Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mere om PS Contact

Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej

Beskyttet Beskæftigelse

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk

Vores Bestyrelse

I PS Contact har vi en professionel bestyrelse, kompetente ledere og en adminstrativ gruppe, som holder virksomheden i drift i det daglige.

Pia Saaby Sørensen

Stifter, ejer og administrerende direktør
Jeg startede PS Contact op i august 2005 i Svinninge, hvor jeg havde kontor hjemme på Erantisvej og kørte ud til borgere i eget hjem i Odsherred Kommune under §85. Villaen på Erantisvej blev i 2009 omdannet til PS Contacts første botilbud.

PS Contact er startet med et ønske om at støtte mennesker i udsatte positioner. Jeg har et ønske om, at skabe udvikling og stabilitet, som kan bidrage til at skabe øget selvstændighed og dermed større livskvalitet.

Det ligger i mit DNA at se og realisere sociale projekter, og jeg er drevet af en klar velfærdspolitisk ambition: bæredygtigt samarbejde på tværs af sektorer. Et samarbejde som skal sikre, at mennesker i udsatte og sårbare positioner får den rigtige støtte til at opnå styring i eget liv.

Jeg er stolt og ydmyg over at kunne bidrage til hver dag at skabe meningsfulde fællesskaber for mennesker med livet på kanten; for dem, som falder uden for skiven og for dem, der har brug for en ekstra hånd.

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: pia@pscontact.dk


Helge Bjørn Larsen

Bestyrelsesformand
Jeg er uddannet organisationspsykolog. Jeg har siden 1993 arbejdet i flere konsulentvirksomheder og som intern konsulent. Siden 2003 har jeg drevet egen virksomhed både alene og som medindehaver.

Jeg arbejder primært med store organisationer, både inden for det private nationalt og internationalt. Desuden arbejder jeg med offentlige organisationer blandt andet inden for organisationers opbygning, samspil og udvikling, ligesom jeg arbejder med lederudvikling på individet.

Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem daglig praksis og den dialog, vi har gennem organisationen og med eksterne aktører. Jeg er drevet af at identificere uoverensstemmelse og skabe udvikling for overensstemmelse.

Min opgave som bestyrelsesformand hos PS Contact er at være en teoretisk og praktisk inspirationskilde over for ledelsen og resten af bestyrelsen og derved bidrage til, at organisationen bevarer den røde tråd i kernemissionen, den faglige kvalitet og den daglige ledelse.


Stine Blak Melgaard

Bestyrelsesmedlem
Jeg er uddannet socialrådgiver og cand.jur. og har mange års erfaring inden for det kommunale-, statslige- og private område.

Jeg er ansat som konsulent hos Dansk Psykolog Forening, hvilket jeg har været siden 2019. I mit nuværende job beskæftiger jeg mig primært med arbejds- ansættelsesretten, det sociale område samt med det beskæftigelsesrettede område.

Som bestyrelsesmedlem hos PS Contact er jeg optaget af at bistå ledelsen i de strategiske beslutninger, samt at yde sparring og rådgivning inden for det ansættelsesretlige område. Mit incitament for at indtræde i PS Contact's bestyrelse er at skabe bedst mulige rammer for, at PS Contact opleves som en professionel virksomhed.

Kombinationen af min tid som Socialrådgiver og Jura giver mig et stærkt fundament i den strategiske sparring med ledelsen i forhold til deres internt og eksterne samarbejdspartnere.


Ulla Falkner

Bestyrelsesmedlem
Jeg er uddannet sygeplejerske i 1996 med mere end 20 års erfaring inden for psykiatrien - de 10 år som afdelingssygeplejerske inden for lukket og akutpsykiatrien. Aktuelt arbejder jeg som distriktsygeplejerske med en bred målgruppe inden for psykiatrien. Min funktion som sygeplejerske i psykiatrien er at møde borgeren med komplekse psykiatriske problemstillinger i borgerens eget hjem og ambulant.

Derudover er jeg ansat som forskningssygeplejerske. Det forskningsprojekt, jeg er tilknyttet, omhandler patienter med skizofreni, overvægt og patientens oplevelse af livskvalitet.

Jeg er optaget af høj faglighed inden for det psykiatriske område.

Mit incitament for at indtræde i PS Contact's bestyrelse er at udvikle smidige og individuelt tilrettelagte tilbud med udgangspunkt i det enkelte menneske. Derudover er jeg optaget af de sikkerhedsmæssige rammer og vilkår, som medarbejdere arbejder under og af, hvordan vi arbejder med at højne den faglige kvalitet og indsigt på tværs af organisationen.

 

Organisation

Få et samlet overblik for PS Contact ApS organisation og aktiviteter.

Download Organisationsdiagram

Kontakt

Hovedkontor
PS Contact ApS
Teknikvej 6
4532 Gislinge

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2023 - PS Contact ApS