Ungehusene SEL §76,85 & IML §23d

UNGEHUSENE SAABY

OM UNGEHUSENE SAABY


UNDER SERVICELOVENS SEL §76, §85 & INL §23d.


Ungehusene Saaby er beliggende i Hørve, en stationsby i Odsherred Kommune. Hørve byder på gode indkøbsmuligheder og et sundt foreningsliv. Ungehusene er gå-afstand til offentlig transport, som gør det nemt at komme til og fra skole/uddannelsesinstitutioner og/eller arbejde.

 

Ungehusene Saabys målgruppe er unge med lettere/moderate psykosociale problemstillinger; såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, angst, tidligere misbrugsproblematik, hjerneskade og socialt udsatte m.m. Det er hensigten, at de skal bo i egen bolig indenfor en kortere tidsramme, men som mangler træning af nogle færdigheder, for at det kan lykkes. Ungehusene kan også betragtes som et afklaringshus. 

Ungehusene henvender sig hovedsageligt til aldersgruppen 18-35år. 

 

Ungehusene SAABY er delt over to huse, hvor der er plads til 6 unge i hvert hus. Den unge vil have mulighed for at indgå i et fællesskab med de andre unge beboere i form af fælles køkken, badeværelse, opholdsrum og stue.

 

Støtten i Ungehusene SAABY bevilges jvf. Lov om Social Service §85 & §76, og udmåles individuelt til hver ung. Der arbejdes efter den kommunale handleplan og med mulighed for at arbejde helhedsorienteret med jobcenter, misbrugscenter, psykiatri og uddannelsesinstitutioner, såfremt der udmåles tid til dette. Herudover er der altid mulighed for, at kontakte PS Contacts akuttelefon hele døgnet, året rundt. Den unge kan i takt med sin udvikling blive boende efterfølgende uden støtte. 

 

Den unge vil få sit eget private værelse, og huset vil blive den unges hjem med egen lejekontrakt. Det betyder, at det er den unge som bestemmer, men med hjælp og vejledning fra bostøtte. 

 

Kontakt os eller læs mere om vores Ungehuse nedenfor, såsom målgruppe & målsætning. 

INFORMATION

PLADSER:

LEDIGE PLADSER:  JA


Kontakts os allerede i dag for mere infomation

PRIS:

GRUNDTAKST FRA:  


375,-/time ekskl. kørsel

KONTAKT:

LEO HANSEN

Kildevej 8, 4532 Hørve

Søndergade 8, 4534 Hørve

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

MÅLGRUPPE

 

Ungehusene SAABY henvender sig til unge borgere med lettere psykosociale problemstillinger; såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, Angst, tidligere misbrugsproblematik, hjerneskade og socialt udsatte m.m. hvor det er meningen, at de skal bo i egen bolig for nærmeste fremtid, men som mangler nogle færdigheder til at det kan lykkes.

Ungehusene henvender sig hovedsageligt til aldersgruppen 18-35år.


BORGERENS VÆRELSE

 

Den unge vil få sit eget private værelse, og huset vil blive den unges hjem med egen lejekontrakt. Det betyder, at det er borgeren, som bestemmer, men med hjælp og vejledning fra de ansatte.

Der er mulighed for at blive boende efter endt behandling som en lejer. 


KONTAKTPERSON

 

Hver ung har sin egen primær kontaktperson tilknyttet. Kontaktpersonen er medansvarlig for, at det pædagogiske med den unge foregår i et samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed for at optimere den unges udvikling.

Den unge vil ligeledes have mulighed for at gøre brug af de andre medarbejdere, som er i huset i dagligdagen.

MÅLSÆTNING

 

Ungehusenes målsætning er at klæde den unge på til at kunne bo i egen bolig med eller uden støtte. Der arbejdes på at give den unge færdigheder til at strukturere sin hverdag og til at kunne klare en hverdag i eget hjem.

I ungehusene ydes:


  • Støtte op om der, hvor den unge har sine udfordringer; både individuelle og kollektive problemstillinger.
  • Hjælp til ADL-træning.
  • Støtte til skole/uddannelse og arbejdsmarkedet.
  • Støtte til behandling.
  • Støtte til egen forståelse af problematikker og redskaber til at kunne agere konstruktiv i disse.

I ungehusene SAABY støttes der op om det sociale fællesskab i husene. Der arrangeres fællesspisning 2 gange om ugen og andre fællesarrangementer. Fællesaktiviteter er mod egen betaling.

Den unges udvikling evalueres løbende ift. den enkelte unges målsætninger.

Ungehusene SAABY har et tæt samarbejde med den visiterende kommune. Herudover sørges der for at skabe et tæt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere samt pårørende.


DOKUMENTATION

 

Der udfærdiges løbende statusskrivelse til sagsbehandler. Den unge medinddrages i udarbejdelsen af statussen, hvor der er mulighed for den unge at komme med sine kommentarer hertil samt være aktiv aktør i eget liv.


DAGLIG LEDER

HER FINDER DU OS

LEO HANSEN 

Daglig leder, Børn og Unge og Støtte- og Kontaktgruppen


Leo har været hos PS Contact siden marts 2012 og været en del af ledergruppen siden november 2012. Leo har i sin karriere altid arbejdet med mennesker, med øje for bla. børneområdet, aktivitetsforløb, ældreområdet, samt leder af bofællesskaber hvor psykiatrien og social udsatte altid har været den røde tråd i hans karriere.


Leo er uddannet inden for SOSU-området og har desuden en 3-årig tværfaglig uddannelse i narrativ og systemisk terapi og metode. Leo mener, at det er ud fra folks ressourcer og anerkendende tilgang, at mennesker skal udvikle sig.

KONTAKT


Kildevej 8, 4532 Hørve

Søndergade 8, 4534 Hørve

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk