Botilbud Frisa §107

BOTILBUD FRISA


BOTILBUD FRISA


UNDER SERVICELOVENS §107.


Botilbuddet FRISA, under PS Contact, tilbyder botilbud under §107 til 10 borgere. Vi bor på en skøn landejendom, der ligger lidt uden for Højby i det smukke Odsherred. Den skønne ejendom tilbyder smukke beboelsesrammer med blandt andet; 2 huse med 4 værelser i hvert, eget værelse til hver borger, 3 badeværelser til deling, samt fælleskøkken og opholdsstuer. Yderligere har vi en seperat lejlighed hvor det er muligt at bo for at botræne i egen bolig. Landlig ro og hygge.

 

Botilbud Frisa henvender sig blandt andet til personer med psykiske lidelser, nedsat psykisk funktionsevne, misbrugsproblematik og/eller dom til behandling. Der kan også være tale om dobbeltdiagnoser eller trippeldiagnoser. Aldersgruppen er 18-65 år. 

 

Fælles for alle er, at der er behov for støtte til at møde livets udfordringer, støtte i ADL, støtte til fortsat behandling, samt afklaring af den enkeltes fremtidige støttebehov og boform. 

 

På FRISA arbejder vi i teams. Teamet, som er tilknyttet den enkelte borger, er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren sker i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgerens udvikling. Vores teamstruktur forebygger risikoen for entydig tilknytning imellem borger og kontaktperson, således at vi giver plads og handlingsmulighed mellem team og borger.

 

Vores tilgang til borgerne er individuel. Det vil sige, at vi i samarbejde med borgeren og sagsbehandleren fra pågældende hjemkommune sammensætter den helt rigtige overordnede ramme for støtten til netop denne borger.

 

Kontakt os eller læs mere om Botilbud Frisa nedenfor.

INFORMATION

PLADSER: 2 ledige pladser

LEDIGE PLADSER:  KONTAKT OS


Vi har 2 ledige pladser på nuværende tidspunkt. 


Kontakts os allerede i dag for mere infomation

PRIS:

GRUNDTAKST FRA:  


113.772,- pr. måned

KONTAKT:

MICHAEL VOGTMANN

Strandvej 14 & 14A

4573 Højby

Telefon: 4236 4299

Email: michael.v@pscontact.dk 

PS Contact hovednr: 5337 5514

MÅLGRUPPE 

 

Borgere med psykiske lidelser, nedsat psykisk funktionsevne, evt. med misbrugsproblematik og/eller dom til behandling. Der kan være tale om dobbeltdiagnoser og trippeldiagnoser.

Fælles for alle er, at der er behov for støtte til at møde livets udfordringer, støtte i ADL, støtte til fortsat behandling, samt afklaring af den enkeltes fremtidige støttebehov og boform. Aldersgruppen er 18 - 65 år.


MÅLSÆTNING

 

Den overordnede målsætning for borgeren er at afdække den enkeltes ressourcer for derigennem at støtte i at tage ansvar/ejerskab i eget liv. Støtte og bistå borgeren ved diagnostisk afklaring.

Skabe positive oplevelser igennem aktiviteter med udgangspunkt i borgerens idéer og ønsker, for derved at øge motivationen til målrettet udvikling for den enkelte.


KONTAKTPERSON

 

Vi arbejder med kontaktpersonsystemet, hvor hver borger har et kontaktteam tilknyttet.

Kontaktteamet er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren foregår i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgerens udvikling.


METODE/FORMÅL

 

På FRISA arbejder vi i teams. Teamet, som er tilknyttet den enkelte borger, er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren sker i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgerens udvikling. Vores teamstruktur forebygger risikoen for entydig tilknytning imellem borger og kontaktperson, således at vi giver plads og handlingsmulighed mellem team og borger.

Samarbejdet med borgeren er grundstenen for det videre forløb. Det er vigtigt, at borgeren selv deltager og samarbejder med medarbejderne i teamet omkring sine problemstillinger. Det er vores oplevelse, at borgerne oftest selv ved, at de har nogle ting, der skal arbejdes med, og at det er derfor, de er i et botilbud.

 

I vores hus er der ikke mange regler - til gengæld arbejdes der med struktur.

Med en konstruktiv struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur gør, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

 

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og ressourceorienteret tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Med den ressourceorienteret tilgang, møder vi borgeren dér, hvor de er i forhold til deres vanskeligheder både fysisk og psykisk.

Vi er opsøgende på deres historie, både i forhold til diagnoserne, men også på mennesket. Det er vigtigt for vores forståelse og videre forløb at kende deres livshistorie. Dette mener vi, giver den bedste tilgang for at kunne yde den rette omsorg og styrke borgerens ressourcer og kompensationsmuligheder.  Øge evnen til at blive selvhjulpen, opnå en bedre forståelse for deres egen og andres situation, at udvikle evnen til at aflæse det sociale samspil og agere/kommunikere hensigtsmæssigt herpå.

KOST

 

I Botilbuddet FRISA ser vi det som en vigtig del af udviklingen at kunne tage vare på sig selv. Dette omfatter blandt andet en sund og varieret kost, hvor borgeren er med til at sammensætte menuen. Borgeren kan deltage i at lave madplan og foretage indkøb, og vi forsøger at opmuntre borgeren til at deltage i madlavning – ADL-træning. Der er mulighed for fællesspisning og samvær med de øvrige borgere dagligt.


BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING

 

For de borgere, der ikke er i beskæftigelse, arbejdsprøvning, skole eller andet, er det vigtigt, at hverdagen er bygget op om en synlig struktur. Borgeren tilbydes aktivering med vedligeholdelse af arealerne både inde og ude. Det kan være mindre reparationer, græsslåning, havearbejde m.m. Hvor det er aktuelt, søger vi beskæftigelsesmuligheder i lokalområdet. 

   

AKTIVITETER

 

I løbet af året tager vi på forskellige ture ud af huset, der bliver planlagt og sammensat i samarbejde med borgernes idéer og ønsker. Vi har faste traditioner i forhold til højtider og andre traditionsrige dage. Målet er at skabe positive oplevelser, der giver ny energi i hverdagen.

DAGLIG LEDER

HER FINDER DU OS

MICHAEL VOGTMANN

Daglig leder, Botilbud FRISA

 

Michael har været en del af PS Contact siden 2017, hvor han oprindeligt startede som medarbejder på Botilbuddet Saaby, Michael rykkede med da Frisa blev startede op som pædagogisk medarbejder.


Michaels rolige, loyale og positive kvaliteter medvirkede at han naturligt overtog stillingen som leder på Botilbud FRISA. Det er især Michaels respekt og tilgang til mennesker, borgere samt personale, der gør ham til en god leder, hans tro på at alle har noget at byde på og at alle har en plads at udfylde. Michael har uddannelse inden for systemisk og narrativ terapi og medbringer erfaring fra arbejde med psykisk syge.Michael er i gang med en uddannelse som psykoterapeut. 


KONTAKT BOTILBUD FRISA

 

Strandvej 14 & 14A

4573 Højby


PS Contact hovednr: 5337 5514VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk