og plejes og der skal dagligt køres vand og foder til dyrene på foldene. Ridehus og ridebane skal harves og vandes, der skal repareres og males. Der skal slås græs, buskryddes og hugges brænde.

Derudover er der plads til at have projekter og grupper, der tilpasses de enkelte borgeres interesse og formåen.   

Der bliver f.eks. produceret borde- og bænkesæt, restaureret skurvogn, repareret maskiner, skovarbejde, produceret trælegetøj, malerarbejde, lavet nye folde, lavet ”hyggehøj” med stensætning til pauserne, bålplads samt foderhuse til dyrene. Der er ligeledes mulighed for at udfolde sin kreativitet ved at hækle, strikke samt udfolde sin kreativitet på et lærred.  

 

De ansatte hos PS Contact har en uddannelsesbaggrund, der tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig/erfaringsmæssig baggrund, der gør, at PS Contact har en meget bred faglig medarbejdergruppe, der kan støtte, behandle og se borgeren, der hvor vedkommende er.

 

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og neuropædagogisk tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Med neuropædagogisk tilgang menes at vi møder borgeren med et tværfagligt team og derved skaber og fremmer borgerens kompetencer. Vi møder borgeren der, hvor de er, i forhold til deres udfordringer, både fysisk og psykisk.

Vi er opsøgende på deres historie, både i forhold til at kende eventuelle diagnoser, men også på selve personen, da det er vigtigt for vores forståelse og videre forløb sammen med borgeren at kende deres livshistorie, når de kommer under PS Contact.

INFORMATION

GRUNDTAKST FRA:  


 • 1 dag (Svarende til 1 x 3,5 timer) om ugen 4.704,72 pr måned
 • 2 dage (Svarende til 2 x 3,5 timer) om ugen 8.886,70 pr måned
 • 3 dage (Svarende til 3 x 3,5 timer) om ugen 12.023,18  pr måned
 • 4 dage (Svarende til 4 x 3,5 timer) om ugen 15.682,41 pr måned.
 • 5 dage (Svarende til 5 x 3,5 timer) om ugen 19.603,001 pr måned.
 • STU 4 dage om ugen 20.387,13- pr måned.
 • STU 5 dage om ugen 25.483,79- pr måned.


LEDIGE PLADSER: JA


Kontakts os allerede i dag for mere infomation

PRIS:

PLADSER:

KONTAKTER:

ØVEJENS BESKÆFTIGELSE ELLER STU

Niels Gandløse-Olesen

Daglig leder

ØVEJEN 8

4532 Gislinge

Telefon: 5118 7714

Email: niels@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

MÅLGRUPPE

 

Vores målgruppe er meget bred. Vi henvender os til voksne der gennem deres opvækst har haft sociale og psykiske udfordringer. Ligeledes voksne der på et senere tidspunkt i livet har mødt udfordringer, der gør, at de ikke er i stand til at møde op på en normal arbejdsplads eller varetage normale arbejdsfunktioner. Vores borgere har bl.a. følgende udfordringer i dagligdagen:


      • Medfødt hjerneskade
      • Erhvervet hjerneskade
      • Angst
      • Depression
      • Personlighedsforstyrrelser
      • ADHD
      • Borderline
      • Skizofreni
      • Begyndende demens
      • Lettere fysiske handicaps
      • Autismespektrumforstyrrelser

 

Vi tilbyder også praktikpladser som led i en STU-uddannelse. 

 

Man er altid velkommen til at kontakte os, samt at komme og besøge os, for at finde ud af om Øvejen 8 er et sted for netop dig.

VORES MÅL MED ØVEJEN 8

 

Vi ønsker at hjælpe borgeren til at få eller generhverve en arbejdsidentitet gennem et meningsfyldt arbejde. Med et meningsfyldt arbejde menes, et arbejde der for borgeren giver mening ud fra de kompetencer og ressourcer, borgeren har.

Vi arbejder for, at borgeren opnår en større social integration i gruppesammenhæng.

Vi hjælper ligeledes borgeren til ændringer af uhensigtsmæssige adfærds- og reaktionsmønstre.

 

Vi skaber en struktureret hverdag for borgerne ved at:

 • Holde et dagligt morgenmøde, hvor dagen som helhed planlægges og arbejdsopgaver fordeles individuelt.
 • Hver borger har overordnet fået tildelt et arbejdsområde, som de i samarbejde med personalet har ansvaret for.
 • Vi holder faste pauser og frokost.

FORMÅL 


Vores formål er at give den enkelte borger et indhold og en tilpasset hverdag at stå op til. At vedligeholde samt udvikle arbejdsmæssige færdigheder borgeren besidder i et beskyttet miljø, hvor der tages hensyn til den enkeltes behov, kundskaber samt udvikle sociale kompetencer i form at små grupper, hvor der tages hensyn til den enkeltes interesser. I fællesskab ønsker vi at udvikle borgeren i en positiv og selvstændig retning samt arbejde hen imod, at borgeren bliver så arbejdsdygtig som mulig.

 

Vi hjælper borgerne gennem relationsarbejde. Borgerne ved, at de kan stole på personalet og ved hvem, de kan gå til med spørgsmål. Vi støtter og guider borgerne både verbalt og praktisk og bruger anerkendende og positiv tilgang til borgerne.

Personalet informerer dagligt hinanden om iagttagelser, der kan have betydning for den enkeltes borgers dag.

TESTMONIALS FRA NOGLE AF VORES DEJLIGE BORGERE PÅ ØVEJEN

Med tilladelse fra vores borgere har vi lavet 3 testimonials om, hvordan daglidagen på Øvejens Beskyttet Beskæftigelse har ændret deres liv eller hverdag

HENRIK

Henrik arbejder flittigt med alle praktiske opgaver på gården. Øvejen har i samarbejde med støtte/kontaktperson hjulpet Henrik ud af alkoholmisbrug og arbejdet har højnet hans arbejdsidentitet, der har været medvirkende til en sundere social omgangskreds.

SALLI

Salli elsker arbejdet med dyrene. Specielt Mogens og Berta har vundet hendes hjerte. Salli siger; "Hvis jeg har en dårlig dag, går jeg til Mogens og Berta, så er jeg glad når jeg kører hjem."

STINE

Stine elsker at være sammen med hestene. Det bedste, Stine ved, er en god galop på marken. Hestene er gode til at hjælpe Stine ud af døren om morgenen og vende en dårlig dag til en god..

DAGLIG LEDER

NIELS GANDLØSE-OLESEN

Daglig leder

Øvejens Beskyttet Beskæftigelse


Telefon: 5118 7714

 


GRIB BOLDEN`S BESKÆFTIGELSE

Maria Allenfeld Jensen

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 2497 7980

Email: maj@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

HER FINDER DU OS


KONTAKT ØVEJEN

 

ØVEJEN 8

4532 Gislinge

 


 

PS Contact Hovednummer: 5337 5514


VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk