Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Vores Bestyrelse

I PS Contact har vi en professionel bestyrelse, kompetente ledere og en adminstrativ gruppe, som holder virksomheden i drift i det daglige.

Pia Saaby Sørensen

Pia Saaby Sørensen, ejer af PS Contact

Stifter, ejer og administrerende direktør
Jeg startede PS Contact op i august 2005 i Svinninge, hvor jeg havde kontor hjemme på Erantisvej og kørte ud til borgere i eget hjem i Odsherred Kommune under §85. Villaen på Erantisvej blev i 2009 omdannet til PS Contacts første botilbud.

PS Contact er startet med et ønske om at støtte mennesker i udsatte positioner. Jeg har et ønske om, at skabe udvikling og stabilitet, som kan bidrage til at skabe øget selvstændighed og dermed større livskvalitet.

Det ligger i mit DNA at se og realisere sociale projekter, og jeg er drevet af en klar velfærdspolitisk ambition: bæredygtigt samarbejde på tværs af sektorer. Et samarbejde som skal sikre, at mennesker i udsatte og sårbare positioner får den rigtige støtte til at opnå styring i eget liv.

Jeg er stolt og ydmyg over at kunne bidrage til hver dag at skabe meningsfulde fællesskaber for mennesker med livet på kanten; for dem, som falder uden for skiven og for dem, der har brug for en ekstra hånd.

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: pia@pscontact.dk


Helge Bjørn Larsen

Bestyrelsesformand Helge Bjørn Larsen

Bestyrelsesformand
Jeg er uddannet organisationspsykolog. Jeg har siden 1993 arbejdet i flere konsulentvirksomheder og som intern konsulent. Siden 2003 har jeg drevet egen virksomhed både alene og som medindehaver.

Jeg arbejder primært med store organisationer, både inden for det private nationalt og internationalt. Desuden arbejder jeg med offentlige organisationer blandt andet inden for organisationers opbygning, samspil og udvikling, ligesom jeg arbejder med lederudvikling på individet.

Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem daglig praksis og den dialog, vi har gennem organisationen og med eksterne aktører. Jeg er drevet af at identificere uoverensstemmelse og skabe udvikling for overensstemmelse.

Min opgave som bestyrelsesformand hos PS Contact er at være en teoretisk og praktisk inspirationskilde over for ledelsen og resten af bestyrelsen og derved bidrage til, at organisationen bevarer den røde tråd i kernemissionen, den faglige kvalitet og den daglige ledelse.


Stine Blak Melgaard

Stine Blak Melgaard, Bestyrelsesmedlem i PS Contact

Bestyrelsesmedlem
Jeg er uddannet socialrådgiver og cand.jur. og har mange års erfaring inden for det kommunale-, statslige- og private område.

Jeg er ansat som konsulent hos Dansk Psykolog Forening, hvilket jeg har været siden 2019. I mit nuværende job beskæftiger jeg mig primært med arbejds- ansættelsesretten, det sociale område samt med det beskæftigelsesrettede område.

Som bestyrelsesmedlem hos PS Contact er jeg optaget af at bistå ledelsen i de strategiske beslutninger, samt at yde sparring og rådgivning inden for det ansættelsesretlige område. Mit incitament for at indtræde i PS Contact's bestyrelse er at skabe bedst mulige rammer for, at PS Contact opleves som en professionel virksomhed.

Kombinationen af min tid som Socialrådgiver og Jura giver mig et stærkt fundament i den strategiske sparring med ledelsen i forhold til deres internt og eksterne samarbejdspartnere.


Rasmus Revsbech

Rasmus Revsbech, Bestyrelsesmedlem i PS Contact

Bestyrelsesmedlem
Jeg er uddannet specialpsykolog i voksenpsykiatri og har lavet ph.d. om, hvordan skizofreni opleves indefra.

Jeg har været ansat i psykiatrien i næsten 17 år, men er nyligt skiftet organisation og er overgået til at varetage psykiatritilsyn i kriminalforsorgen, hvor jeg har psykiatriansvaret i alle Nordsjællands fængsler, Vestre Fængsel og Færøernes arresthus.

Jeg har omfattende retspsykiatrisk og almenpsykiatrisk erfaring, og jeg har også været leder af den lukkede psykiatriske akutmodtagelse ved psykiatrisk center Nordsjælland.

Jeg arbejder således ganske kliniknært og er meget erfaren med ledelsesmæssigt at lave gode patientplaner og risikovurderinger og få forskellige sektorer til at spille sammen omkring at facilitere planerne.

Jeg er drevet af den gode behandling og af at optimere forløb for borgerne og de ansatte omkring dem.

Min opgave som bestyrelsesmedlem er at spille organisationen god ved at bidrage med psykiatrisk ekspertise - herunder særligt risikovurderinger og - håndteringer ud fra psykopatologisk ekspertise.


Marianne Skjold Larsen

Marianne Skjold Larsen, Bestyrelsesmedlem i PS Contact

Bestyrelsesmedlem
Jeg er uddannet økonom fra Københavns Universitet i 1997. Herefter arbejdede jeg indenfor det offentlige og i NGO-regi med økonomi og ledelse. Siden 2014 har jeg været direktør for Psykiatrifonden. Psykiatrifonden er Danmarks største organisation for mennesker med psykisk sygdom.

Jeg er optaget af at psykisk sygdom ikke må ødelægge liv og kæmper derfor for vidensbaseret handling, akut hjælp og langsigtede forandringer i mit daglige arbejde. Det er også dette jeg retter fokus mod i mit virke som bestyrelsesmedlem i PS Contact.

Samlet bidrager jeg til PS Contacts bestyrelse med viden og erfaring indenfor økonomi, forretningsstrategi og ledelse på executivt niveau.


Camilla Holmegaard

Camilla Holmgaard, Bestyrelsesmedlem - medarbejdervalgt i PS Contact

Bestyrelsesmedlem - medarbejdervalgt
Jeg er uddannet som kontorassistent med speciale i administration. Jeg er ligeledes certificeret kostvejleder. I 2020 sprang jeg ud i det pædagogiske felt efter nogle år på kontor, da jeg fandt det berigende at arbejde med mennesker - og særligt med mennesker med psykiske udfordringer.

Jeg vægter respekt, omsorg og relation meget højt og som en forudsætning for at lykkedes i arbejdet med sårbare borgere. Jeg har arbejdet i PS Contact siden 2020.

Camilla Holmegaard er gået på lykkelig barsel, suppleant Stig Laursen indtræder som medarbejderrep.


Stig Laursen

Stig Laursen, Bestyrelsesmedlem - medarbejdervalgt i PS Contact

Bestyrelsesmedlem - medarbejdervalgt
Jeg har valgt at stille op som medarbejdervalgt repræsentant til bestyrelsen i PS Contact ApS.

Jeg har været ansat i mere end 5 år og startede som vikar i feb. 2018.

Til daglig er Jeg bagvagt og koordinator på Frisa, her er en af opgaverne bl.a. at implementere PS Contacts værdier, visioner og mål, samt udvikling i dit og mit arbejde på gulvet med og omkring kerneopgaven.

Jeg kan med min årelange ansættelse i forskellige roller i PS Contact ApS og erfaring fra drift af egen virksomhed igennem flere år, bidrage i bestyrelsen med min forståelse og indsigt i den daglige drift.

Jeg mener at det er en vigtig mulighed for os ansatte til at påvirke retningen af vores organisationen og sikre at beslutninger er velinformeret, velovervejet og at vores stemme er hørt.

Jeg er af natur opgavelysten og vil gå til rollen som jeres stemme med stort engagement.


Anja Oldenborg

Anja Oldenborg, Bestyrelsesmedlem - medarbejdervalgt i PS Contact

Bestyrelsesmedlem - medarbejdervalgt
Jeg er uddannet Sundhedssekretær og Social - og sundhedsassistent. Jeg har erfaring fra hjemmeplejen, Lukket retspsykiatrisk regi samt med arbejdet med mennesker med autisme. Jeg har arbejdet i PS Contact siden 2020 på Autismecenteret, hvor jeg også er Teamkoordinator.

Min grund til at indtræde i PS Contact's bestyrelse, Som medarbejdervalgt repræsentant, er at jeg ønsker at bidrage med relevant viden fra hverdagen på gulvet, samt hvad der rør sig blandt personalet.

Ved at være med til at træffe beslutninger for virksomhedens drift og udvikling, kan jeg hjælpe med til at skabe de bedste rammer for både vores beboer og personale.

At arbejde ud fra PS Contacts værdier gør at vi ofte lykkedes med at komme i mål med de ønskede handleplansmål og beboerens håb og drømme om en for dem voksentilværelse med mening.


 

Organisation

Få et samlet overblik for PS Contact ApS organisation og aktiviteter.

Download Organisationsdiagram

Kontakt

Hovedkontor
PS Contact ApS
Teknikvej 6
4532 Gislinge

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk

 

Organisationsdiagram PS Contact

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS