Botilbud Saaby §66/107

      OBS! Vi har været nødsaget til at indskærpe vores beskyttende foranstaltninger i forbindelse med coronavirus - LÆS MERE HER 

Botilbud Saaby


under servicelovens §107 & §66.

Om Botilbud Saaby

 under servicelovens §66 & §107.

 

Botilbuddet SAABY under PS Contact tilbyder botilbud under §107/66 til 14 borgere på en herskabelig herregård lidt uden for Svinninge nær Holbæk. 

 

Den store herregård på 388 kvadratmeter tilbyder smukke beboelsesrammer med blandt andet; eget værelse til alle beboere, 4 toiletter som man deles om, 2 store stuer samt fælles spisekøkken. Værelser og faciliteter er fordelt imellem hovedhuset og 2 længer, hvilket giver en god balance af privatliv og fællesskab.

 

På den store grund er der masser af plads til udeliv, f.eks er der egen fiskesø i baghaven, parklignende have samt drivhus. 

 

Botilbuddet henvender sig hovedsageligt til borgere med nogen eller betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og behov for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov. Borgerne kan være i alderen 16-65 år.

 

Personalegruppen på Botilbud Saaby har baggrund og uddannelse, som tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig/erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte, behandle og møde borgeren dér, hvor vedkommende er. 

 

Vores mål med Botilbud Saaby er at finde og styrke de ressourcer, som borgerne allerede besidder, for den vej at selvstændiggøre dem til at kunne agere og tage ansvar for eget liv. Hjælpe borgeren til at udvikle evnen til at tage ejerskab af sit liv, samt bistå ved diagnosisk udredning. 

 

Kontakt os eller læs mere om Botilbud Saaby nedenfor, såsom målgruppe, målsætning og metoder. 

LEDIGE PLADSER:  2


VI HAR LIGE NU 2 LEDIGE PLADER. 


Kontakt os allerede i dag for mere information

GRUNDTAKST FRA:  


74.000,- per måned

botilbud Saaby, katrinedal, Svinninge, ps contact

KONTAKT BOTILBUD SAABY

 

Katrinedal 5-7-9

4520 Svinninge

 

Telefon:  3050 4806

Email:  mm@pscontact.dk


Efter kl 17 ringes på: 3050 4815


botilbud saaby, botilbud til voksne og unge, ps contact

MÅLGRUPPE

 

Borgere med nogen eller betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat behandling og behov for at få afklaret deres fremtidige boform og støttebehov. Borgerne kan være i alderen 16-65 år.

MÅLSÆTNING

 

Den overordnede målsætning for borgerne er at få dem selvstændiggjort til at kunne agere i egen lejlighed. Udvikle evnen til at opnå ejerskab i sit eget liv. Bistå ved diagnostisk udredning.

KONTAKTPERSON

 

Vi arbejder med kontaktpersonsystemet, hvor hver borger har en primær og en sekundær kontaktperson tilknyttet.

Kontaktpersonen er medansvarlig for, at det pædagogiske arbejde med borgeren foregår i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed - for derigennem at kunne arbejde videre med borgerens udvikling.

botilbud Saaby, §107, landejendom, ps contact

METODE/FORMÅL

 

Samarbejdet med borgeren er grundstenen for det videre forløb. Det er vigtigt, at borgeren selv deltager og samarbejder med deres kontaktperson omkring de problemstillinger, de har. Det er vores oplevelse, at borgerne for det meste selv ved, at de har nogle ting, der skal arbejdes med, og at det er derfor, de er i et botilbud.

I vores huse er der ikke mange regler - til gengæld arbejdes der med struktur.

Struktur og regler har intet med hinanden at gøre, men med struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur gør, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

Vores tilgang til borgerne er individuel. Det vil sige, at vi i samarbejde med borgeren og sagsbehandler fra pågældendes hjemkommune sammensætter den helt rigtige overordnede ramme for støtten for netop denne borger.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret neuropædagogisk- og mentaliseringsbaseret tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Med den neuropædagogiske- og mentaliseringsbaserede tilgang møder vi borgeren dér, hvor de er i forhold til deres vanskeligheder både fysisk og kognitivt.

 

Vi er opsøgende på deres historie, både i forhold til diagnoserne, men også på mennesket. Det er vigtigt for vores forståelse og videre forløb at kende deres livshistorie. Dette, mener vi, giver den bedste tilgang for at kunne yde den rette omsorg og styrke borgerens ressourcer og kompensationsmuligheder.  Øge deres selvhjulpenhed, opnå en bedre forståelse for deres egne og andres situation, at aflæse det sociale samspil og agere/kommunikere hensigtsmæssigt herpå.

botilbud Saaby, ps contact, tilbud til voksne, hjælp til bolig

KOST

 

Som borger i Botilbuddet SAABY anser vi det som en vigtig del af udviklingen, at man tager vare på sig selv. Dette indebærer blandt andet, at borgeren indtager regelmæssige måltider hver dag.

Borgerne skal selv, med støtte, handle ind og lave mad for eget budget. Det er en økonomisk post, der tit bliver glemt, når det i forvejen er svært for borgeren at få økonomien til at fungere, og dermed giver det udfordringer i forhold til, om der er penge til mad sidst på måneden. For at sikre borgerne, at de ikke skal stå i den situation, betaler de 1200,- kr. pr. mdr., som bliver delt ud på hver uge til indkøb af madvarer. Dette gør vi fordi kosten har en stor betydning for, hvordan man har det, og derfor er det vigtigt at få nogle gode vaner med at få handlet ind og lavet mad.

To gange om ugen er der fællesspisning i det hus, som man er tilknyttet, hvor borgeren i samarbejde med en medarbejder står for menuvalg, indkøb og madlavning. Hver lørdag er der fællesspisning til frokost for alle borgere i Botilbuddet SAABY.

DAGLIG LEDER 

 

MICHEAL MØLGAARD

KATRINEDAL 9

4520 SVINNINGE

 

DIREKTE TELFON: 3050 4806

 

EMAIL: mm@pscontact.dk

VISITATOR / DIREKTØR

 

PIA SAABY SØRENSEN

TEKNIKVEJ 6

4532 GISLINGE

 

DIREKTE TELFON: 2212 5514

 

EMAIL: pia@pscontact.dk


 

KONTAKT BOTILBUD SAABY

 

Katrinedal 5-7-9

4520 Svinninge

 

Direkte telefon: 2927 5514

Email: louise@pscontact.dk

 

Efter kl 17 ringes på: 3050 4815

PS Contact Hovedtelefon: 5337 5514

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby 

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   3050 4806

 


 

Beskyttet Beskæftigelse

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecenter Saaby

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2485 0033
Botilbud Frisa

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 4236 4299

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Støtte/Kontakt-gruppen

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn-og Ungegruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk

Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at registrere, at du er logget på. Hvis du udfylder vores kontaktformular, bruger vi cookies til at huske dine oplysninger til en anden gang.

Godkend