Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Vores lederteam

I PS Contact har vi en ledelse samt en adminstrativ gruppe, som i fællesskab holder virksomheden igang i det daglige.

Pia Saaby Sørensen

Stifter, ejer og administrerende direktør
Pia startede PS Contact op i august 2005 i Svinninge, hvor hun havde kontor hjemme på Erantisvej og kørte ud til borgere i eget hjem i Odsherred Kommune under §85. Villaen på Erantisvej blev i 2009 omdannet til PS Contacts første botilbud.

Pia startede PS Contact med et ønske om at støtte mennesker i udsatte positioner. Hun har et ønske om, at skabe udvikling og stabilitet, som kan bidrage til at skabe øget selvstændighed og dermed større livskvalitet.

Det ligger i Pias DNA at se og realisere sociale projekter, og hun er drevet af en klar velfærdspolitisk ambition: bæredygtigt samarbejde på tværs af sektorer. Et samarbejde som skal sikre, at mennesker i udsatte og sårbare positioner får den rigtige støtte til at opnå styring i eget liv.

Pia er stolt og ydmyg over at kunne bidrage til hver dag at skabe meningsfulde fællesskaber for mennesker med livet på kanten; for dem, som falder uden for skiven og for dem, der har brug for en ekstra hånd.

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk


Louise Sjørslev

Driftschef
Louise blev en del af PS Contacts ledergruppe i april 2016, hvor hun startede som HR-chef, før hun begyndte i sin nuværende stilling som driftschef.

Louise kommer fra en lang karriere inden for det humaniske område, og hun har flere års ledelseserfaring.

Louise er uddannet sygeplejske, og hun har desuden en diplomuddannelse i ledelse.

Telefon: +45 2927 5514
E-mail: louise@pscontact.dk


Leo Hansen

Daglig leder, Ungehusene, Børn og Unge samt Støtte/Kontakt gruppen
Leo har været hos PS Contact siden marts 2012, og han har været en del af ledergruppen siden november samme år.

Leo har i sin karriere altid arbejdet med mennesker både på børne-/ældreområdet, med aktivitetsforløb og som leder af bofællesskaber, hvor psykiatrien og socialt udsatte altid har være den røde tråd.

Leo er uddannet inden for SOSU-området og har desuden en 3-årig tværfaglig uddannelse i narrativ og systemisk terapi og metode.

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk


Julia Kristiansen

Daglig leder, Botilbud SAABY (Katrinedal)
Julia har været ansat i PS Contact siden 2013 som mentor i vores Udekørende team.

Julia har foruden sin tid i Udekørende mange års erfaring inden for psykiatrien med stor viden om dobbeltdiagnoser og personlighedsforstyrrelser.

Julia blev leder af vores autismecenter i 2020, og overgav lederposten til Patrick for at blive leder af Botilbuddet SAABY.

Julia er uddannet SSA og pædagog.

Telefon: +45 3050 4815
E-mail: julia@pscontact.dk


Patrick Tegner Molin

Daglig leder, Autismecenter SAABY
Patrick har været ansat i PS contact siden juli 2013, hvor han startede som medarbejder på Botilbuddet SAABY, indtil han i 2019 flyttede til Autismecentret.

Patrick har derudover 4 års erfaring med støtte til borgere i eget hjem under §52 og §85.

Patrick er af natur rolig og vægter rammer og struktur højt. Disse egenskaber bruger han som leder på Autismecentret, hvor han bidrager til at skabe en rolig og struktureret hverdag for beboerne.

Patrick har uddannelse indenfor træning, som massør og sportsterapeut.

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk


Niels Gandløse Olesen

Daglig leder, Beskyttet Beskæftigelse
Niels har været daglig leder for vores Beskyttet Beskæftigelse siden 1. april 2022. Niels er rekrutteret i egne rækker, da han har været pædagogisk medarbejder og efterfølgende koordinator siden 1. august 2018 i netop vores Beskyttet Beskæftigelse.

Niels´ gode humør og rolige væsen, bidrager til at der skabes en rolig dag for de borgere som kommer på Beskyttet beskæftigelse, hvor borgerne støttes i en arbejdsidentitet gennem et meningsfyldt arbejde.

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk


Mikkel Viksø

Konstitueret leder, Botilbud FRISA
Mikkel har været en del af PS Contact siden oktober 2020, hvor han startede som SSA på Botilbuddet Frisa. I 2022 blev han koordinator på botilbuddet Frisa og i maj 2023 blev han leder på Adelers Allé - maj 2024 tiltrådte han som konstitueret leder af FRISA.

Mikkel vægter et godt arbejdsmiljø hvor struktur, forudsigelighed, genkendelighed og ensartethed er med til at skabe og sikre trygge rammer for beboerne.

Mikkel har mange års erfaring med mennesker fra bla. retspsyk, plejen og somatikken.

Mikkel er uddannet Social og Sundhedsassistent og er i gang med uddannelsen Akademisk leder.

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk


Malene Andrea Rude

Daglig leder, Botilbud Horsensvej
Malene er uddannet specialsygeplejerske i psykiatri og NLP-certificeret coach.
Har arbejdet i psykiatrien siden hun blev uddannet sygeplejerske i 2013.

Malene kommer fra en stilling som leder af et §107-tilbud (Psykisk sårbare unge) i Randers Kommune. Før det en stilling som souschef på akut psykiatrisk sengeafsnit C, Regionspsykiatrien Randers.

Særlig erfaring i arbejdet med mennesker med personlighedsforstyrrelser og angst samt selvskade. Inkl. Supervision omkring arbejdet med førnævnte. Malene er desuden bankuddannet inden hun fandt ud af hun skulle være sygeplejerske

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk

 

Organisation

Få et samlet overblik for PS Contact ApS organisation og aktiviteter.

Download Organisationsdiagram

Kontakt

Hovedkontor
PS Contact ApS
Teknikvej 6
4532 Gislinge

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS