Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Under LAB §91

Det særlige tilrettelagte forløb i GRIB BOLDEN under PS Contact har til formål at hjælpe den enkelte med at skabe mening i livet, at udvikle kompetencer til at komme tilbage til arbejdsmarkedet samtidig med, at der arbejdes med at behandle den mentale mistrivsel fx angst, depression, stres etc. gennem metakognitiv terapi.

Tilbuddet er et unik tilbud, som kombinerer behandling af den mentale mistrivsel med udvikling af sociale og arbejdsrelateret kompetencer.

Vi tilbyder et forløb som bygger på at opnå nye mestringsstrategier for at håndtere egne problemstillinger, i kombination med indsatser der giver mening for den enkelte. Vores tilbud er centreret omkring sociale samspil og små succes oplevelse

Tilbuddet hører til i vores afdeling i Stilling, og består af en lille systue, et mindre værkstedsrum samt en lille butik som holder åbent efter aftale. Vores Kreative værksted i Stilling arbejder med at producere mange forskellige ting, primært til bolig eller beklædning. Lokalerne er opdelt med en lille butik, en systue, et mindre værksted, et køkken samt 3 kontorer.

Særlig tilrettelagt forløb

 

Pladser

20%
80%

 • Vi udvider løbende vores team i takt med efterspørgslen, så vi altid er i stand til at tage nye opgaver ind

Takster

Grundtakst fra:
9500,00 kr. pr. måned

Kontaktperson

Pia Saaby Sørensen

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk

Adresse

Alhøjvej 2
8660 Stilling

 

Informationer

Tilbuddet henvender sig til mennesker, som er tildelt et ressourceforløb eller STF, fordi de kæmper med mental mistrivsel i en sådan grad at de ikke kan varetage et almindeligt job eller passe en uddannelse. Målgruppen er bred, men det kan fx være:

 • Angst
 • Depression
 • Stress
 • Spiseforstyrrelse

LAB §91 særligt tilrettelagt forløb

I tilkøb tilbyder vi også støtte i eget hjem efter SEL §85, eller under Mentor ordningen i LAB §167, enten i kombination til ovenstående forløb eller isoleret set.

Forløbets formål er at hjælpe den enkelte med at skabe mening i livet, at udvikle kompetencer til at komme tilbage til arbejdsmarkedet samtidig med, at der arbejdes med at behandle den mentale mistrivsel fx angst, depression, stres etc. gennem metakognitiv terapi.

Den sundhedspædagogiske tilgang har til formål at skabe kompetente borgere, der på egne præmisser og med professionel støtte, kan opbygge ressourcer og evner til at leve et sundt og godt liv. Vi søger at tage udgangspunkt i at skabe den gode relation. Den værdi, der vokser ud af gode relationer og en støttende kontekst, benævnes ofte "social kapital".

"Social kapitel" i PS Contact betyder netværk, normer, tillid, værdier, tilhørsforhold, fællesskabsfølelse og engagement. Det er vores opgave at skabe de rammer, som giver den enkelte ro til at udvikle sig og motivationen til at turde bevæge sig ud i nærmeste udviklingszone.

Det bio-psyko- sociale perspektiv

Vores metode har udspring i en Bio-Psyko-Social tilgang. Det betyder, at for at understøtte "gode liv" tager vi afsæt i det sundhedspædagogiske menneskesyn, hvor trivsel og sundhed opstår og udvikles i et biopsykosocialt perspektiv.

Bio - Der vil løbende være samtaler med vores kliniske diætist efter behov mhp. at sikre borgerens sundhed. Den diætetiske vejledning vil tage udgangspunkt i den enkeltes udfordringer med sundhed fremfor en standardiseret kost- eller træningsplan. Der vil være indlagt let motion 1-2 gange ugentligt, samt løbende afholdes undervisning i sundhed. Psyko - Der vil være metakognitiv gruppeterapi hver uge med henblik på at udvikle nye mestringsstrategier til håndtering af negative tanker og følelser. Målet er at udvikle metakognitive kompetencer, så den mentale mistrivsel afvikles. Der vil desuden løbende være individuelle samtaler med henblik på at blive klogere på den mentale mistrivsel fx med fokus på mestringsstrategier, overbevisninger, og meningsskabelse.

Socialt - Omdrejningspunktet vil være et fællesskab, bygget op omkring vores lille kreative værksted. Her vil vi arbejde med at finde opgaver som giver mening for den enkelte, og følelsen af at høre til i et arbejdsfællesskab som kan medvirke til en pause fra deres indre kaos.

På denne måde arbejder vi ud fra en helhedsorienteret tilgang til det enkelte menneske, hvilket vi har god erfaring med har en positiv effekt på den lange bane. Det er i vores optik sjældent kun et enkelt problem der står i vejen for et menneske i kaos.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 09-13

Alle dage er ens bygget op i forhold til pauser og fagligt indhold:

 • 09:00-09:15: Morgenmøde, planlægning af opgaver og let morgenmad
 • 09:15-11:45: Fagligt indhold / gruppeundervisning / individuelle samtaler
 • 11:45-12:00: Frokost
 • 12:00-13:00: Fagligt indhold

Hver uge modtager den enkelte borger min en times individuel samtaleterapi og en times gruppeundervisning.

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter.

Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, jobcenter, misbrugscenter, kriminalforsorgen, børn- og familieafdelinger m.m.

PS Contacts arbejder målrettet ud fra indsatsmå og bestillingen. PS Contact er i tæt dialog med sagsbehandler om borgerens udvikling eller tilstødende funktioner.

Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren og ikke omvendt.

Der udfærdiges løbende statusskrivelse til sagsbehandler. Borgeren medinddrages i udarbejdelsen af statussen, hvor der er mulighed for at borgeren kan komme med sine kommentarer hertil samt være aktiv aktør i eget liv.

Der er plads til 5 borgere i forløbet, med fokus på opbygning af den enkeltes kompetencer i egen handlekraft og robusthed.

Der vil gennem forløbet også være samtaler og træning i hvordan man indgår i et arbejdsfællesskab, samt identifikation af egne ressourcer i forhold til hvad den enkelte har, at bidrage med ind på en arbejdsplads eller i et uddannelsesforløb.

Arbejdsopgaverne tilpasses den enkelte og spænder bredt.

Hvis borgeren ikke har interesse i et kreative, er der rig mulighed for at tilpasse arbejdsopgaverne.

Fx er der mulighed for mere praktiske opgaves som rengøring og oprydning eller mere administrative opgaver som at arbejde på hjemmesiden, kundeservice o. lign.

Der vil altid være 2 personaler til stede for støtte og vejledning. Sammensætningen vil være 1 med faglig baggrund i behandlingen, og den anden vil være en kreativ medarbejder i forhold til at træne de sociale samspil og styring af kreative opgaver.

I PS Contact har vi løbende personale- og sagssupervision af vores medarbejdere. Vi vægter en blanding af ekstern og intern supervision, da vi har erfaring med, at kombinationen gør, at medarbejderne bliver mere trygge omkring arbejdsopgaven.

Med medarbejdernes løbende interne faglige sparring og supervision sørger vi for at skabe rammer, som understøtter, at de kan udvikle deres faglige kompetencer i deres daglige arbejde med beboerne. De eksterne specialister, som vi gør brug af, har solid erfaring inden for de målgrupper, vi arbejder med. Brugen af eksterne aktører sikrer, at udfordringerne kan belyses udefra, hvilket kan give nye vinkler ind i svære situationer.

I PS Contact har vi to forskellige takst typer

Pris pr. måned:

 • 4 dages forløb 17.500,-
 • 2 dages forløb 9.500,-

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS