Mentorgruppen LAS §32

      OBS! Vi har været nødsaget til at indskærpe vores beskyttende foranstaltninger i forbindelse med coronavirus - LÆS MERE HER 

Mentorordning

 

 under beskæftigelseslovens LAB §31, §32 og §42

Om Mentorordning

 under beskæftigelseslovens LAB §31, §32 og §42

 

Mentorordninggruppen, under PS Contact, leverer støtte til mange forskellige paragraffer, både inden for støtte/kontaktperson, mentorordningen, integration, beskæftigelse samt meget andet.

 

PS Contact arbejder med børn, unge og voksne, der enten har:

 • Skizofreni/paranoia
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Aspergersforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser, eksempelvis af borderline-typen
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst af flere typer
 • Medfødte eller erhvervede hjerneskader
 • Demens
 • Depressioner
 • Funktionel lidelse
 • Misbrug af alkohol og euforiserende stoffer
 • Banderelaterede problematikker
 • Borger med behandlingsdom i samarbejde med KRIM
 • Socialt udsatte borgere

 

Ofte har borgerne flere problemstillinger end ovenstående. Mentorordningen udføres blandt andet jfr. LAB-loven og forskellige paragraffer, som borgerne får gennem deres sagsbehandler.

 

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere i forhold til at kunne indgå i arbejdsmarkedsrettede sammenhæng – beskæftigelse, uddannelse og/eller aktivitet.

 

Kontakt os, eller læs mere om vores mentorgruppe nedenfor, såsom målgruppe, målsætning og metoder. 

KONTAKT MENTORGRUPPEN


 

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

 

PS Contact hovednr: 5337 5514

MÅLGRUPPE

 

PS Contact arbejder med børn, unge og voksne, der enten har:

 

 • Skizofreni/paranoia
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Aspergersforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser, eksempelvis af borderline-typen
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst af flere typer
 • Medfødte eller erhvervede hjerneskader
 • Demens
 • Depressioner
 • Funktionelle lidelser
 • Misbrug af alkohol og euforiserende stoffer
 • Banderelaterede problematikker
 • Borger med behandlingsdom
 • Socialt udsatte borgere

 

Ofte har borgerne flere problemstillinger end ovenstående. Støtte/kontakt- og mentorordningen udføres blandt andet jfr. LAB-loven og forskellige paragraffer, som borgerne får gennem deres sagsbehandler.

MÅLSÆTNING

 

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere i forhold til at kunne indgå i arbejdsmarkedsrettede sammenhæng – beskæftigelse, uddannelse og/eller aktivitet.

SAMARBEJDSPARTNERE

 

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter. Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, jobcenter, andre aktører, virksomheder, misbrugscenter, Kriminalforsorgen m.m.

PS Contacts ambition er at løse alle opgaver, der kan opstå i forbindelse med kommunens borgere. Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren og ikke omvendt.

INDIVIDUELLE TILBUD

 

Tilbuddene i PS Contact bliver sammensat ud fra den enkelte borgers behov og efter afklaring med kommunen. Det kan f.eks. omfatte:

 

 • Vejledning
 • Rådgivning
 • Forebyggelse
 • Hjælp til selvhjælp
 • Arbejdstræning i beskyttet beskæftigelse
 • Transporttræning
 • Aktiveringstilbud med praktiske opgaver og dyr
 • Samtale og støtte
 • ADL-træning
 • Pædagogisk handleplan
 • Støtte til møder med skole, arbejde, pårørende
 • Mulighed for telefonisk samtale/hurtig udrykning i akutte situationer hele døgnet
 • Ledsagelse til møder med politiet og retssager
 • Afklaring

KONTAKTPERSON

 

Mentorpersonalegruppen er sammensat af en bred faggruppe, erfaringer og aldersspredning, som gør det muligt at finde et godt match mellem borger og kontaktpersonen.

DAGLIG LEDER

 

 

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 4236 6590

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: leo@pscontact.dk


KONTAKT MENTORGRUPPEN

 

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

 

PS Contact hovednr: 5337 5514

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby 

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   3050 4806

 


 

Beskyttet Beskæftigelse

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecenter Saaby

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2485 0033
Botilbud Frisa

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 4236 4299

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Støtte/Kontakt-gruppen

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn-og Ungegruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk

Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at registrere, at du er logget på. Hvis du udfylder vores kontaktformular, bruger vi cookies til at huske dine oplysninger til en anden gang.

Godkend