Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Kommune

PS Contact er sat i verden med et ønske om at hjælpe udsatte mennesker. Vores vision er: "at skabe grobund for nye mestringsstrategier, til gavn for individet."

Vores opgave er at supplere og styrke jer som kommune i arbejdet med at udvikle og afklare borgere med behov herfor.

"Som kommunal myndighed er min erfaring med PS Contact, at de leverer et socialpædagogisk arbejde, der til fulde lever op til de målsætninger og forventning, vi har som kommune.

PS Contact er en virksomhed, der er i stand til at udføre kvalificeret socialt arbejde hos borgere med lavt funktionsniveau, hvilket blandet andet viser sig ved, at man ved PS Contact har muligheden for at have samme kontaktperson på §§83 og 85 ydelser. Det sikrer borgeren tryghed og kontinuitet i dagligdagen.

De skriftlige tilbagemeldinger er desuden af en sådan kvalitet, at det fuldt ud understøtter den kommunale sagsbehandling".
Sagsbehandler i en større dansk kommune

Aktiviteter i PS Contact

PS Contact ApS har 4 botilbud under serviceloven §107 i Vestsjælland. Vi har 2 beskyttede beskæftigelser under §103, som også huser enkelte STU-forløb samt mulighed for at lave jobafklaringer under LAB§91.

Vi tilbyder støtte- og mentorforløb på Børn og unge området inden for Serviceloven (variable paragraffer, blandt andet §52) samt voksenområdet, primært §85.

Med vores brede vifte af tilbud under samme tag, er vi blevet eksperter i at hjælpe borgere bedst muligt og ofte ud over det forventede. Vi har en stor, professionel og fleksibel medarbejdergruppe, som supplerer og sparrer på tværs af afdelinger. For at opnå de bedst mulige resultater, giver dette jer som kommune muligheden for at finde netop det tilbud og den medarbejder, der passer bedst til den enkelte borger.

For at skabe det bedste samarbejde omkring borgeren, ønsker vi at være gennemsigtige i vores takster. Vi opererer med en grundtakst samt tillægsydelser.

Borgeren i centrum

Mange mennesker bokser med livet på forskellig vis. I PS Contact har vi et ønske om at hjælpe vores borgere til at få mest muligt ud af eget liv. Vi har et mål om at give hver enkelt mulighed for at udvikle nye mestringsstrategier og optræne færdigheder for derved at skabe flere handlemuligheder. Dette for at den enkelte over tid får drejet sit liv ind i en, for vedkommende, mere positiv retning med et mere meningsfyldt og værdigt liv til følge.

Vi arbejder målrettet og individuelt omkring hver borger, og vi har en intern værdibog med konkrete anvisninger til, hvordan PS Contact's metoder og tilgange bliver omsat til praksis. Vi ved også, at hvert menneske, hver situation og hver pårørende kan have brug for noget anderledes, som kræver, at vi handler anderledes end anvisningerne.

Vores pædagogiske tilgang

Vi arbejder ud fra en sundhedsfaglig pædagogisk metode, som er bio-psyko-social. Det betyder, at vi i arbejdet med borgerne tager højde for både biologiske, psykologiske og sociale aspekter for at give dem et helhedsorienteret tilbud. Vi arbejder med metoder inden for KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis), som tilpasses den enkeltes behov. Vi arbejder desuden med SMART-mål, og vores faste medarbejdere er alle uddannet i NADA (akupunktur).

Kontakt

Hovedkontor
PS Contact ApS
Teknikvej 6
4532 Gislinge

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk

Flere adresser

Alle afdelinger

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS