Ungehusene SEL §76,85 & IML §23d

UNGEHUSENE SAABY

OM UNGEHUSET SAABY


UNDER SERVICELOVENS SEL §76, §85 & INL §23d.


Ungehuset Saaby er beliggende i Hørve, en stationsby i Odsherred Kommune. Hørve byder på gode indkøbsmuligheder og et sundt foreningsliv. Ungehuset er i gå-afstand til offentlig transport, som gør det nemt at komme til og fra skole/uddannelsesinstitutioner og/eller arbejde.

 

Ungehuset Saabys målgruppe er unge med lettere/moderate psykosociale mentale funktioner og kan være diagnosticeret med diagnoser såsom: personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, angst, tidligere misbrugsproblematik, hjerneskade og socialt udsatte m.m.


Det er hensigten at borgeren skal bo i egen bolig indenfor en kortere tidsramme eller være med til at afklare den unges muligheder for fremtiden. Ungehuset kan også betragtes som et afklaringshus. 

Ungehuset henvender sig hovedsageligt til aldersgruppen 18-35år. 

 

Ungehuset Saaby har plads til 6 unge. Den unge vil have mulighed for at indgå i et fællesskab med de andre unge beboere i form af fælles køkken, badeværelse, opholdsrum og stue.

 

Støtten i Ungehuset Saaby bevilges jvf. Lov om Social Service §85 & §76, og udmåles individuelt til hver ung. Der arbejdes efter den kommunale handleplan og indsats mål med mulighed for at arbejde helhedsorienteret med jobcenter, misbrugscenter, psykiatri og uddannelsesinstitutioner, såfremt der udmåles støtte til dette. Herudover er der altid mulighed for, at kontakte PS Contacts akuttelefon hele døgnet, året rundt. 

 

Den unge vil få sit eget private værelse, og huset vil blive den unges hjem i støtteperioden.

 

Kontakt os eller læs mere om Ungehuset Saaby nedenfor.

INFORMATION

PLADSER:

LEDIGE PLADSER:  JA


Kontakts os allerede i dag for mere infomation

PRIS:

GRUNDTAKST FRA:  


388,24,- ekskl. kørsel + 30 min kørsel.
443,27,- inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.


KONTAKT:

LEO HANSEN

Kildevej 8, 4532 Hørve

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

MÅLGRUPPE

 

Ungehuset SAABY henvender sig til unge borgere med lettere psykosociale mentale funktioner og kan være diagnosticeret med diganoser såsom: personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, Angst, tidligere misbrugsproblematik, hjerneskade og socialt udsatte m.m.

Ungehusene henvender sig hovedsageligt til aldersgruppen 18-35år.
KONTAKTPERSON

 

Hver ung har sin egen primær kontaktperson tilknyttet, som støtter borgeren i udvikling og hjælper med de sociale færdigheder. 

Der er fokus på samarbejde, der bygger på gensidig respekt, tillid og åbenhed for at optimere den unges udvikling.


MÅLSÆTNING

 

Ungehusets målsætning er at klæde den unge på til at kunne bo i egen bolig med eller uden støtte. Der arbejdes på at give den unge færdigheder til at strukturere sin hverdag og til at kunne klare en hverdag i eget hjem.

I ungehuset ydes:


  • Støtte op om der, hvor den unge har sine mentale færdigheder; både individuelle og kollektive problemstillinger.
  • Hjælp til ADL-træning.
  • Støtte til skole/uddannelse og arbejdsmarkedet.
  • Støtte til behandling.
  • Støtte til egen forståelse af problematikker og redskaber til at kunne agere konstruktiv i disse.


Den unges udvikling evalueres løbende ift. den enkelte unges målsætninger.

Ungehuset Saaby har et tæt samarbejde med den visiterende kommune. Herudover sørges der for at skabe et tæt samarbejde med andre relevante samarbejdspartnere samt pårørende.


DOKUMENTATION

 

Der udfærdiges løbende statusskrivelse til sagsbehandler. Borgeren medinddrages i udarbejdelsen af statussen, hvor der er mulighed for at borgeren kan komme med sine kommentarer hertil samt være aktiv aktør i eget liv.


DAGLIG LEDER

HER FINDER DU OS

LEO HANSEN 

Daglig leder, Børn og Unge og Støtte- og Kontaktgruppen


Leo har været hos PS Contact siden marts 2012 og været en del af ledergruppen siden november 2012. Leo har i sin karriere altid arbejdet med mennesker, med øje for bla. børneområdet, aktivitetsforløb, ældreområdet, samt leder af bofællesskaber hvor psykiatrien og social udsatte altid har været den røde tråd i hans karriere.


Leo er uddannet inden for SOSU-området og har desuden en 3-årig tværfaglig uddannelse i narrativ og systemisk terapi og metode. Leo mener, at det er ud fra folks ressourcer og anerkendende tilgang, at mennesker skal udvikle sig.

KONTAKT


Kildevej 8, 4532 Hørve

Telefon: 4236 6590

Email: leo@pscontact.dk

PS Contact hovednr: 5337 5514

VISITATOR / DIREKTØR - PIA SAABY SØRENSEN - TEKNIKVEJ 6 - 4532 GISLINGE - DIREKTE TELFON: 2212 5514 -EMAIL:  pia@pscontact.dk