Udekørende Team §76/83-85/97 & 98

UDEKØRENDE TEAM

UDEKØRENDE TEAM

(STØTTE- OG KONTAKTGRUPPEN)

 UNDER SERVICELOVENS § 76, 82 b, 83*, 84, 85, 97 & 98 - *OBS §83 er kun lettere pleje

Det Udekørende Team under PS Contact, leverer støtte til mange forskellige paragraffer, inden for serviceloven såsom støtte/kontakt, bostøtte, hjemmevejledning, ledsager,  integration og lettere plejeopgaver kombineret med støtteforanstanding. 

 

PS Contact arbejder med unge og voksne, indenfor mange forskellige mentale funktioner, blandt andet:


 • Bevidsthedstilstand
 • Orienteringsevne
 • Igangsætning og motivation
 • Intellektuelle funktioner
 • Psykosociale funktioner
 • Hukommelse
 • Følelser og adfærd
 • Opmærksomhed og koncentrationsevne
 • Virkelighedsopfattelse
 • Organisering og planlægning
 • Problemløsning
 • Indsigt i egen situation

 

 

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere i forhold til at kunne opretholde en stabil hverdag.

 

Kontakt os, eller læs mere om vores Støtte og Kontaktgruppe nedenfor.

INFORMATION

PLADSER:

LEDIGE PLADSER:  JA


Kontakts os allerede i dag for mere infomation

PRIS:

GRUNDTAKST FRA:  


388,24,- ekskl. kørsel + 30 min kørsel.
443,27,- inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.


KONTAKT:

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

MÅLGRUPPE

 

PS Contact arbejder med unge og voksne indenfor mange forskellige mentale funktioner og diagnoser, blandt andet:

 

 • Skizofreni/paranoia
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser, eksempelvis af borderline-typen
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst af flere typer
 • Medfødte eller erhvervede hjerneskader
 • Demens
 • Depressioner
 • Misbrug af alkohol og euforiserende stoffer
 • Banderelaterede problematikker
 • Socialt udsatte unge
 • Borger med behandlingsdom

 

Ofte har borgerne flere problemstillinger end ovenstående. 

MÅLSÆTNING


Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver så selvstændig, at de ikke længere har brug for støtte/vejledning. 

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de mentale barrierer, der er i forhold til at kunne opretholde en stabil hverdag. 


SAMARBEJDSPARTNERE

 

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter. Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, jobcenter, misbrugscenter, kriminalforsorgen, børn- og familieafdelinger m.m.

PS Contacts arbejder målrettet ud fra indsatsmål, bestillingen og VUM. PS Contact er i tæt dialog med sagsbehandler om borgerens udvikling eller tilstødende funktioner.

Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren og ikke omvendt.


DOKUMENTATION

 

Der udfærdiges løbende statusskrivelse til sagsbehandler. Borgeren medinddrages i udarbejdelsen af statussen, hvor der er mulighed for at borgeren kan komme med sine kommentarer hertil samt være aktiv aktør i eget liv.


INDIVIDUELLE TILBUD

 

Tilbuddene i PS Contact bliver sammensat ud fra den enkelte borgers behov og efter afklaring med kommunen. Det kan f.eks. omfatte:

 

 • Vejledning
 • Rådgivning
 • Forebyggelse
 • Hjælp til selvhjælp
 • Arbejdstræning i beskyttet beskæftigelse
 • Aktiveringstilbud med praktiske opgaver og dyr
 • Samtale og støtte
 • ADL-træning
 • Pædagogisk handleplan
 • Støtte til møder med skole, arbejde, pårørende
 • Mulighed for telefonisk samtale/hurtig udrykning i akutte situationer hele døgnet
 • Ledsagelse til møder med politiet og retssager

KONTAKTPERSON

 

Det Udekørende Team er sammensat af en bred faggruppe, erfaringer og aldersspredning, som gør det muligt at finde et godt match mellem borger og kontaktpersonen.

DAGLIG LEDER

HER FINDER DU OS

LEO HANSEN 

Daglig leder, Børn og Unge og Støtte- og Kontaktgruppen


Leo har været hos PS Contact siden marts 2012 og været en del af ledergruppen siden november 2012. Leo har i sin karriere altid arbejdet med mennesker, med øje for bla. børneområdet, aktivitetsforløb, ældreområdet, samt leder af bofællesskaber hvor psykiatrien og social udsatte altid har været den røde tråd i hans karriere.


Leo er uddannet inden for SOSU-området og har desuden en 3-årig tværfaglig uddannelse i narrativ og systemisk terapi og metode. Leo mener, at det er ud fra folks ressourcer og anerkendende tilgang, at mennesker skal udvikle sig.


KONTAKT


Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514


VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk