Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Botilbud Horsensvej

Botilbud for mennesker med en spiseforstyrrelse - under Servicelovens §107

Botilbuddet Horsensvej ligger lige uden for Skanderborg i østjylland omgivet af skøn natur og har plads til 12 beboere.

Botilbuddet henvender sig til voksne fra 18 år og op med spiseforstyrrelserne anoreksi, bulimi eller BED med normal begavelse. Vi indskriver også beboere med tillægsdiagnoser såsom autisme, Aspergers, personlighedsforstyrrelser, depression, angst og lettere selvskadende adfærd.

På botilbuddet Horsensvej har vi døgndækning med to nattevagter.

Vi vil arbejde med beboerne ud fra den bio-psyko-sociale model.

Vi har fokus på at hjælpe beboerne i gang med at spise igen, men vi bestræber os i høj grad også på, at se bag om spiseforstyrrelsen, for at vi sammen med beboerne kan få øje på spiseforstyrrelsens funktion, og arbejde med udvikling af nye mestringsstrategier, som kan stå i stedet for spiseforstyrrelsen, så beboerne stille og roligt kan afvikle spiseforstyrrelsen.

Vi ønsker at skabe et botilbud, hvor tryghed, forståelse og low arousal er nøgleord.


Anmodning om målgruppevurdering/visitation skal sendes til visitation@pscontact.dk samt at al dokumentation i form af VUM samlet faglig vurdering og mulige sundhedsoplysninger med fordel kan vedlægges anmodningen.
Mere om vores Visitationsprocedure


botilbud for mennekser med en spiseforstyrrelse

 

Pladser

4/12
8/12

  • Der er 8 ledige pladser på tilbuddet på nuværende tidspunkt.

Takster

Grundtakst fra 3.769,61 kr. pr døgn

Kontaktperson

Malene Andrea Rude, leder af botilbud Horsensvej Malene Andrea Rude

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Visitation: visitation@pscontact.dk

Adresse

Horsensvej 30
8660 Skanderborg

 

Informationer

På botilbuddet indskriver vi beboere fra 18 år og opefter inden for områderne anoreksi, bulimi og BED med normal begavelse, som har brug for støtte til at håndtere og slippe deres spiseforstyrrelse i en sådan grad, at de ikke kan bo selv eller sammen med deres familie.

Vi indskriver også beboere med tillægsdiagnoser såsom autisme, Aspergers, personlighedsforstyrrelser, angst, depression og lettere selvskadende adfærd. Vi modtager ikke beboere med misbrug, såsom euforiserende stoffer eller alkohol. Botilbuddet Horsensgade er godkendt til beboerne med:

  • Anoreksi
  • Bulimi
  • BED
  • Atypiske spiseforstyrrelser

Botilbuddet Horsensvej ligger lige uden for Skanderborg i østjylland omgivet af skøn natur og har plads til 12 beboere.

Beboerne har eget værelse med eget bad og toilet. Til hvert værelse hører en lille overdækket terrasse, så man kan sidde uden for, hvor man kan være en del af fællesskabet samtidig med, at man kan trække sig lidt tilbage.

I værelsesindretningen lægger har vi lagt vægt på, at der skal være en hjemlig og hyggelig atmosfære samtidig med, at det skal være en funktionel ramme om beboernes dagligdag. Der er plads til at have gæster på værelset - både i form af besøg samt ifm. den pædagogiske indsats. Værelserne er mindre for at invitere til at komme mere ud i fællesmiljøerne, da målgruppen har en tendens til at isolere sig I bygningen med værelser samt i hovedbygningen er der et fælleskøkken, så der er mulighed for at spisesituationerne kan opdeles i mindre grupper. Der er mulighed for enten at spise med i fællesskabet, på afstand af fællesskabet ved et bord placeret væk fra et fælles spisebord, eller alene i fællesarealerne udenfor hovedmåltiderne.

Der er to fjernsynsstuer/hyggestuer. Hvoraf den ene ligger i hovedhuset, hvor personalet opererer ud fra, og den anden findes i forlængelse af værelsesbygningen. Her har beboerne mulighed for socialt samvær med en lavere grad af støtte, eller træning af socialt samvær uden støtte.

Fællesarealet kan desuden lånes af beboerne, hvis man har spisende gæster eller ønsker at holde samværet uden for eget værelse.

Vi har prioriteret, at der i fællesarealerne skabes muligheder for samvær omkring forskellige fælles tredje samt aktiviteter, som kan være med til at berolige beboernes nervesystem. Der er krea-værksted, udendørs er en overdækket terrasse, et drivhus samt en køkkenhave, som passes af beboerne.

I PS Contact er det vigtigt, at beboerne har noget i deres dagligdag uden for botilbuddets rammer, som kan være understøttende i processen med at blive aktive i livet igen og indgå i bæredygtige relationer. PS Contact understøtter derfor også ekstern beskæftigelse.

Når en beboer indskrives, afdækker vi som det første, om beboeren er i job eller uddannelse eller anden form for beskæftigelse eller ressourceforløb. Vi ser det som et afgørende element i recovery, at beboerne har noget meningsfuldt i deres hverdag, som understøtter recoveryprocessen positivt.

For de beboere, som ikke er beskæftiget uden for botilbuddet, vil vi arbejde på at styrke lysten og troen på, at den enkelte har noget at byde ind med. Dette vil vi blandt andet gøre gennem praktiske mindre opgaver fx grøntsagsdyrkning eller i kreaværkstedet.

Vi arbejder desuden på at integrere beboerne i nærområdet og gøre brug af de offentlige tilgængelige muligheder, der kunne have relevans for den enkelte beboer, fx i det lokale foreningsliv.

Alle tiltag etableres i overensstemmelse med beboernes egne ønsker, behov og interesser. Vi tror på, at positiv udvikling sker, når de rette rammer er tilgængelige, og når motivationen for udvikling er tilstede hos beboeren.

Det bio-psyko-sociale perspektiv

I PS Contact arbejder vi overordnet ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv. Det tager afsæt i det sundhedspædagogiske menneskesyn, hvor trivsel og sundhed opstår og udvikles i en helhed. Dette ud fra forståelsen af, at det biologiske-, det psykologiske- og det sociale aspekt har indvirkning på hinanden.

BIO

Beboerne vil modtage ernæringsvejledning og gruppeundervisning fra vores kliniske diætist. Den diætetiske vejledning vil tage udgangspunkt i den enkeltes udfordringer med kosten fremfor en standardiseret kostplan.

Vejledningsmetoden er overvejede metakognitiv og beboerne vil således blive introduceret til og undervises i de metakognitive redskaber til mestring af de svære tanker og følelser forbundet med spiseforstyrrelsen.

Vi afprøver forskellige former for fysisk aktivitet med vores fysioterapeut. Formålet er at hjælpe beboernes nervesystem i low-arousal samt at hjælpe dem med at opnå et lystbaseret og positivt forhold til bevægelse. NADA, massage, yoga, meditation, at være i naturen og samværet med dyr er andre elementer, som vi arbejder med for at få nervesystemet i ro hos beboerne.

Vi samarbejder med praktiserende læge og/eller andre sundhedsprofessionelle udenfor botilbuddet så blodprøver, vejning osv. foregår eksternt.

PSYKO

Vi arbejder sammen med beboerne med at forstå spiseforstyrrelsens funktion og nytteværdi, og herefter at udvikle nye og mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere livets udfordringer og negative tanker og følelser.

Vores metodiske tilgang er en kombination af psykodrama til at løsne op for mentale blokeringer og traumer og metakognitiv terapi til at håndtere og mestre nutidens og fremtidens udfordringer.

SOCIAL

Vi arbejder med at skabe den gode relation mellem beboerne og personalet og har fokus på at skabe rammer som giver den enkelte beboer ro til at udvikle sig og giver en følelse af at være hjemme. Vi har et stort fokus på at skabe motivation for og tillid i at deltage i sociale fællesskaber og samvær, da spiseforstyrrelse ofte er forbundet med ensomhed og trang til at skærme sig, og meningsfulde relationer kan spille en afgørende rolle i recovery.

Vi ser det derfor som en vigtig del af recovery-processen at hjælpe beboerne ind i sociale fællesskaber både på botilbuddet, med familie og udenfor bostedet i lokalmiljøet fx gennem fritidsaktiviteter, arbejde, uddannelse etc., hvor meningsfulde relationer kan blomstre.

KRAP og SMART mål

Samarbejdet med beboeren er grundstenen for det videre forløb. Det er vigtigt, at beboeren selv deltager og er tryg i samarbejdet med deres kontaktperson omkring de udviklingspunkter, som de er indskrevet med.

Vi bruger redskaber fra KRAP (Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) og SMART-måls-metoden til at inddrage beboerne i egne udviklingsplaner.

Struktur og individuel tilgang

I vores huse er der ikke mange regler - til gengæld arbejdes der meget med struktur. Med struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur gør, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

Vores tilgang til beboerne er individuel. Vi samarbejder med beboeren, og sagsbehandleren fra den pågældendes hjemkommune og sammensætter den overordnede ramme for støtten til den enkelte beboer.

Vi er opsøgende på beboernes historie, så vi bedre forstår spiseforstyrrelsens funktion hos den enkelte. Dette, mener vi, giver det bedste grundlag for at kunne yde den rette omsorg og støtte beboerne bedst muligt i afvikling af spiseforstyrrelsen gennem udvikling af nye og mere hensigtsmæssige mestringsstrategier.

I PS Contact arbejder vi gennem et fælles tredje, hvor beboeren mødes i noget, den enkelte er motiveret for og optaget af. Hos os er det vigtigt, at beboerne har noget i deres dagligdag uden for bostedets rammer, som kan være understøttende i processen med at blive aktive i livet igen og indgå i bæredygtige relationer.

Vi har fokus på en sund og nærende kost. Det betyder, at vi forsøger at skabe et rum med nærvær/tid i spisesituationen og serverer måltider, der ser indbydende og appetitlige ud. De beboere, der ikke har overskud eller lyst til at spise med andre, har samme mulighed for at indtage måltiderne i et hyggeligt og trygt spisemiljø, som de beboere, der er trygge ved at spise med andre. Vi indretter fællesarealerne med dette for øje og ønsker at skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære omkring spisesituationen.

Vi ved at spisning og spisesituationerne er noget af det sværeste for et menneske med spiseforstyrrelse. Vi har derfor fokus på at finde den optimale spisesituation for beboerne, og vi tilpasser løbende denne til den enkelte beboers behov og udvikling. Vi har i indretningen af

beboernes værelser haft fokus på, at der også skal være mulighed for at spise på eget værelse både selv eller sammen med en medarbejder eller gæst.

Der er altid måltidsstøtte til rådighed omkring måltiderne. Måltidstøtten vil primært bestå af at hjælpe beboerne med at bruge de metakognitive redskaber til at håndtere de svære tanker og følelser, som opstår ifm. måltid.

Vi arbejder blandt andet med at flytte fokus fra tankerne om maden ved at tilbyde forskellige former for afledningselementer under måltidet fx samtale, at se tv og lign., så beboerne ikke sidder alene i stilhed med de svære tanker og følelser, men får hjælp til at flytte fokus til andre ting under måltidet.

Der er desuden efter hvert måltid indlagt tid til samvær, enten i gruppen eller individuelt. Dette gøres for at hjælpe beboerne med at flytte fokus fra de svære tanker og følelser, som ofte larmer meget efter måltider, men også for at kunne støtte og være nysgerrig på, hvad der er på spil i den enkelte beboer.

Vi har en tværfaglig personalegruppe på botilbuddet bestående af primært pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt minimum 1 sygeplejersker.

Vi har desuden en klinisk diætist, en fysioterapeut/psykomotorisk terapeut og en psykolog/psykoterapeut med erfaring indenfor målgruppen som bl.a. står for psykoedukation i en helhedsorienteret tilgang for både beboere og personale.

Personale kompetencer.

Vi uddanner i PS Contact alt vores faste personale i KRAP og NADA, ligesom alle løbende vil blive uddannet i en sundhedspædagogisk grunduddannelse, som er under udvikling.

Alle medarbejdere er desuden uddannet i at støtte beboerne i brugen af de metakognitive redskaber.

Efter behov benytter vi os af eksterne konsulenter til opkvalificering af personalet enten ifm. målgruppen, eller hvis der er behov for det ifm. en specifik beboer.

I PS Contact har vi løbende personale- og sagssupervision af vores medarbejdere. Vi vægter en blanding af ekstern og intern supervision, da vi har erfaring med, at kombinationen gør, at medarbejderne bliver mere trygge omkring arbejdsopgaven.

Med medarbejdernes løbende interne faglige sparring og supervision sørger vi for at skabe rammer, som understøtter, at de kan udvikle deres faglige kompetencer i deres daglige arbejde

med beboerne. De eksterne specialister, som vi gør brug af, har solid erfaring inden for de målgrupper, vi arbejder med. Brugen af eksterne aktører sikrer, at udfordringerne kan belyses udefra, hvilket kan give nye vinkler ind i svære situationer.

På botilbuddet har vi tilknyttet psykodramaterapeut Nina Rotenberg fra Leslie University, Boston. Nina er ydermere certificeret supervisor. C.A.G.S. i forskning, ledelse og træning i ekspressiv kunstterapi, Leuk, Schweiz. Nina Rotenberg har over 25 års erfaring med behandling af patienter med spiseforstyrrelser, og hun er specialiseret i behandling af patienter og deres pårørende. Hun har siden 1997 haft privat praksisklinik, og hun er desuden Supervisor ved University of Haifa, Israel. Nina bruger vi både ifm. beboere individuelt, i grupper og med pårørende.

Vi har ligeledes et eksternt samarbejde med fysioterapeut og master i sundhedspædagogik Pernille Thomsen ift. de forskellige indsatser inden for det neuropsykologiske område. Her er hun tilknyttet som supervisor på enkeltsager samt i undervisning af personalet.

Vi samarbejder med de instanser omkring beboernes psykiske og fysiologiske sundhed, som vores beboere er eller bliver tilknyttet ved indflytning fx læge og almen psykiatri. Sammen med beboerne og eventuelt behandleren vil vi være undersøgende på, om der er behov for ændringer i behandlingsformen

DOKUMENTATION

Hos PS Contact bruger vi Danjournal som dokumentationsværktøj.

Vi udarbejder en skriftlig statusrapport til sagsbehandleren cirka hver 6. måned. Der udarbejdes endvidere en udviklingsplan, der som udgangspunkt tager afsæt i indsatsmålene for den enkelte borger ud fra §141 handleplanen.

KRAP og SMART-mål

Vi arbejder i det daglige med KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende praksis), som benytter simple redskaber for at opstille klare og konkrete mål for den enkelte, samt for at finde frem til den enkeltes nærmeste ressourcer og interesseområde. Vi vil i samarbejde med beboeren arbejde med at identificere hvilke ressourcer, den enkelte besidder, samt hvilke mål, der er vigtige for beboeren at arbejde på først.

I arbejdet med at opstille mål sammen med beboeren, bruger vi SMART-måls metoden. Vi bruger forskellige skemaer inden for KRAP til at arbejde systematisk i forhold til identificering af mål og for at synliggøre udvikling. Vi arbejder sammen med borgeren med afsæt i den socialfaglige handleplan jf. servicelovens § 141 eller bestilling.

I forhold til opstilling af mål i vores dokumentationssystem, Danjournal, opdeles hvert mål i tilpassede delmål, for at bryde det endelige mål op i overskuelige størrelser.

Ugeskema

Derudover laver vi sammen med borgeren et ugeskema, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer. På den måde har borgeren medindflydelse på egen udvikling, og vi sikrer os, at der hele tiden er dialog mellem borgeren og dennes støtte/kontaktperson. Ydermere dokumenterer personalet dagligt omkring den enkelte borger i vores elektronisk journalsystem.

I PS Contact har vi opbygget vores takststruktur ud fra en grundtakst for hvert botilbud, som dækker de basale behov inden for de forskellige punkter i VUM (Voksenudredningsmetoden) inden for målgruppens funktionsniveau. Herudover laves der en individuel vurdering ift. behov for yderligere støttebehov for den enkelte beboer. Beboeren vil således indskrives med en grundtakst samt eventuelt et antal individuelle timer. De individuelle timer vil løbende blive tilpasset i samarbejde med beboerens sagsbehandler.

På Botilbud Horsensvej er grundtaksten inkl. egenbetaling:
Døgntakst fra 3.769,61 kr.

I grundtaksten er der pr. dag indeholdt:

  • 1:1 (SEL§83/85) timer = 3,00
  • 1:gruppe (SEL§83/85) timer = 1,67 time
  • Rådighed (deletid nat, 2:12)(SEL§85)

Det er muligt at tilkøbe ydelser ud over indholdet i grundtaksten.

 

Botilbud Horsensvej, botilbud for mennekser med en spiseforstyrrelse

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS