Børn og unge gruppen §11/52/54/76

      OBS! Vi har været nødsaget til at indskærpe vores beskyttende foranstaltninger i forbindelse med coronavirus - LÆS MERE HER 

Børn- og Ungegruppen

 

 under servicelovens LAB §11, §52, §54 og (§76).

Om Børn- og UngeGruppen

 under servicelovens LAB §11, §52, §54 & (§76).

 

Børn- og ungegruppen, under PS Contact henvender sig primær til borgere, der er tilknyttet serviceloven §52, §54 og §11, som har behov for støtte og vejledning. §76 er unge der på grund af deres alder behandles under voksenlov, de flyttes via §76 til vores støtte- og kontaktgruppe. 

 

 

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie under hensyntagen til dennes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med sagsbehandler og borgeren.

 

 

Vi har en stor gruppe af medarbejdere tilknyttet børn- og ungegruppen, så der altid er tid og plads til hvert enkelt borger. Vores medarbejdere har mange års erfaring og uddannelse. 

 

Når vi modtager en sag fra kommunen til vores børn- og ungegruppe, evaluerer vi sagen og finder den rette person til netop denne opgave, da vi føler at dette giver de bedste resultater på sigt. 

 

 

Kontakt os, eller læs mere om vores børn- og ungegruppe nedenfor, såsom målgruppe, målsætning og metoder. 

børn og unge gruppe, ps contact, vestsjælland, gislinge

KONTAKT BØRN- OG UNGEGRUPPEN

 

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

 

PS Contact hovednr: 5337 5514

børn og unge gruppen, ps contact

MÅLGRUPPE

 

Børn- og ungegruppen, under PS Contact varetager primært opgaver for kommunens Center for børn og familie, der for en periode har behov for funktionsstøtte i en familie, eller hvor der skal udarbejdes en mere massiv form for indsats i en familie.

MÅLSÆTNING

 

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie under hensyntagen til dennes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med borgeren, pårørende og sagsbahendlere. 

børn og unge ps contact

METODE/FORMÅL

 

Ved henvendelse fra sagsbehandler angående bevilling af støtte til et barn/ung/familie foregår det som oftest sådan, at en leder kontakter borgeren/familien og træffer aftale om forvisitation/første besøg. Ved det første besøg drøftes de fokuspunkter/behov for støtte, som er beskrevet fra sagsbehandleren, og det aktuelle indhold og fokuspunkterne i samarbejdet med borgeren/familien defineres og aftales. Borgeren/familien har mulighed for at fortælle om sig selv - om sine behov, sine forventninger, sine ressourcer, sine vanskeligheder samt at kunne stille spørgsmål ift. den bevilligede støtteordning mv.

Den første samtale med borgeren/familien bidrager til, at der dannes et indtryk af, hvilken af vores medarbejdere, der vil være bedst egnet til at varetage støtten til netop den pågældende borger. Det vægtes højt, at der fra første færd forsøges at lave det rigtige ”match” af borger og medarbejder, så samarbejdet bliver så meningsfuldt, brugbart og udviklende for borgeren/familien som muligt.

Sagsbehandler deltager også ofte ved forvisitationen. 

Herefter foretages endnu et besøg/samtale, hvor medarbejderen introduceres til borgeren, hvorefter deres samarbejde påbegyndes. 

familieafdelingen, ps contact, center for børn og unge

SAMARBEJDSPARTNERE

 

Vi har et tæt samarbejde med den visiterende kommune, og der afholdes statusmøder og afleveres statusbeskrivelser efter aftale. Herudover har vi tæt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere samt pårørende.

KONTAKTPERSON

 

Vi arbejder med kontaktpersonsystemet, hvor hver borger/familie har en primær og i nogle tilfælde en sekundær kontaktperson tilknyttet.

Kontaktpersonen er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren foregår i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgeren og familiens udvikling.

daglig leder, børn og unge, ps contact

DAGLIG LEDER

 

LEO HANSEN

 

TEKNIKVEJ 6

4532 GISLINGE

 

DIREKTE TELFON: 4236 6590

 

EMAIL: leo@pscontact.dk

LEDERPROFIL


LEO HANSEN

Daglig leder, Børn og Unge og Støtte- og Kontaktgruppen


Leo har været hos PS Contact siden marts 2012 og været en del af ledergruppen siden november 2012. Leo har i sin karriere altid arbejdet med mennesker, med øje for bla. børneområdet, aktivitetsforløb, ældreområdet, samt leder af bofællesskaber hvor psykiatrien og social udsatte altid har været den røde tråd i hans karriere. Leo er uddannet inden for SOSU-området og har desuden en 3-årig tværfaglig uddannelse i narrativ og systemisk terapi og metode. Leo mener, at det er ud fra folks ressourcer og anerkendende tilgang, at mennesker skal udvikle sig.


KONTAKT BØRN OG UNGE GRUPPEN

 

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

 

PS Contact hovednr: 5337 5514

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby 

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   3050 4806

 


 

Beskyttet Beskæftigelse

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecenter Saaby

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2485 0033
Botilbud Frisa

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 4236 4299

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Støtte/Kontakt-gruppen

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn-og Ungegruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk

Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at registrere, at du er logget på. Hvis du udfylder vores kontaktformular, bruger vi cookies til at huske dine oplysninger til en anden gang.

Godkend