Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Udekørende Team

Under Servicelovens paragraffer indenfor unge- og voksneområdet.

Det Udekørende Team under PS Contact, leverer støtte til mange forskellige paragraffer, inden for serviceloven såsom støtte/kontakt, bostøtte, hjemmevejledning, ledsager, integration og lettere plejeopgaver kombineret med støtteforanstanding.

PS Contact arbejder med unge og voksne, indenfor mange forskellige mentale funktioner, blandt andet:

 • Bevidsthedstilstand
 • Orienteringsevne
 • Igangsætning og motivation
 • Intellektuelle funktioner
 • Psykosociale funktioner
 • Hukommelse
 • Følelser og adfærd
 • Opmærksomhed og koncentrationsevne
 • Virkelighedsopfattelse
 • Organisering og planlægning
 • Problemløsning
 • Indsigt i egen situation

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere i forhold til at kunne opretholde en stabil hverdag.

Vi løser opgaver på få timer ugentligt og op til massiv støtte hele døgnet. Vi varetager også lettere plejeopgaver under §83. Kommunerne bruger os også i sager hvor der opstår et akut behov, og en kortere varig indsats indtil fremadrettet støtteforanstaltning er iværksat, enten gennem os eller i kommunens eget regi. Vi har også opgaver, hvor vi indgår i støtten på kommunernes egne botilbud, eller i kombination med indsatser i eget hjem.

Udekørende Team

 

Pladser

90%
10%

 • Vi udvider løbende vores team i takt med efterspørgslen, så vi altid er i stand til at tage nye opgaver ind

Takster

Grundtakst fra:
414,66 kr. ekskl. kørsel + 30 min kørsel.
473,45 kr. inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.

Kontaktperson

Leo Hansen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk

Adresse

Teknikvej 6
4532 Gislinge

 

Informationer

PS Contact arbejder med unge og voksne indenfor mange forskellige mentale funktioner og diagnoser, blandt andet:

 • Skizofreni/paranoia
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser, eksempelvis af borderline-typen
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst af flere typer
 • Medfødte eller erhvervede hjerneskader
 • Demens
 • Depressioner
 • Misbrug af alkohol og euforiserende stoffer
 • Banderelaterede problematikker
 • Socialt udsatte unge
 • Borger med behandlingsdom

Ofte har borgerne flere problemstillinger end ovenstående.

Myndighed, psykiatri og handicap - Voksenspecialeenheden

SEL. (serviceloven)

§97 ledsagerordning

§85 - støtte i eget hjem

§84 - aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende .
Stk. 2 Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

§83 -
hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

§82 b - afklaringsforløb i forhold til støttebehov.

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver så selvstændig, at de ikke længere har brug for støtte/vejledning.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte til at få reduceret/løst de mentale barrierer, der er i forhold til at kunne opretholde en stabil hverdag.

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter. Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, jobcenter, misbrugscenter, kriminalforsorgen, børn- og familieafdelinger m.m.

PS Contacts arbejder målrettet ud fra indsatsmål, bestillingen og VUM. PS Contact er i tæt dialog med sagsbehandler om borgerens udvikling eller tilstødende funktioner.

Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren og ikke omvendt.

Der udfærdiges løbende statusskrivelse til sagsbehandler. Borgeren medinddrages i udarbejdelsen af statussen, hvor der er mulighed for at borgeren kan komme med sine kommentarer hertil samt være aktiv aktør i eget liv.

Tilbuddene i PS Contact bliver sammensat ud fra den enkelte borgers behov og efter afklaring med kommunen. Det kan f.eks. omfatte:

 • Vejledning
 • Rådgivning
 • Forebyggelse
 • Hjælp til selvhjælp
 • Arbejdstræning i beskyttet beskæftigelse
 • Aktiveringstilbud med praktiske opgaver og dyr
 • Samtale og støtte
 • ADL-træning
 • Pædagogisk handleplan
 • Støtte til møder med skole, arbejde, pårørende
 • Mulighed for telefonisk samtale/hurtig udrykning i akutte situationer hele døgnet
 • Ledsagelse til møder med politiet og retssager

Det Udekørende Team er sammensat af en bred faggruppe, erfaringer og aldersspredning, som gør det muligt at finde et godt match mellem borger og kontaktpersonen.

Medarbejder gruppen i vores udekørende teams har baggrund og uddannelse, der tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske retninger. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig og erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte og møde beboeren der, hvor vedkommende er.

Medarbejdernes kompetencer

Hos PS Contact uddanner vi alle vores faste medarbejdere i KRAP-metoden henover et 8/10-dages kursusforløb hos ekstern leverandør. Derudover har vi en ekstern konsulent, som underviser os i SMART-måls-opstilling.

I PS Contact har vi løbende personale- og sagssupervision af vores medarbejdere. Vi vægter en blanding af ekstern og intern supervision, da vi har erfaring med, at kombinationen gør, at medarbejderne bliver mere trygge omkring arbejdsopgaven.

Med medarbejdernes løbende interne faglige sparring og supervision sørger vi for at skabe rammer, som understøtter, at de kan udvikle deres faglige kompetencer i deres daglige arbejde med beboerne. De eksterne specialister, som vi gør brug af, har solid erfaring inden for de målgrupper, vi arbejder med. Brugen af eksterne aktører sikrer, at udfordringerne kan belyses udefra, hvilket kan give nye vinkler ind i svære situationer.

I PS Contact har vi to forskellige takst typer

 • Takst 1: 414,66 kr. pr. time + en halv time til kørsel pr. besøg. Her kan bestilles ned til besøg af 1 time pr. gang
 • Takst 2: 473,45 kr. inkl. kørsel. Her bestilles for minimum to timer pr. besøg

Ved besøg hvor varighed er over 7 timer sammenhængende, faktureres efter takst 1.

Begge takster er indeholdt 100 % A til A tid med borger, primært via fysisk besøg, men også i kombination med telefonisk kontakt.

I PS Contact har vi en døgn telefon, til akutte situationer som de borgere der er tilknyttet os men bor i eget hjem, har mulighed for at benytte hvis der opstår akutte krise situationer udenfor normal åbningstid. Denne telefon dækkes af et lille fast team, og er ikke noget der bliver ekstra faktureret ved brug. Med mindre det er en fast integreret del af en opsætning af en massiv støtte foranstaltning i eget hjem.

Status skriv, og dagbogsnotater efter hvert besøg laves som udgangspunkt sammen med borgeren, og ellers udenfor den bestilte tid.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS