Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Under Servicelovens §103

Værkstedet Grib Bolden ligger på Teknikvej 6, 4532 Gislinge i gåafstand fra Gislinge Station med lokaltog, hvor der er direkte togforbindelse til Nykøbing Sjælland og Holbæk, hvor der er tog videre mod Kalundborg og København.

Værkstedet Grib Bolden Sjælland er et tilbud til de borgere, der grundet deres udfordringer, har behov for en mindre ramme, med få mennesker at forholde sig til samt en fast struktur.

Vi er en mindre enhed, hvor der maximalt er tilknyttet 7 borgere på samme dag, samt primært 2 personaler. Personalegruppen er fast, også ved fravær.

Vores lokaler fordeler sig med et Værksted, hvor vi har indrettet forskellige arbejdsstationer, nogle med afskærmning andre uden. Vi har derved mulighed for at skærme de borgere der har behov for det, samtidig med at vi alle er i samme lokale, dette giver mulighed for at være alene i fællesskab, eller social med de andre i tilbuddet. På denne måde sikre vi ligeledes at personalet altid er tæt på borgerne under dagens arbejde. Udover selve Værkstedet, har vi en garderobe hvor den enkelte får en skuffe der kan aflåses. I forlængelse af værkstedet har vi en pausestue/frokoststue, kontor, køkken og toilet.

Man er altid velkommen til at kontakte os, og efter aftale at komme og besøge os, for at finde ud af om Værkstedet Grib Bolden er det rette sted for dig.

Beskyttet Beskæftigelse

 

Pladser

35%
65%

 • Vi udvider løbende vores team i takt med efterspørgslen, så vi altid er i stand til at tage nye opgaver ind

Takster

Grundtakst fra:
4.897,61 kr. per md. (Svarende til 1 x 3,5 timer per uge)

Kontaktperson

Maria Allenfeld Jensen

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk

Adresse

Teknikvej 6
4532 Gislinge

 

Informationer

Vores mål er at give den enkelte borger et indhold og en tilpasset hverdag at stå op til, samt at vedligeholde og udvikle arbejdsmæssige færdigheder i et beskyttet miljø. Som en naturlig del af vores hverdag arbejder vi med at udvikle faglige og sociale kompetencer, hos den enkelte borger. Vi støtter den enkelte borger i ændringer af uhensigtsmæssige adfærds- og reaktionsmønstre.

Vi vægter ærlighed, forudsigelighed og fast struktur. Vores borgere ved altid hvad de skal, og hvor de har personalet, hvilket indbyder til tillid og tryghed, som er vigtigt for arbejdet med den enkeltes udvikling. Vi støtter og guider borgerne både verbalt og praktisk og bruger anerkendende og positiv tilgang til borgerne. Personalet informerer dagligt hinanden om iagttagelser, der kan have betydning for den enkeltes borgers dag. I fællesskab ønsker vi at udvikle borgeren i en positiv og selvstændig retning, samt arbejde hen imod, at borgeren bliver så selvhjulpne og arbejdsdygtige som mulig.

Værkstedet Grib Bolden Sjælland henvender sig til voksne, der har behov for en mindre ramme, med få mennesker at forholde sig til samt en fast struktur.

Det kunne være diagnoser som:

 • Autisme spektrum forstyrrelse
 • Medfødt hjerneskade
 • Erhvervet hjerneskade
 • Angst
 • Depression
 • ADD
 • ADHD

Målgruppevurdering:

Før en eventuel opstart hos os foretager vi en målgruppevurdering ud fra modtagelse af relevant dokumentation, i form af voksenudredning (VUM) og eventuelle relevante lægelige dokumenter, samt et personligt møde med borgeren. Såfremt vi vurderer at borgeren er i vores målgruppe, fremsendes et skriftligt tilbud til sagsbehandler.

Der er, som udgangspunkt, mulighed for mødedage på værkstedet mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet kl. 09:00-12:30, med mulighed for individuelt aftalt fleksibilitet på mødetid ved behov. Onsdag holder vi som udgangspunkt lukket.

Vi skaber en struktureret hverdag for borgerne ved:

 • Alle borgere er medbestemmende på deres arbejdsområde og arbejdsopgaver
 • Alle borgere har altid en opdateret arbejdsplan, der er afstemt og aftalt med den enkelte borger.
 • Fast struktur i løbet af dagen - Når borgerne møder ind, startes dagen med at der siges godmorgen og der tages hånd om eventuelle problemstillinger. Der skiftes til arbejdstøj, og eventuelle personlige ejendele ligges i borgers aflåste skuffe. Der holdes pauser efter den enkelte borgers arbejdsplan og efter individuelle behov.
 • Der er fælles oprydning kl. 11:45.
 • Vi afholder fælles frokost efter endt arbejde kl. 12:00-12:30, her indarbejder vi dialog/oplysning omkring ernæring, samt træning i hygiejne og socialt samspil. Vi anvender ligeledes frokosten til at tale om dagens oplevelser.
 • Vi holder lukket på Værkstedet på følgende dage:
  På alle helligdage, fredag efter Kristi Himmelfarts dag, 2 uger i sommerferien samt imellem jul og nytår.

På værkstedet har vi en ide væg, hvor alle er velkomne til at hænge en ide til et produkt op. Langt de fleste ideer udspringer fra borgernes ønsker og ideer. Vi forsøger at anvende så mange materialer vi kan fra natur eller genbrug.

Til alle vores produkter på værkstedet er der udarbejdet billed- og tekst manualer, i pixibogs form. Disse er udarbejdet i samarbejde med de borgere der har opgaverne, således at det sikres at de er tekstet og afbilledet forståeligt for målgruppen.

Vi har et samarbejde med vores afdeling i Jylland, samt med vores Gård - øvejens Beskæftigelse.

Mulige opgaver, hvorigennem der arbejdes indenfor den enkeltes nærmeste udviklingszone:

Måle - Her arbejder vi med de forskellige måleenheder samt anvendelse af formler til brug ved udregning i relation til den specifikke opgave. Her træner vi færdigheder i koncentration, præcision og ro.

Opstregning - Her arbejder vi med vigtigheden af præcision samt anvendelse af diverse måleudstyr såsom tommestok, vinkel og passer.

Skære - Her arbejder vi med sikkerhed (personlige værnemidler) og arbejdsmiljø (støj/støv/arbejdsstillinger), betjening af diverse skæreredskaber så som sav og stiksav. Vi træner præcision, koncentration, ro, korrekt fastspænding af emner samt oprydning.

Slibe - Vi anvender udelukkende slibeklods og sandpapir når vi sliber. Vi har lette slibninger (grovmotoriske) og finslibning (finmotorisk). Her træner vi fastholdelse i opgaven, tålmodighed og koncentration.

Borer/skrue - Her starter vi med at lære at anvende en skrue/boremaskine. Dernæst hvordan man ser forskel på de forskellige bits og bor og hvordan disse monteres og afmonteres. Vi arbejder også med hvilke skruer vi skal anvende til forskellige opgaver, særligt i forhold til længden på skruen og det vi skal skrue sammen. Her træner vi arbejdshukommelse, koncentration og præcision.

Samle - Her arbejder vi med sammenhæng og overblik. Samleprocesserne er forskellige og skal ske i en bestemt rækkefølge. Dette kræver kendskab til og anvendelse af; skrue/boremaskine, skruer, opmåling, anvendelse af lim og limpistol. Her træner vi overblik, motorik og tålmodighed.

Dekorere - Her arbejder vi med 3 kategorier, dekorere ud fra en manual, streg for streg, kopiering af et motiv i fri hånd og dekoration ud fra hukommelse. Her anvender vi maling eller tusch. Vi træner her finmotorik, koncentration, ro, fastholdelse i opgaven, arbejdshukommelse, kopiering, og præcision.

Brænde i træ - Her kan man enten brænde et motiv eller tekst der er streget op på forhånd, eller brænde ud fra hukommelse. Vi træner her finmotorik, koncentration, ro, fastholdelse i opgaven, arbejdshukommelse, kopiering, og præcision.

Male - Vi har mange forskelligartede maleopgaver, både grov- og finmotorisk. Vi grunder og maler hele brædder, plader, færdige produkter, sten, dæk og hvad vi ellers får af ideer. Vi har også mere dekorative maleropgaver, hvor der males mere finmotorisk. Vi lærer hvordan man opbevarer, oprører og anvender forskellig maling, samt hvordan man rengør malerpensler og lignende efter brug. Her arbejder vi med motorik, hukommelse, gentagelser, præcision, ro og fastholdelse i opgaven.

Lakerer - Vi lakerer stort set alt vi har malet. Her træner vi finmotorik, gentagelser, koncentration, præcision, ro og fastholdelse i opgaven.

Udvikling af nye motiver - Vi opdaterer løbende vores motiver på fx spillebrikker til kryds og bolle spil, samt temamotiver til temaophæng. Der er derfor gode muligheder for at arbejde med at udvikle motiver. Hvis man er med til at udvikle motiver, så er man også med til at lave en manual, som de andre har mulighed for at anvende, for at kopierer motivet. Her arbejder vi med fordybelse, finmotorik, detaljer, forenkling, koncentration og ro.

Foto og manualer - Vi står selv for udarbejdelse af manualer, markedsføring og salg af vores produkter. Der er derfor mulighed for at være med til at tage billeder, både til manualer og til brug ved salg af vores produkter. Der er også mulighed for at være en del af billedredigeringen, opsætning af manualer, laminering af manualer, samling af manualer. Her træner vi koncentration, koordinering, ro, præcision samt it -færdigheder.

Salg af produkter - Vi deltager ved forskellige markeder fx julemarkeder, hvor vi kan tage vores produkter med. Vi holder også åbent Hus med salg fra Værkstedet. Her arbejder vi med socialtræning, kommunikation, fremtræden og salg.

Køkken- og pause opgaver - Vi står selv for at tilberede vores fælles frokost, fx med at koge æg, lave ægge, og tunsalat. Det kan også være opgaver som at lave kaffe, snitte grønsager ud, tømme opvaskemaskinen og dække frokostbord. Her arbejder vi med hygiejne regler, finmotorik, hukommelse, og tidtagning.

Alle borgere får et kompetencebevis, når de mestrer et arbejdsområde.

Det bio-psyko-sociale perspektiv

I PS Contact arbejder vi overordnet ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv. Det tager afsæt i det sundhedspædagogiske menneskesyn, hvor trivsel og sundhed opstår og udvikles i en helhed. Dette ud fra forståelsen af, at det biologiske-, det psykologiske- og det sociale aspekt har indvirkning på hinanden.

Du kan læse mere om den bio-psyko-sociale tilgang i fanen med Arbejdsmetode

KRAP og SMART mål

Samarbejdet med borgeren er grundstenen for det videre forløb. Det er vigtigt, at borgeren selv deltager og er tryg i samarbejdet med deres kontaktperson omkring de udviklingspunkter, som de er indskrevet med.

Vi bruger redskaber fra KRAP (Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) og SMART-måls-metoden til at inddrage borgeren i egne udviklingsplaner. I praksis betyder det at vi arbejder ud fra den tanke, at alle har brugbare ressourcer der kan udvikles, når blot forudsætningerne for at de kan komme i spil er til stede.

Struktur og individuel tilgang

Med struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur gør, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

Vores tilgang til borgeren er individuel.

Vi er opsøgende på borgerens historie, i forhold til at forstå reaktioner og mestringsstrategier hos den enkelte. Dette, mener vi, giver det bedste grundlag for at kunne arbejde med- og styrke borgerens ressourcer.

Hos PS Contact har vi generelt medarbejdere med en bred uddannelsesbaggrund, en del af dem tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. På Værkstedet har vi også medarbejdere med håndværksmæssige og kreative kompetencer.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og neuropædagogisk tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Med neuropædagogisk tilgang menes, at vi møder borgeren med et tværfagligt team og derved skaber og fremmer borgerens kompetencer. Vi møder borgeren der, hvor de er, i forhold til deres udfordringer, både fysisk og psykisk. Vi arbejder ud fra KRAP-metoden. Vi arbejder anerkendende og aktivt med borgernes ressourcer og nærmeste udviklingszone. Vi er opsøgende på borgernes historie, både i forhold til at kende eventuelle diagnoser, men også på selve personen, da det er vigtigt for vores forståelse og videre forløb sammen med borgeren at kende deres livshistorie.

Vi samarbejder gerne med alle de faggrupper, fagpersoner og familiemedlemmer der måtte være relevante. Vi vægter den gode relation, til borgernes bedste.

PS Contact er i tæt dialog med sagsbehandler om borgerens udvikling og trivsel i tilbuddet.

Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren og ikke omvendt.

Der udfærdiges opdateret status på anmodning fra sagsbehandler, én gang årligt.

Borgeren får altid mulighed for at få status gennemgået, samt få sine kommentarer påført inden afsendelse til sagsbehandler.

Grundtakst fra: Pris per md.
1 dag (Svarende til 1 x 3,5 timer) om ugen4.897,61
2 dage (Svarende til 2 x 3,5 timer) om ugen9.251,05
3 dage (Svarende til 3 x 3,5 timer) om ugen12.516,13
4 dage (Svarende til 4 x 3,5 timer) om ugen16.325,39

 

teknikvej værksted

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS