Botilbud Saaby §66/107

BOTILBUD SAABY


BOTILBUD SAABY


UNDER SERVICELOVENS  §66 & §107.


Botilbuddet SAABY under PS Contact Aps tilbyder botilbud under §107/66 til 14 borgere på en herskabelig herregård lidt uden for Svinninge nær Holbæk. 

 

Den store herregård på 388 kvadratmeter tilbyder smukke beboelsesrammer med blandt andet; eget værelse til alle beboere, 4 toiletter som man deles om, 2 store stuer samt fælles spisekøkken. Værelser og faciliteter er fordelt imellem hovedhuset og 2 længer, hvilket giver en god balance af privatliv og fællesskab.

 

På den store grund er der masser af plads til udeliv, f.eks er der egen fiskesø i baghaven, parklignende have samt drivhus. 

 

Botilbuddet henvender sig hovedsageligt til borgere med nogen eller betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og behov for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov. Borgerne kan være i alderen 16-65 år.

 

Personalegruppen på Botilbud Saaby har baggrund og uddannelse, som tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig/erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte, behandle og møde borgeren dér, hvor vedkommende er. 

 

Vores mål med Botilbud Saaby er at finde og styrke de ressourcer, som borgerne allerede besidder, for den vej at selvstændiggøre dem til at kunne agere og tage ansvar for eget liv. Hjælpe borgeren til at udvikle evnen til at tage ejerskab af sit liv, samt bistå ved diagnosisk udredning. 

 

Kontakt os eller læs mere om Botilbud Saaby nedenfor, såsom målgruppe, målsætning og metoder. 

INFORMATION

PRIS:

GRUNDTAKST FRA:  


76.537,- pr. måned

KONTAKT:

JULIA RAMIREZ

Katrinedal 5, 7 & 9

4520 Svinninge

Telefon:  2485 0033

Email: julia@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

PLADSER: 3 Ledige pladser

LEDIGE PLADSER:  KONTAKT OS


Vi har 3 ledige pladser på Katrinedal på nuværede tidspunkt. 


Kontakts os allerede i dag for mere infomation

MÅLGRUPPE 

 

Borgere med nogen eller betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og behov for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov. Borgerne kan være i alderen 16-65 år.


MÅLSÆTNING

 

Den overordnede målsætning for borgerne er at få dem selvstændiggjort til at kunne agere i egen lejlighed. Udvikle evnen til at opnå ejerskab i sit eget liv. Bistå ved diagnostisk udredning.


KONTAKTPERSON

 

Vi arbejder med kontaktpersonsystemet, hvor hver borger har en primær og en sekundær kontaktperson tilknyttet.

Kontaktpersonen er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren foregår i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgerens udvikling.


METODE/FORMÅL

 

Samarbejdet med borgeren er grundstenen for det videre forløb. Det er vigtigt, at borgeren selv deltager og samarbejder med deres kontaktperson omkring de problemstillinger, de har. Det er vores oplevelse, at borgerne for det meste selv ved, at de har nogle ting, der skal arbejdes med, og at det er derfor, de er i et botilbud.

I vores huse er der ikke mange regler - til gengæld arbejdes der med struktur.

Struktur og regler har intet med hinanden at gøre, men med struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur gør, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

Vores tilgang til borgerne er individuel. Det vil sige, at vi i samarbejde med borgeren og sagsbehandler fra pågældendes hjemkommune sammensætter den helt rigtige overordnede ramme for støtten for netop denne borger.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret neuropædagogisk- og mentaliseringsbaseret tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Med den neuropædagogiske- og mentaliseringsbaserede tilgang møder vi borgeren dér, hvor de er i forhold til deres vanskeligheder både fysisk og kognitivt.

 

Vi er opsøgende på deres historie, både i forhold til diagnoserne, men også på mennesket. Det er vigtigt for vores forståelse og videre forløb at kende deres livshistorie. Dette, mener vi, giver den bedste tilgang for at kunne yde den rette omsorg og styrke borgerens ressourcer og kompensationsmuligheder.  Øge deres selvhjulpenhed, opnå en bedre forståelse for deres egne og andres situation, at aflæse det sociale samspil og agere/kommunikere hensigtsmæssigt herpå.


KOST

 

Som borger i Botilbuddet SAABY anser vi det som en vigtig del af udviklingen, at man tager vare på sig selv. Dette indebærer blandt andet, at borgeren indtager regelmæssige måltider hver dag.

Borgerne skal selv, med støtte, handle ind og lave mad for eget budget. Det er en økonomisk post, der tit bliver glemt, når det i forvejen er svært for borgeren at få økonomien til at fungere, og dermed giver det udfordringer i forhold til, om der er penge til mad sidst på måneden. For at sikre borgerne, at de ikke skal stå i den situation, betaler de 1200,- kr. pr. mdr., som bliver delt ud på hver uge til indkøb af madvarer. Dette gør vi fordi kosten har en stor betydning for, hvordan man har det, og derfor er det vigtigt at få nogle gode vaner med at få handlet ind og lavet mad.

To gange om ugen er der fællesspisning i det hus, som man er tilknyttet, hvor borgeren i samarbejde med en medarbejder står for menuvalg, indkøb og madlavning. Hver lørdag er der fællesspisning til frokost for alle borgere i Botilbuddet SAABY.

DAGLIG LEDER

HER FINDER DU OS

JULIA REMIREZ


Daglig leder, Botilbud Saaby (Katrinedal)

 

Julia startede oprindeligt hos PS Contact 1.9.2013 som mentor i vores Udekørende team. Julia var leder på Autismecentret Saaby fra 2020 - 2022. Indtil hun i feb 2022 overtog lederposten på Katrinedal hvor hun med sin loyale, rolige og medmenneskelige personlighed passer perfekt ind.


Julia vægter respekt, troværdighed og anerkendelse som kernesten i samarbejde med medarbejdere samt borgere. Julia’s smilende og positive væsen, blandet med hendes strukturede og organiserede lederstil, gør hende til den perfekte leder til netop Botilbud Saaby. Julia har foruden sin tid i Udekørende, mange års erfaring inden for socialpsykiatrien. Hun er uddannet SOSU hjælper, assistent og social pædagog, samt kursus i diabetes og medicin.

        


KONTAKT BOTILBUD SAABY

 

Katrinedal 5, 7 & 9

4520 Svinninge

 VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk