Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Børn- unge og familie

Under Barnets lov, paragraffer indenfor børn- unge og familieområdet

Børn- og ungegruppen, under PS Contact henvender sig primært til borgere, der er tilknyttet Barnets lov, som f.eks. §32, §75, §103, §104, §105, som har behov for støtte og vejledning.

Barnets lov §§114 og 115 er ungestøtte der kan gives til unge som har været anbragt uden for hjemmet, før det fyldte 18. år. Fra det 18. år til det fyldte 23. år kan man modtage ungestøtte. Hvilket betyder, at vi kan følge den unge fra børn- og familieafdelinger over til ungeindsats eller voksenområde (§85).

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie under hensyntagen til dennes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

Indsatsen udføres i tæt dialog med socialrådgiver og borgeren.

Vi har en stor gruppe af medarbejdere tilknyttet børn- og ungegruppen, så der altid er tid og plads til hver enkelt borger. Vores medarbejdere har mange års erfaring og uddannelse.

Når vi modtager en sag fra kommunen til vores børn- og ungegruppe, vurderer vi sagen og finder den rette medarbejder til netop denne opgave, da vi erfarer at dette giver de bedste resultater på sigt.

Børn- unge og familie

 

Pladser

50%
50%

  • Vi udvider løbende vores team i takt med efterspørgslen, så vi altid er i stand til at tage nye opgaver ind

Takster

Grundtakst fra:
414,66 kr. ekskl. kørsel + 30 min kørsel.
473,45 kr. inkl. kørsel - min. 2 timer per besøg.

Kontaktperson

Leo Hansen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk

Adresse

Teknikvej 6
4532 Gislinge

 

Informationer

Børn- og ungegruppen, under PS Contact varetager primært opgaver for kommunens Center for børn og familie, der for en periode har behov for funktionsstøtte, eller hvor der skal udarbejdes en mere massiv form for indsats i en familie.

Ungestøtte

Støtte under Barnets lov §114 & 115

Børn og familieafdelingen

Støtte under Barnets lov
F.eks. §32, §75, §103, §104, §105.. socialrådgiver er altid velkommen til at kontakte PS Contact, om vi kan levere støtte ud fra andre paragraffer, end ovenstående.

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie under hensyntagen til dennes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter. Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, jobcenter, misbrugscenter, kriminalforsorgen, børn- og familieafdelinger m.m.

PS Contacts arbejder målrettet ud fra handleplan og indsatsmål. PS Contact er i tæt dialog med socialrådgiver i forhold til borgerens udvikling eller tilstødende udfordringer.

Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren og ikke omvendt.

Der udfærdiges løbende statusskrivelse til socialrådgiver. Borgeren medinddrages i udarbejdelsen af statusrapporten, hvor der er mulighed for at borgeren kan komme med sine kommentarer samt være aktiv aktør i eget liv.

Ved henvendelse fra socialrådgiver angående bevilling af støtte til et barn/ung/familie foregår det som oftest sådan, at leder og socialrådgiver kontakter borgeren/familien og aftaler hvordan opstartsfasen kommer til at forløbe. Ved det første møde drøftes de fokuspunkter/behov for støtte, som er beskrevet fra socialrådgiver, og det aktuelle indhold og fokuspunkterne i samarbejdet med barnet/den unge eller familien defineres og aftales. Borgeren/familien har mulighed for at fortælle om sig selv - om sine behov, forventninger, ressourcer, vanskeligheder samt at kunne stille spørgsmål ift. den bevilligede støtteordning mv.

Vi bestræber os på at fra første færd at lave det rigtige "match" af borger og medarbejder, så samarbejdet bliver så meningsfuldt, brugbart og udviklende for borgeren/familien som muligt.

Socialrådgiveren deltager også ofte ved første møde omkring barnet/den unge eller familie.

Herefter planlægges besøg mm., hvor medarbejderen påbegynder deres samarbejde/støtte.

Det Udekørende Team er sammensat af en bred faggruppe, erfaringer og aldersspredning, som gør det muligt at finde et godt match mellem borger og kontaktpersonen.

Medarbejder gruppen i vores udekørende teams har baggrund og uddannelse, der tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske retninger. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig og erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte og møde beboeren der, hvor vedkommende er.

Medarbejdernes kompetencer

Hos PS Contact uddanner vi alle vores faste medarbejdere i KRAP-metoden henover et 8/10-dages kursusforløb hos ekstern leverandør. Derudover har vi en ekstern konsulent, som underviser os i SMART-måls-opstilling.

I PS Contact har vi løbende personale- og sagssupervision af vores medarbejdere. Vi vægter en blanding af ekstern og intern supervision, da vi har erfaring med, at kombinationen gør, at medarbejderne bliver mere trygge omkring arbejdsopgaven.

Med medarbejdernes løbende interne faglige sparring og supervision sørger vi for at skabe rammer, som understøtter, at de kan udvikle deres faglige kompetencer i deres daglige arbejde med borgeren. De eksterne specialister, som vi gør brug af, har solid erfaring inden for de målgrupper, vi arbejder med. Brugen af eksterne aktører sikrer, at udfordringerne kan belyses udefra, hvilket kan give nye vinkler ind i svære situationer.

I PS Contact har vi to forskellige takst typer

  • Takst 1: 414,66 kr. pr. time + en halv time til kørsel pr. besøg. Her kan bestilles ned til besøg af 1 time pr. gang
  • Takst 2: 473,45 kr. inkl. kørsel. Her bestilles for minimum to timer pr. besøg

Ved besøg hvor varighed er over 7 timers sammenhængende indsats, faktureres efter den påbegyndte 3.time på takst 1.

Begge takster er indeholdt 100 % A til A tid med borger, primært via fysisk besøg, men også i kombination med telefonisk kontakt.

I PS Contact har vi en døgntelefon, til akutte situationer som de borgere der er tilknyttet os, men bor i eget hjem, har mulighed for at benytte hvis der opstår akutte krisesituationer udenfor normal åbningstid. Denne telefon dækkes af et lille fast team, og er ikke noget der bliver ekstra faktureret ved brug. Medmindre det er en fast integreret del af en opsætning af en massiv støtte foranstaltning i eget hjem.

Status skriv, og dagbogsnotater laves af medarbejder og gerne hvor det er muligt i samarbejde med borgeren.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS