Børn og unge gruppen §11/52/54/76

BØRN- OG UNGEGRUPPEN

OM BØRN- OG UNGEGRUPPEN


UNDER SERVICELOVENS §11, §44, §52, §54 §58 §71 & (§76).


Børn- og ungegruppen, under PS Contact henvender sig primær til borgere, der er tilknyttet serviceloven §44, §52, §54, §58 og §11, som har behov for støtte og vejledning.


§76 er unge der på grund af deres alder overgår til en ny afdeling. Det vil sige, at vi kan følge den unge fra børn- og familieafdelinger over til ungeindsats eller voksenområde. (§76/§85)

 

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie under hensyntagen til dennes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

Indsatsen udføres i tæt dialog med sagsbehandler og borgeren.

 

Vi har en stor gruppe af medarbejdere tilknyttet børn- og ungegruppen, så der altid er tid og plads til hver enkelt borger. Vores medarbejdere har mange års erfaring og uddannelse. 

 

Når vi modtager en sag fra kommunen til vores børn- og ungegruppe, evaluerer vi sagen og finder den rette person til netop denne opgave, da vi føler at dette giver de bedste resultater på sigt. 

 

Kontakt os, eller læs mere om vores børn- og ungegruppe nedenfor.

INFORMATION

PLADSER:

LEDIGE PLADSER:  JA


Kontakts os allerede i dag for mere infomation

PRIS:

GRUNDTAKST FRA:  


388,24,- ekskl. kørsel + 30 min kørsel.

443,27,- inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.


KONTAKT:

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

MÅLGRUPPE 

 

Børn- og ungegruppen, under PS Contact varetager primært opgaver for kommunens Center for børn og familie, der for en periode har behov for funktionsstøtte i en familie, eller hvor der skal udarbejdes en mere massiv form for indsats i en familie.


MÅLSÆTNING

 

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie under hensyntagen til dennes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.


KONTAKTPERSON


Vi arbejder med kontaktpersonsystemet, hvor hver borger/familie har en primær og i nogle tilfælde en sekundær kontaktperson tilknyttet.

Kontaktpersonen er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren foregår i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgeren og familiens udvikling.METODE/FORMÅL

 

Ved henvendelse fra sagsbehandler angående bevilling af støtte til et barn/ung/familie foregår det som oftest sådan, at en leder kontakter borgeren/familien og træffer aftale om for visitation/første besøg. Ved det første besøg drøftes de fokuspunkter/behov for støtte, som er beskrevet fra sagsbehandleren, og det aktuelle indhold og fokuspunkterne i samarbejdet med borgeren/familien defineres og aftales. Borgeren/familien har mulighed for at fortælle om sig selv - om sine behov, sine forventninger, sine ressourcer, sine vanskeligheder samt at kunne stille spørgsmål ift. den bevilligede støtteordning mv.

Den første samtale med borgeren/familien bidrager til, at der dannes et indtryk af, hvilken af vores medarbejdere, der vil være bedst egnet til at varetage støtten til netop den pågældende borger. Det vægtes højt, at der fra første færd forsøges at lave det rigtige ”match” af borger og medarbejder, så samarbejdet bliver så meningsfuldt, brugbart og udviklende for borgeren/familien som muligt.

Sagsbehandler deltager også ofte ved for visitationen. 

Herefter foretages endnu et besøg/samtale, hvor medarbejderen introduceres til borgeren, hvorefter deres samarbejde påbegyndes. 


SAMARBEJDSPARTNERE

 

Vi har et tæt samarbejde med den visiterende kommune, og der afholdes statusmøder og afleveres statusbeskrivelser efter aftale. Herudover har vi tæt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere samt pårørende.


DAGLIG LEDER

HER FINDER DU OS

LEO HANSEN 

Daglig leder, Børn og Unge og Støtte- og Kontaktgruppen


Leo har været hos PS Contact siden marts 2012 og været en del af ledergruppen siden november 2012. Leo har i sin karriere altid arbejdet med mennesker, med øje for bla. børneområdet, aktivitetsforløb, ældreområdet, samt leder af bofællesskaber hvor psykiatrien og social udsatte altid har været den røde tråd i hans karriere.


Leo er uddannet inden for SOSU-området og har desuden en 3-årig tværfaglig uddannelse i narrativ og systemisk terapi og metode. Leo mener, at det er ud fra folks ressourcer og anerkendende tilgang, at mennesker skal udvikle sig.


KONTAKT


Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514


VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk