Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Vores værdigrundlag

Læs mere om vores værdigrundlag og om, hvordan det ligger til grund for vores daglige arbejde

RELATION

Relation til det enkelte menneske gennem tæt kontakt, nærvær, oprigtighed samt tillidsfuldt samvær.

OMSORG

Omsorg for det enkelte menneske via medmenneskelighed, trygge rammer og ro til udvikling.

RESPEKT

Respekt for den enkeltes værdier og for det enkelte menneske, som vi har indgået samarbejde om at hjælpe.

"Når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst."
Søren Kierkegaard 1803-1855

Hos PS Contact arbejder vi ud fra tre overordnede værdier; Relation, Omsorg og Respekt - ROR. Vores værdier er vigtige nøgleområder, når vi indgår i samarbejdet med hver enkelt borger og dennes eventuelle pårørende samt kommunen.

Mange mennesker bokser med livet på forskellig vis. I PS Contact har vi et ønske om at hjælpe vores borgere til at få mest muligt ud af eget liv. Vi har et mål om at give hver enkelt mulighed for at udvikle nye mestringsstrategier og optræne færdigheder for derved at skabe flere handlemuligheder. Dette for at den enkelte over tid får drejet sit liv ind i en, for vedkommende, mere positiv retning med et mere meningsfyldt og værdigt liv til følge.

Hos PS Contact arbejder vi ud fra værdien om at skabe en tillidsfuld relation til borgeren, til pårørende, til kommunen og til vores øvrige samarbejdspartnere.

Vores møde med borgeren tager udgangspunkt i at skabe den gode relation. Vi tror på, at den langvarige og tætte relation danner grundlaget for ønsket om, og modet til udvikling. Vi respekterer og er nysgerrige på den enkeltes egen holdning til, hvad et godt liv indebærer.

Vi husker, at al adfærd har en bagvedlæggende årsag. Ved indflytning på bostederne sikrer den daglige leder, at borgernes livshistorie, ressourcer, begrænsninger og udviklingspunkter er fælles viden i medarbejdergruppen. For os er det vigtigt, at den pædagogiske tilgang er gennemdrøftet, så alle møder den enkelte borger på bedste vis.

Relationsarbejdet tager tid, og vi er nysgerrige på den enkeltes interesser, personlighed, styrker og udfordringer, så størst mulig succesfuld indflytning og opstart tilvejebringes.

Sammen med vores borgere arbejder vi på at opbygge relationer gennem et fælles tredje. Det kan både være kreativt, fysisk og gennem samvær i naturen og i arbejdet med dyr. Her oplever vi ofte en positiv kontakt, som styrker relationen og samværet.

For os i PS Contact er det vores fornemste opgave, at vi giver borgerne en følelse af at høre til et sted, hvor den enkelte føler sig velkommen.

Vi ønsker at skabe rammer, hvor den enkelte har ro til at udvikle sig. For at nå derhen skal man først føle sig tryg og accepteret for den, man er. Dermed er vores opgave at drage omsorg for den enkelte borger og skabe tryghed, så han/hun føler sig hjemme hos os. Vi har derfor også en stor opmærksomhed på, at vi arbejder i borgerens hjem.

Respekt er afgørende i vores møde med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

I PS Contact arbejder vi ud fra en bio-psyko-social tilgang i vores arbejde med borgerne. Den har nedenstående værdimæssige udgangspunkt.

Alle mennesker:

  • Kender sig selv bedst
  • Handler i overensstemmelse med det, de opfatter som deres egen virkelighed
  • Har både fysiske og psykiske behov, som skal dækkes
  • Prioriterer forskelligt og ud fra egne mål
  • Bør mødes der, hvor de er og erkendes for det, de kan
  • Skal mødes med respekt og anerkendelse i forhold til at nå deres egne definerede mål

Rigtig mange af vore borgere kommer med en livshistorie, som på den ene eller anden måde har været udfordrende. Sammen med den enkelte borger, går vi på opdagelse i hans/hendes livshistorie i forhold til at finde og samle relevante dele, for at få forståelse for vedkommendes mestringsstrategier. Dette arbejde sker i takt med, hvad den enkelte borger er klar til. Denne indsigt vil give os mulighed for at holde fokus på, hvad der skal til for at kunne opnå nye, mere hensigtsmæssige mestringsstrategier med respekten for, hvad den enkelte borger ser som et godt liv.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS