Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Mentorgruppen

Under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

Indenfor Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats løser vi primært opgaver indenfor §167, men tilbyder også særlige tilrettelagte afklaringsforløb under LAB §91

PS Contact arbejder med børn, unge og voksne med forskellige mentale funktioner:

 • Bevidsthedstilstand
 • Orienteringsevne
 • Igangsætning og motivation
 • Intellektuelle funktioner
 • Psykosociale funktioner
 • Hukommelse
 • Følelser og adfærd
 • Opmærksomhed og koncentrationsevne
 • Virkelighedsopfattelse
 • Organisering og planlægning
 • Problemløsning
 • Indsigt i egen situation

Mentor opgaver udføres blandt andet jfr. LAB-loven og forskellige paragraffer, som borgerne får gennem deres sagsbehandler.

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere i forhold til at kunne indgå i arbejdsmarkedsrettede sammenhæng - beskæftigelse, uddannelse og/eller aktivitet.

Mentorordning

 

Pladser

50%
50%

 • Vi udvider løbende vores team i takt med efterspørgslen, så vi altid er i stand til at tage nye opgaver ind

Takster

Grundtakst fra:
414,66 kr. ekskl. kørsel + 30 min kørsel.
473,45 kr. inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.

Kontaktperson

Leo Hansen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk

Adresse

Teknikvej 6
4532 Gislinge

 

Informationer

PS Contact arbejder med unge og voksne ud fra deres diagnoser som bl.a.:

 • Skizofreni/paranoia
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Aspergers forstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser, eksempelvis af borderline-typen
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst af flere typer
 • Medfødte eller erhvervede hjerneskader
 • Demens
 • Depressioner
 • Funktionelle lidelser
 • Misbrug af alkohol og euforiserende stoffer
 • Banderelaterede problematikker
 • Borger med behandlingsdom
 • Socialt udsatte borgere

Jobcenter

§167 Med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gives mentorstøtte i en periode på højst 6 måneder. Personerne kan efter en konkret vurdering gives mentorstøtte i en ny periode på op til 6 måneder ved udløb af en periode.

Stk. 2. Personer omfattet af §6, som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og i en periode på mindst 6 måneder i alt.

§91 i forhold til særlige tilrettelagte projekter og/eller afklaringsforløb. Vi kan både tilbyde afklaringsforløb i samarbejde med eksterne praktiksteder, eller i vores egne mere beskyttede rammer i vores Beskyttet Beskæftigelse

Formål med tilbuddet:
Udvikle borgerens faglige og sociale kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Afklaring af borgerens faglige og sociale kompetencer med henblik på, at afklarer hvorvidt borgeren vil kunne opkvalificeres til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere i forhold til at kunne indgå i arbejdsmarkedsrettede sammenhæng - beskæftigelse, uddannelse og/eller aktivitet.

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter. Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, jobcenter, misbrugscenter, kriminalforsorgen, børn- og familieafdelinger m.m.

PS Contacts arbejder målrettet ud fra indsatsmå og bestillingen. PS Contact er i tæt dialog med sagsbehandler om borgerens udvikling eller tilstødende funktioner.

Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren og ikke omvendt.

Der udfærdiges løbende statusskrivelse til sagsbehandler. Borgeren medinddrages i udarbejdelsen af statussen, hvor der er mulighed for at borgeren kan komme med sine kommentarer hertil samt være aktiv aktør i eget liv.

Tilbuddene i PS Contact bliver sammensat ud fra den enkelte borgers behov og efter afklaring med kommunen. Det kan f.eks. omfatte:

 • Vejledning
 • Rådgivning
 • Forebyggelse
 • Hjælp til selvhjælp
 • Arbejdstræning i beskyttet beskæftigelse - Se beskyttet beskæftigelse
 • Transporttræning
 • Aktiveringstilbud med praktiske opgaver og dyr - Se beskyttet beskæftigelse
 • Samtale og støtte
 • Støtte til møder med skole eller arbejdsplads
 • Mulighed for telefonisk samtale/hurtig udrykning i akutte situationer hele døgnet
 • Ledsagelse til fx møder med politiet og retssager
 • Ledsagelse til fx møder ved kommunen, lægebesøg o.l.
 • Afklaring

Mentorgruppen er sammensat af en bred faggruppe, erfaringer og aldersspredning, som gør det muligt at finde et godt match mellem borger og kontaktpersonen.

Medarbejder gruppen i vores udekørende teams har baggrund og uddannelse, der tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske retninger. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig og erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte og møde beboeren der, hvor vedkommende er.

Medarbejdernes kompetencer

Hos PS Contact uddanner vi alle vores faste medarbejdere i KRAP-metoden henover et 8/10-dages kursusforløb hos ekstern leverandør. Derudover har vi en ekstern konsulent, som underviser os i SMART-måls-opstilling.

I PS Contact har vi løbende personale- og sagssupervision af vores medarbejdere. Vi vægter en blanding af ekstern og intern supervision, da vi har erfaring med, at kombinationen gør, at medarbejderne bliver mere trygge omkring arbejdsopgaven.

Med medarbejdernes løbende interne faglige sparring og supervision sørger vi for at skabe rammer, som understøtter, at de kan udvikle deres faglige kompetencer i deres daglige arbejde med beboerne. De eksterne specialister, som vi gør brug af, har solid erfaring inden for de målgrupper, vi arbejder med. Brugen af eksterne aktører sikrer, at udfordringerne kan belyses udefra, hvilket kan give nye vinkler ind i svære situationer.

I PS Contact har vi to forskellige takst typer

 • Takst 1: 414,66 kr. pr. time + en halv time til kørsel pr. besøg. Her kan bestilles ned til besøg af 1 time pr. gang
 • Takst 2: 473,45 kr. inkl. kørsel. Her bestilles for minimum to timer pr. besøg

Ved besøg hvor varighed er over 7 timer sammenhængende, faktureres efter takst 1.

Begge takster er indeholdt 100 % A til A tid med borger, primært via fysisk besøg, men også i kombination med telefonisk kontakt.

Status skriv, og dagbogsnotater efter hvert besøg laves som udgangspunkt sammen med borgeren, og ellers udenfor den bestilte tid.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS