Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Botilbud Adelers Allé

Under Servicelovens §107, 104

Vores botilbud på Adelers Allé har til huse i Fårevejle - en mindre stationsby i Odsherreds Kommune på Vestsjælland. På Adelers Allé har vi en et-plans villa, hvor vi kan tilbyde et mindre og mere hjemligt tilbud med plads til 3 beboere.

Målgruppen for botilbuddet er beboere fra 18-35 år med medfødte eller senfølgende hjerneskader med fysiske, psykiske og kognitive problemstillinger til følge.

Tilbuddet har 1:1 dækning i vågne timer og 1 - 2 vågne nattevagt.

Med vores botilbud på Adelers Allé ønsker vi at skabe rammer og indhold, som kan give beboeren størst mulig livskvalitet og tryghed. Sammen med beboerne på Adelers Allé arbejder vi på at udvikle eller bevare de tillærte færdigheder.


Anmodning om målgruppevurdering/visitation skal sendes til visitation@pscontact.dk samt at al dokumentation i form af VUM samlet faglig vurdering og mulige sundhedsoplysninger med fordel kan vedlægges anmodningen.
Mere om vores Visitationsprocedure


Botilbud Adelers Allé på Sjælland

 

Pladser

1/3
2/3

 • Der er 2 ledige pladser på tilbuddet på nuværende tidspunkt.

Takster

Grundtakst §107 fra 6.342,17 kr. pr døgn
Grundtakst §104 fra 2.134,07 kr. pr døgn

Kontaktperson

Mikkel Viksø, leder af botilbud Adelers Allé Mikkel Viksø

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Visitation: visitation@pscontact.dk

Adresse

Adelers Allé 160
4560 Fårevejle
Døgntelefon: +45 2057 5456

Informationer

På Botilbud Adelers Allé indskriver vi beboere med nogen eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for fortsat støtte og behov for at få afklaret deres fremtidige bo - og støttebehov. Dette kunne f. eks være personer med medfødte - eller senfølgende hjerneskader med fysiske og psykiske gener til følge. Fx Cerebral Parese (CP) i kombination med en udviklingsforstyrrelse; fx inden for autismespektret.

I PS Contact indskriver vi beboere efter en grundig vurdering af deres funktionsniveau. Vi arbejder på tværs af diagnoser og har altid den enkelte i centrum. Når vi laver målgruppevurdering, ser vi beboersammensætning som helhed.

Man skal være fyldt 18 og ikke ældre end 35 år ved indskrivningen, da vi vurderer, at det sociale aspekt i et lille tilbud får større værdi, hvis beboerne kan knytte alderssvarende relationer. Ligeledes skal opholdet hos os afklare muligheden for at komme i egen bolig med støtte eller i et §108.

Afdelingen er godkendt til:

 • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • Anden fysisk funktionsnedsættelse
 • Autismespektrum
 • Synsnedsættelse
 • Hjerneskade, medfødt
 • Hjerneskade, erhvervet
 • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
 • Hørenedsættelse
 • Kommunikationsnedsættelse
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Udviklingshæmning
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Behov for moderat brug af hjælpemidler.

Målgruppen er ikke beboere med misbrug eller dom til behandling.

Fårevejle Stationsby er beliggende i det smukke Odsherred, hvor der i byen ligger en lille bager samt handlemuligheder og offentlig transport.

Boligen er en rummelig villa for enden af en villavej. Huset er nyindrettet med 3 store værelser, fællesstue, køkken/alrum, gode toiletforhold og sanserum. Huset er desuden indrettet, så der er mulighed for kørestolsbruger.

Værelserne er kvadratmetermæssigt indrettet, så beboerne har mulighed for at have besøg i deres egen enhed. Der er tilknyttet egen lille have og/eller terrasse med egen udgang.

I tilknytning til huset er der en dejlig have, og på sigt etableres der et overdækket areal, hvor sansning og samvær vægtes højt.

I indretningen af huset og haven er der lagt vægt på, at der kan skabes ro og samvær i omgivelser, der samtidig opfordrer til, at den enkeltes sanser stimuleres inden for nærmeste udviklingszone.

I PS Contact vægter vi, at alle vores botilbud bærer præg af et hjemligt miljø. Vores fællesrum indeholder pæne og funktionelle genbrugsmøbler. Herigennem ønsker vi at bidrage bevidst til bæredygtighed både ift. klima og til miljø. Vi går foran som eksempel, og ønsker at inspirere vores beboere til økonomisk- og miljømæssig ansvarlighed og bæredygtighed.

Når man indskrives på Botilbuddet Adelers Allé, vil der, med udgangspunkt i §141 handleplanen fra sagsbehandleren, blive lavet en individuel vurdering af, hvilken form for beskæftigelse eller aktivitets - og samværstilbud, der lige netop passer til den enkeltes interesser og ressourcer.

Målgruppen på Adelers Alle vil som udgangspunkt blive indskrevet med et aktivitets- og samværstilbud med 1:1 støtte under §104. Så den enkelte beboers støttebehov også er dækket på hverdage mellem kl. 08:00-14:30. Såfremt beboeren indskrives i et eksternt tilbud i dagtimerne, vil der blive faktureret på timebasis de dage hvor beboeren ikke kan tage af sted, evt. grundet sygdom eller ferie på det eksterne tilbud.

I PS Contact tror vi på, at det at have noget meningsfuldt at stå op til er et vigtigt element i at understøtte en sund udvikling. For os er det vigtigt, at beboerne har noget i deres dagligdag uden for bostedets rammer, som kan være understøttende i processen med at blive aktive i livet igen og indgå i bæredygtige relationer. Nogle vil allerede i indskrivningen blive tilknyttet vores interne beskæftigelse eller STU, andre vil bibeholde noget allerede eksisterende, mens andre vil skulle have ro til at lande og dermed afvente opstart i en beskæftigelse.

Vi vil altid bestræbe os på at finde det bedst egnede tilbud til den enkelte beboer. Det betyder, at vi også afsøger muligheder, som er uden for PS Contacts egne tilbud.

Vi arbejder på at integrere vores beboere i nærområdet i form af sociale aktiviteter samt evt. uddannelse på de institutioner, der ligger i området. Vi vil desuden gøre brug af de offentligt tilgængelige muligheder, der kunne have relevans for den enkelte beboer; fx i det lokale foreningsliv.

Alle tiltag etableres i overensstemmelse med beboernes egne ønsker, behov og interesser. Vi tror på, at positiv udvikling sker, når de rette rammer er tilgængelige, og når motivationen for udvikling er til stede hos beboeren.

Det bio-psyko-sociale perspektiv

I PS Contact arbejder vi overordnet ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv. Det tager afsæt i det sundhedspædagogiske menneskesyn, hvor trivsel og sundhed opstår og udvikles i en helhed. Dette ud fra forståelsen af, at det biologiske-, det psykologiske- og det sociale aspekt har indvirkning på hinanden.

Du kan læse mere om den bio-psyko-sociale tilgang i fanen med Arbejdsmetode

KRAP og SMART mål

Samarbejdet med beboeren er grundstenen for det videre forløb. Det er vigtigt, at beboeren selv deltager og er tryg i samarbejdet med deres kontaktperson omkring de udviklingspunkter, som de er indskrevet med.

Vi bruger redskaber fra KRAP (Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) og SMART-måls-metoden til at inddrage beboerne i egne udviklingsplaner.

Struktur og individuel tilgang

I vores huse er der ikke mange regler - til gengæld arbejdes der meget med struktur. Med struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur gør, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

Vores tilgang til beboerne er individuel. Det vil sige, at vi i samarbejde med beboeren og sagsbehandleren fra den pågældendes hjemkommune sammensætter den overordnede ramme for støtten til den enkelte beboer.

Vi er opsøgende på beboernes historie, i forhold til at forstå reaktioner og mestringsstrategier hos den enkelte. Dette, mener vi, giver det bedste grundlag for at kunne yde den rette omsorg og styrke beboerens ressourcer og kompensationsmuligheder.

I PS Contact arbejder vi gennem et fælles tredje, hvor beboeren mødes i noget, vedkommende er motiveret for og optaget af. Hos os er det vigtigt, at beboerne har noget i deres dagligdag uden for bostedets rammer, som kan være understøttende i processen med at blive aktive i livet igen og indgå i bæredygtige relationer.

Som beboer på Botilbuddet Adelers Allé anser vi det som en vigtig del af udviklingen, at beboeren har mulighed for at indtage regelmæssige måltider hver dag.

Beboerne inddrages i valg af menu og indhold i madplaner for hvert hus, ligesom beboerne bliver inddraget i at lave indkøbslister og i tilberedning af maden. Det vil være individuelt, om beboeren er med i hele eller kun dele af tilberedningen af måltidet. Dette bliver tilpasset ud fra den enkeltes fokuspunkter i forhold til de indsatsmål, der er for beboeren i handleplanen i forhold til ADL (almindelig daglig livsførelse).

Kost og økonomi

Når en beboer flytter ind på Botilbuddet Adelers Allé, indgår beboeren som udgangspunkt i et fælles kostbudget. Her har beboeren mulighed for én dag om ugen at bestemme, hvad der skal på menuen.

Kosten er en økonomisk post, der ofte bliver glemt, når det i forvejen er svært for beboeren at få økonomien til at fungere. Dette kan medføre, at der kan opstå en udfordring med at få pengene til at række til kost sidst på måneden. Derfor lægger vi vægt på at opøve og træne gode vaner i forhold til at få handlet ind og lavet mad. Dette gør vi, fordi kosten har en stor betydning for menneskers overordnede sundhed. Vi vægter en sund og varieret kost med inspiration fra Sundhedsstyrelsens Kostrådscirkel (2022), ligesom vi også arbejder på at opøve gode økonomiske vaner ved brug af fx tilbudsaviser.

Hvis en beboer har brug for mere skærmede rammer i forhold til spisesituationen, er der forskellige muligheder for at imødekomme dette.

Der er også mulighed for, at en beboer selv helt eller delvist står for egen kost. Så skal beboeren selv, med eller uden støtte, handle ind og lave mad for eget budget.

Personalegruppen på Botilbud Adelers Allé har baggrund og uddannelse, der tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske retninger. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig og erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte og møde beboeren de'r, hvor vedkommende er.

Tilbuddet har 1:1 dækning i vågne timer og 1 - 2 vågne nattevagt.

Personalets kompetencer

Hos PS Contact uddanner vi alle vores faste medarbejdere i KRAP-metoden henover et 8/10-dages kursusforløb hos ekstern leverandør. Derudover har vi en ekstern konsulent, som underviser os i SMART-måls-opstilling.

I PS Contact har vi løbende personale- og sagssupervision af vores medarbejdere. Vi vægter en blanding af ekstern og intern supervision, da vi har erfaring med, at kombinationen gør, at medarbejderne bliver mere trygge omkring arbejdsopgaven.

Med medarbejdernes løbende interne faglige sparring og supervision sørger vi for at skabe rammer, som understøtter, at de kan udvikle deres faglige kompetencer i deres daglige arbejde med beboerne. De eksterne specialister, som vi gør brug af, har solid erfaring inden for de målgrupper, vi arbejder med. Brugen af eksterne aktører sikrer, at udfordringerne kan belyses udefra, hvilket kan give nye vinkler ind i svære situationer.

Hos PS Contact bruger vi Danjournal som dokumentationsværktøj.

Vi udarbejder en skriftlig statusrapport til sagsbehandleren cirka hver 6. måned. Der udarbejdes desuden en udviklingsplan, der som udgangspunkt tager afsæt i indsatsmålene for den enkelte borger ud fra §141 handleplanen.

KRAP og SMART-mål

Vi arbejder i det daglige med KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende praksis), som benytter simple redskaber for at opstille klare og konkrete mål for den enkelte, samt for at finde frem til den enkeltes nærmeste ressourcer og interesseområde. Vi vil i samarbejde med beboeren arbejde med at identificere hvilke ressourcer, den enkelte besidder, samt hvilke mål, der er vigtige for beboeren at arbejde på først.

I arbejdet med at opstille mål sammen med beboeren, bruger vi SMART-måls metoden. Vi bruger forskellige skemaer inden for KRAP til at arbejde systematisk i forhold til identificering af mål og for at synliggøre udvikling. Vi arbejder sammen med borgeren med afsæt i den socialfaglige handleplan jf. servicelovens § 141 eller bestilling.

I forhold til opstilling af mål i vores dokumentationssystem, Danjournal, opdeles hvert mål i tilpassede delmål, for at bryde det endelige mål op i overskuelige størrelser.

Ugeskema

Derudover laver vi sammen med borgeren et ugeskema, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer. På den måde har borgeren medindflydelse på egen udvikling, og vi sikrer os, at der hele tiden er dialog mellem borgeren og dennes støtte/kontaktperson. Ydermere dokumenterer personalet dagligt omkring den enkelte borger i vores elektronisk journalsystem.

Personalets kompetencer

Vi har en ekstern konsulent, som underviser os i SMART-måls-opstilling. Vi har en stor opmærksomhed på opstilling af målbare mål med udgangspunkt i den kommunale handleplan og laver løbende evalueringer på borgernes udvikling og trivsel og på vores egen praksis.

I PS Contact har vi opbygget vores takststruktur ud fra en grundtakst for hvert botilbud, som dækker de basale behov inden for de forskellige punkter i VUM (Voksenudredningsmetoden) inden for målgruppens funktionsniveau. Herudover laves der en individuel vurdering ift. behov for yderligere støttebehov for den enkelte beboer. Beboeren vil således indskrives med en grundtakst samt eventuelt et antal individuelle timer. De individuelle timer vil løbende blive tilpasset i samarbejde med beboerens sagsbehandler.

På Botilbud Adelers Allé er grundtaksten for bodelen §107 inkl. egenbetaling 6.342,17 kr./døgn.

I grund taksten er der pr. dag indeholdt:

 • 1:1 (SEL§83/85) timer = fordelt således:
  mellem kl. 6-8 og igen fra kl. 14:30-22:00 alle hverdage. Weekender og Helligdage fra kl. 6:00-22:00
 • Rådighed nat 22:00-06:00 (SEL§83/85) timer = 5,33 time (2 nattevagter til 3 beboere)
 • Det er muligt at tilkøbe ydelser ud over indholdet i grundtaksten.

  Alle beboere på Adelers Alle skal som udgangspunkt indskrives med et Samværs og Aktivitets tilbud (§104) for at være dækket i tidsrummet mellem kl. 8:00-14:30 på hverdage. Såfremt beboeren indskrives i vores eget §104, vil den pædagogiske støtte overgå til at blive givet i hjemmet på dage hvor beboeren ikke er i stand til at komme ud af huset.

  Takst for vores interne §104 er 58.915,40 pr. måned/ 2.134,07 kr. pr. døgn. I denne er der fuld 1:1 i alle timer, og aktiviteten kan tilpasses efter den enkelte beboers ønsker i forhold til indhold.

  Såfremt en beboer godt ville kunne være selv uden støtte i 1-2 timer ad gangen, vil der være mulighed for at dække med individuelle timer i tidsrummet mellem 8:00-14:30, hvor der ville kunne skrues op og ned i perioder.

 

Botilbud Adelers Allé på Sjælland

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS