Mentorgruppen LAB §167

MENTORORDNING

OM MENTORORDNING


UNDER BESKÆFTIGELSESLOVENS LAB.


Mentorordningsgruppen, under PS Contact, leverer støtte til mange forskellige paragraffer, både inden for støtte/kontaktperson, mentorordningen, integration, beskæftigelse samt meget andet.

 

PS Contact arbejder med børn, unge og voksne med forskellige mentale funktioner:


 • Bevidsthedstilstand
 • Orienteringsevne
 • Igangsætning og motivation
 • Intellektuelle funktioner
 • Psykosociale funktioner
 • Hukommelse
 • Følelser og adfærd
 • Opmærksomhed og koncentrationsevne
 • Virkelighedsopfattelse
 • Organisering og planlægning
 • Problemløsning
 • Indsigt i egen situation

 

Mentorordningen udføres blandt andet jfr. LAB-loven og forskellige paragraffer, som borgerne får gennem deres sagsbehandler.

 

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere i forhold til at kunne indgå i arbejdsmarkedsrettede sammenhæng – beskæftigelse, uddannelse og/eller aktivitet.

 

Kontakt os, eller læs mere om vores mentorgruppe nedenfor, såsom målgruppe, målsætning og metoder. 

INFORMATION

PLADSER:

LEDIGE PLADSER:  JA


Kontakts os allerede i dag for mere infomation

PRIS:

GRUNDTAKST FRA:  


388,24,- ekskl. kørsel + 30 min kørsel.
443,27,- inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.


KONTAKT:

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

MÅLGRUPPE

 

PS Contact arbejder med unge og voksne ud fra deres diagnoser som bl.a.:

 

 • Skizofreni/paranoia
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Aspergers forstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser, eksempelvis af borderline-typen
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst af flere typer
 • Medfødte eller erhvervede hjerneskader
 • Demens
 • Depressioner
 • Funktionelle lidelser
 • Misbrug af alkohol og euforiserende stoffer
 • Banderelaterede problematikker
 • Borger med behandlingsdom
 • Socialt udsatte borgere

 


MÅLSÆTNING

 

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere i forhold til at kunne indgå i arbejdsmarkedsrettede sammenhæng – beskæftigelse, uddannelse og/eller aktivitet.


SAMARBEJDSPARTNERE

 

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter. Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, andre aktører, virksomheder, misbrugscenter, Kriminalforsorgen m.m.

PS Contacts arbejder målrettet ud fra indsatsmål og bestillingen. PS Contact er i tæt dialog med sagbehandler om borgerens udvikling eller tilstødende funktioner.

Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren og ikke omvendt.


KONTAKTPERSON

 

Mentorpersonalegruppen er sammensat af en bred faggruppe, erfaringer og aldersspredning, som gør det muligt at finde et godt match mellem borger og metorpersonen.

INDIVIDUELLE TILBUD

 

Tilbuddene i PS Contact bliver sammensat ud fra den enkelte borgers behov og efter afklaring med kommunen. Det kan f.eks. omfatte:

 

 • Vejledning
 • Rådgivning
 • Forebyggelse
 • Hjælp til selvhjælp
 • Arbejdstræning i beskyttet beskæftigelse
 • Transporttræning
 • Aktiveringstilbud med praktiske opgaver og dyr
 • Samtale og støtte
 • ADL-træning
 • Pædagogisk handleplan
 • Støtte til møder med skole, arbejde, pårørende
 • Mulighed for telefonisk samtale/hurtig udrykning i akutte situationer hele døgnet
 • Ledsagelse til møder med politiet og retssager
 • Afklaring

DAGLIG LEDER

HER FINDER DU OS

LEO HANSEN 

Daglig leder, Børn og Unge og Støtte- og Kontaktgruppen


Leo har været hos PS Contact siden marts 2012 og været en del af ledergruppen siden november 2012. Leo har i sin karriere altid arbejdet med mennesker, med øje for bla. børneområdet, aktivitetsforløb, ældreområdet, samt leder af bofællesskaber hvor psykiatrien og social udsatte altid har været den røde tråd i hans karriere.


Leo er uddannet inden for SOSU-området og har desuden en 3-årig tværfaglig uddannelse i narrativ og systemisk terapi og metode. Leo mener, at det er ud fra folks ressourcer og anerkendende tilgang, at mennesker skal udvikle sig.


KONTAKT


Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514


VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk