Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

STU (Værksted)

Særligt tilrettelagt uddannelse

PS Contact STU har hovedafdeling på Værkstedet på adressen, Teknikvej 6, 4532 Gislinge i gåafstand fra Gislinge Station med lokaltog, hvor der er direkte togforbindelse til Nykøbing Sjælland og Holbæk, hvor der er tog videre mod Kalundborg og København.

Vores STU er et mindre uddannelsestilbud med få STU-elever. Tilbuddet henvender sig til de elever der grundet deres udfordringer, har behov for en mindre ramme, med få mennesker at forholde sig til samt en fast struktur. I tilbuddet vil eleven også kunne være sammen med enkelte andre unge voksne der er i tilbuddet under Beskyttet Beskæftigelse eller i et særligt tilrettelagt forløb.

Værkstedet er en mindre enhed, hvor der maximalt er tilknyttet 7 på samme dag, samt primært 2 personaler. Personalegruppen er fast, også ved fravær.

Vores lokaler fordeler sig med et Værksted, hvor vi har indrettet forskellige arbejdsstationer, nogle med afskærmning andre uden. Vi har derved mulighed for at skærme dem der har behov for det, samtidig med at vi alle er i samme lokale, dette giver mulighed for at være alene i fællesskab eller være social med de andre i tilbuddet. På denne måde sikre vi ligeledes at personalet altid er tæt på under dagens arbejde. Udover selve Værkstedet, har vi en garderobe hvor den enkelte får en skuffe der kan aflåses. I forlængelse af værkstedet har vi en pausestue/frokoststue, kontor, køkken og toilet.

Vi har også mulighed for at lave praktikforløb eller forlagt undervisning på vores Gård - Øvejens Beskæftigelse, der er beliggende på adressen Øvejen 8, 4532 Gislinge.

Man er altid velkommen til at kontakte os, og efter aftale, at komme og besøge os, for at finde ud af om PS Contact STU er det rette uddannelsestilbud til dig.

Særlig tilrettelagt uddannelse

 

Pladser

35%
65%

 • Vi udvider løbende vores team i takt med efterspørgslen, så vi altid er i stand til at tage nye opgaver ind

Takster

Grundtakst fra: 21.500,00 kr. pr. måned.

Kontaktperson

Maria Allenfeld Jensen

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk

Adresse

Teknikvej 6
4532 Gislinge

 

Informationer

Vores mål er at give den enkelte elev et indhold og en tilpasset hverdag at stå op til, samt at vedligeholde og udvikle arbejdsmæssige færdigheder i et beskyttet miljø. Som en naturlig del af vores hverdag arbejder vi med at udvikle faglige og sociale kompetencer, hos den enkelte elev. Vi støtter den enkelte elev i ændringer af eventuelle uhensigtsmæssige adfærds- og reaktionsmønstre.

Vi vægter ærlighed, forudsigelighed og fast struktur. Vores elever ved altid hvad de skal, og hvor de har personalet, hvilket indbyder til tillid og tryghed, som er vigtigt for arbejdet med den enkeltes udvikling. Vi støtter og guider eleverne både verbalt og praktisk og bruger anerkendende og positiv tilgang. Personalet informerer dagligt hinanden om iagttagelser, der kan have betydning for den enkelte elevs dag. I fællesskab ønsker vi at udvikle eleven i en positiv og selvstændig retning, samt arbejde hen imod, at eleven bliver så selvhjulpne og arbejdsdygtige som mulig.

Når eleven afslutter sin STU hos os, er det mølet at eleven har en afklaring af hvad der skal ske efter endt STU.

PS Contact STU henvender sig til unge i målgruppen for STU, der har behov for en mindre ramme, med få mennesker at forholde sig til samt en fast struktur.

Det kunne være målgrupper som:

 • Unge med psykisk sårbarhed
 • Unge med sociale tilpasningsvanskeligheder
 • Autisme spektrum forstyrrelse
 • PDA
 • Angst
 • Depression
 • ADD
 • ADHD

STU har et minimums antal timer på 840 timer pr. år. Hos os har vi skemalagt 18 timer om ugen, hvor eleven møder ind på Værkstedet, eller i en eventuel praktik. Eleven har som udgangspunkt 5 ugers skemalagt ferie om året.

Vi holder lukket på Værkstedet på følgende dage: På alle officielle helligdage, fredag efter Kristi Himmelfarts dag, 2 uger i sommerferien samt imellem jul og nytår. Der er fast fremmøde på værkstedet:

Mandag9:00-14:00
Tirsdag9:00-13:00
OnsdagFridag (eventuelt praktik)
Torsdag9:00-14:00
Fredag9:00-13:00

Den endelige uddannelsesplan aftales og planlægges individuelt med kommunen og den enkelte elev, ud fra den enkelte elevs formåen, samt drømme, ønsker og mål for fremtiden.

Vi skaber en struktureret hverdag for eleverne ved:

 • Hver elev selv er medbestemmende på retningen og indholdet i uddannelsen.
 • Hver elev har en plan for forløbet, der som udgangspunkt planlægges for et kvartal ad gangen. Eleven ved derfor altid hvilke opgaver der arbejdes med på dagen og hvorfor.
 • Fast struktur i løbet af dagen - Når eleverne møder ind, startes dagen med at der siges godmorgen og der tages hånd om eventuelle problemstillinger, og behov for samtale inden vi starter. Der skiftes til arbejdstøj, og eventuelle personlige ejendele ligges i elevens aflåste skuffe. Der holdes pauser efter den enkelte elevs arbejdsplan og efter individuelle behov.
 • Der er fælles oprydning kl. 11:45.
 • Vi afholder fælles frokost kl. 12:00-12:30, her indarbejder vi dialog/oplysning omkring ernæring, samt træning i hygiejne, bordskik, afrydning efter sig selv og socialt samspil. Vi anvender ligeledes frokosten til at tale om dagens oplevelser.

Linjer

I vores STU har vi ikke decideret linjer man bliver fastlåst i, da vores erfaring er at mange ofte gerne vil blande forskellige opgaver fra forskellige linjer, hvilket vi ønsker skal være muligt.
Vi har dog overordnet temaer;

Arbejde i træ, samt udvikling af færdigheder indenfor tømrerfaget

M˚le - Her arbejder vi med de forskellige måleenheder samt anvendelse af formler til brug ved udregning i relation til den specifikke opgave. Her træner vi færdigheder i koncentration, præcision og ro.

Opstregning - Her arbejder vi med vigtigheden af præcision samt anvendelse af diverse måleudstyr såsom tommestok, vinkel og passer. Her træner vi koncentration, præcision, overblik, og ro.

Udarbejdelse af tegningsmateriale - Her arbejder vi med at udarbejde arbejdstegninger, fx til et nyt produkt. Her træner vi visualiseringsevne, måle færdigheder, matematik, koncentration, præcision, overblik, og ro.

Skære - Her arbejder vi med sikkerhed (personlige værnemidler) og arbejdsmiljø (støj/støv/arbejdsstillinger), betjening af diverse skæreredskaber så som sav og stiksav. Vi træner præcision, koncentration, ro, korrekt fastspænding af emner samt oprydning.

Borer/skrue - Her starter vi med at lære at anvende en skrue/boremaskine. Dernæst hvordan man ser forskel på de forskellige bits og bor og hvordan disse monteres og afmonteres. Vi arbejder også med hvilke skruer vi skal anvende til forskellige opgaver, særligt i forhold til længden på skruen og det vi skal skrue sammen. Her træner vi arbejdshukommelse, koncentration og præcision.

Samle - Her arbejder vi med sammenhæng og overblik. Samleprocesserne er forskellige og skal ske i en bestemt rækkefølge. Dette kræver kendskab til og anvendelse af; skrue/boremaskine, skruer, opmåling, anvendelse af lim og limpistol. Her træner vi overblik, motorik og tålmodighed.

Slibe - Vi anvender udelukkende slibeklods og sandpapir når vi sliber. Vi har lette slibninger (grovmotoriske) og finslibning (finmotorisk). Her træner vi fastholdelse i opgaven, tålmodighed og koncentration.

Dekoration og KREA

Dekorere - Her arbejder vi med 3 kategorier, dekorere ud fra en manual, streg for streg, kopiering af et motiv i fri hånd og dekoration ud fra hukommelse. Her anvender vi maling eller tusch. Vi træner her finmotorik, koncentration, ro, fastholdelse i opgaven, arbejdshukommelse, kopiering, og præcision.

Brænde i træ - Her kan man enten brænde et motiv eller tekst der er streget op på forhånd, eller brænde ud fra hukommelse. Vi træner her finmotorik, koncentration, ro, fastholdelse i opgaven, arbejdshukommelse, kopiering, og præcision.

Udvikling af nye motiver - Vi opdaterer låbende vores motiver på fx spillebrikker til kryds og bolle spil, tema ophæng, en bordplade, et troldeansigt, og mange andre ting. Der er derfor gode muligheder for at arbejde med at udvikle motiver. Hvis man er med til at udvikle motiver, så er man også med til at lave en manual, som de andre har mulighed for at anvende, for at kopierer motivet. Her arbejder vi med fordybelse, finmotorik, detaljer, forenkling, koncentration og ro.

Maling

Male - Vi har mange forskelligartede maleopgaver, både grov- og finmotorisk. Vi grunder og maler hele brædder, plader, færdige produkter, sten, dæk og hvad vi ellers får af ideer. Vi har også mere dekorative maleropgaver, hvor der males mere finmotorisk. Vi lærer hvordan man opbevarer, oprører og anvender forskellig maling, samt hvordan man rengør malerpensler og lignende efter brug. Her arbejder vi med motorik, hukommelse, gentagelser, præcision, ro og fastholdelse i opgaven.

Lakerer - Vi lakerer stort set alt vi har malet. Her træner vi finmotorik, gentagelser, koncentration, præcision, ro og fastholdelse i opgaven.

Administration, salg og markedsføring

Foto og manualer - Vi stør selv for udarbejdelse af manualer, markedsføring og salg af vores produkter. Der er derfor mulighed for at være med til at tage billeder, både til manualer og til brug ved salg af vores produkter. Der er også mulighed for at være en del af billedredigeringen, opsætning af manualer, laminering af manualer, samling af manualer. Her træner vi koncentration, koordinering, ro, præcision samt it -færdigheder.

Salg af produkter - Vi deltager ved forskellige markeder fx julemarkeder, hvor vi kan tage vores produkter med. Vi holder også åbent Hus med salg fra Værkstedet. Her arbejder vi med socialtræning, kommunikation, fremtræden og salg.

Serviceopgaver

Rengøringsopgaver - Støvsugning, gulvvask, vindues pudsning, og aftørring af overflader. Herunder undervisning i brug af korrekt arbejdsstilling og anvendelse af rengøringsmidler m.m. Her træner vi grundighed, hukommelse, hygiejne regler, motorik og planlægning af tid.

Køkken- og pause opgaver - Vi står selv for at tilberede vores fælles frokost, fx med at koge æg, lave ægge, og tunsalat. Det kan også være opgaver som at lave kaffe, snitte grønsager ud, tømme opvaskemaskinen og dække frokostbord. Her arbejder vi med hygiejne regler, finmotorik, hukommelse, og tidtagning.

Kompetencebeviser

Alle elever får et kompetencebevis, når de mestrer et arbejdsområde. Disse beviser får eleven med sig, og kan bruge som dokumentation for en opnået kompetence.

Der vil herudover kunne aftales specifikke kurser, undervisning og lignende ved uddannelsens start.

Produktion

På værkstedet har vi en ide væg, hvor alle er velkomne til at hænge en ide til et produkt op. Langt de fleste ideer udspringer fra borgernes/elevernes ønsker og ideer. Vi forsøger at anvende så mange materialer vi kan fra natur og genbrug.

Vi tilpasser vores produktproduktion efter hvilke interesser vores elever/borgere har. Det betyder at vi har stor mulighed for at tilpasse vores Værksted til den enkelte. Til alle vores produkter på værkstedet er der udarbejdet billed- og tekst manualer, i pixibogs form. Disse er udarbejdet i samarbejde med de borgere/elever der har opgaverne, således at det sikres at de er tekstet og afbilledet forståeligt for målgruppen.

Vi har et samarbejde med vores afdeling i Jylland, samt med vores Gård - Øvejens Beskæftigelse.

Det bio-psyko-sociale perspektiv

I PS Contact arbejder vi overordnet ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv. Det tager afsæt i det sundhedspædagogiske menneskesyn, hvor trivsel og sundhed opstår og udvikles i en helhed. Dette ud fra forståelsen af, at det biologiske-, det psykologiske- og det sociale aspekt har indvirkning på hinanden.

KRAP og SMART mål

Samarbejdet med eleven er grundstenen for det videre forløb. Det er derfor vigtigt at der opbygges en tryghed og en god relation imellem eleven og personalet.

Vi bruger redskaber fra KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) og SMART-måls-metoden til at inddrage borgeren i egne udviklingsplaner. I praksis betyder det at vi arbejder ud fra den tanke, at alle har brugbare ressourcer der kan udvikles, når blot forudsætningerne for at de kan komme i spil er til stede.

Struktur og individuel tilgang

Med struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur går, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

Vores tilgang til eleverne er individuel. Vi er opsøgende på elevens historie, i forhold til at forstå reaktioner og mestringsstrategier hos den enkelte. Dette, mener vi, giver det bedste grundlag for at kunne arbejde med- og styrke elevens ressourcer

Hos PS Contact har vi generelt medarbejdere med en bred uddannelsesbaggrund, en del af dem tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser. På Værkstedet har vi også medarbejdere med håndværksmæssige og kreative kompetencer.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og neuropædagogisk tilgang til eleverne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Med neuropædagogisk tilgang menes, at vi møder eleverne med et tværfagligt team og derved skaber og fremmer elevens kompetencer. Vi møder eleverne der, hvor de er, i forhold til deres udfordringer, både fysisk og psykisk. Vi arbejder ud fra KRAP-metoden. Vi arbejder anerkendende og aktivt med elevens ressourcer og nærmeste udviklingszone. Vi er opsøgende på elevens historie, både i forhold til at kende eventuelle diagnoser, men også på selve personen, da det er vigtigt for vores forståelse og videre forløb sammen med eleven at kende deres livshistorie.

Vi vægter den gode relation og det gode samarbejde med alle omkring eleven. Vi er vant til at samarbejde med forældre, botilbud, pædagoger, mentorer, støttekontaktpersoner, psykiatrien, sundhedsfagligt personale og kommunen. Derudover har vi selvfølgelig et samarbejde med eventuelle virksomheder der måtte være relevante ift. eventuel praktik som led i uddannelsesplanen.

Under uddannelsen vil vi være i tæt dialog med sagsbehandler og UU-Vejleder.

Vi benytter UNOSTU, som er et system hvor vi deler forløbs- og uddannelsesplan samt kompetencebevis med den pågældende elevs kommune. Vi opdaterer løbende med beskrivelse og opnået kompetencer, som udgangspunkt efter hvert kvartal.

Når eleven er færdig med sin STU, får eleven sine kompetencebeviser, sin forløbsplan og sit uddannelsesbevis med sig. Derudover får eleven tilbud om at modtage en STU-hue, som symbol på gennemført uddannelse. Der afholdes, hvis eleven ønsker det, en lille dimission hvor eleven kan invitere sine nærmeste pårørende og UU-vejleder

Grundtaksten for vores STU er, pr. 1. januar 2024, kr. 21.500 pr. måned.

Følgende indgår i grundtaksten:

 • Normering på 1 personale til 3,5 elever
 • Selve undervisningen (840 timer pr. år)
 • Arbejdstøj til eleven, under hele uddannelsen
 • Frokost på fremmødedage på Værkstedet
 • Eventuelle praktikforløb, internt og hos eksterne virksomheder
 • Opfølgning under eventuelle praktikforløb
 • Kompetencebeviser i løbet af uddannelsen
 • Afsluttende beskrivelse, inklusive afklaring til job og uddannelse, beskrivelse af ressourcer og skånehensyn samt anbefaling til videre forløb efter endt uddannelse
 • STU-hue ved gennemfårt STU
 • Lille dimission, for de nærmeste pårørende ved afsluttet STU

Såfremt der i uddannelsesplanen aftales eksterne kurser, vil prisen for disse komme oveni grundtaksten. Det samme gør sig gældende ved tilkøb af ekstra støtte.

Det samlede indhold aftales ved kontraktens indgåelse.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS