Forside

      OBS! Vi har været nødsaget til at indskærpe vores beskyttende foranstaltninger i forbindelse med coronavirus - LÆS MERE HER 

 

Velkommen til

PS Contact

 

 

- en alsidig og anderledes privat servicevirksomhed, der supplerer

og styrker kommunen i arbejdet med at servicere borgere

 

PS Contact blev startet i august 2005 af den nuværende indehaver og administrerende direktør Pia Saaby Sørensen. PS Contact er en privat servicevirksomhed. 

 

Vi hjælper bl.a. under Servicelovens paragraffer som f.eks.§11, §44 §52, §54, §66, §76, §85, §98, §103 og §107. Vi løser også opgaver under lov om aktiv beskæftigelsesindsats herunder mentorfunktioner. Målet er, at PS Contact kan være samarbejdspartner til at løse ALLE opgaver, der kan opstå i forbindelse med kommunens borgere.

 

Vi har adskillige botilbud under servicelovens paragraffer §66/107 samt botilbud til børn og unge og vores autismecentre beliggende i Vestsjælland.

 

På trods af at være en virksomhed i vækst, med omkring 120 fagligt kompetente og fantastiske medarbejdere bestræber vi os på at bibeholde den personlige kontakt til såvel borgere, pårørende og sagsbehandlere. Arbejdet er tilrettelagt efter borgerens behov for at gøre borgeren i stand til at klare sig selv bedst muligt. Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren – og ikke omvendt.

 

Når din kommune vælger at bruge PS Contact, kan du regne med, at vi fungerer som en respektfuld og tryg tovholder. Vi hjælper borgeren med at klare mest muligt på egen hånd og udvikle nødvendige kompetencer i eget miljø. Erfaringer viser, at netop hjælp i eget miljø kan give gode resultater. Samarbejder din kommune med PS Contact, hjælper vi med at opnå de gode resultater i samarbejdet med borgeren. 

 

Vi lover, at et samarbejde med os vil garantere et professionelt forløb, hvor den enkelte borger er i fokus.

 

 Kontakt os allerede i dag for at starte et samarbejde,

eller læs mere om vores tilbud under Tilbudsoversigt.

 

Tilbudoversigt under serviceloven

 

Se oversigt over alle PS Contact's tilbud under serviceloven HER

autismecenteret Saaby

GRUNDTAKST FRA: 52.000,-/MD

AUTISMECENTER SAABY - UNDER SERVICELOVENS §107


Målgruppe: Botilbud efter servicelovens §107 til borgere med diagnoser inden for autismespektret. 

 

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i metoden KRAP. Vi bestræber os på at møde den enkelte beboer med en positiv og anerkendende tilgang samt individuel hensyntagen til den enkeltes udviklingspotentiale.  

 

Autismecenteret er beliggende i Svinninge og består af 3 parcelhuse på en stille villavej. Der er plads til 3 til 4 borgere i hvert hus. 

 

Husene indeholder fællesrum og køkken, og hver beboer får eget værelse og deles om bad og toilet. Der er dejlige haver, som ligger ugeneret, og med tilhørende terrasser. Husene er nyrenoverede og fremstår lyse og venlige.

KONTAKT AUTISMECENTERET'S DAGLIGE LEDER:

 

JULIA RAMIREZ

Erantisvej 7, 16 & 18

4520 Svinninge

 

Mail: julia@pscontact.dk

Direkte: 2485 0033


KONTAKT NR. EFTER kl. 17: 2485 0023

Hovednr: 5337 5514 - Brug hovednummeret ved forespørgsler på ledige pladser og kontakt til visitator

LEDIGE PLADSER: INGEN

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE "ØVEJEN" - UNDER SERVICELOVENS SEL §103, LAB §32,2, SAMT STU


Målgruppe: Tilbuddet er til unge/voksne med fysiske, psykiske og sociale udfordringer.  

 

Øvejens Beskæftigelse i PS Contact er en meningsfuld beskæftigelse til personer med særlige behov. Det primære tilbud er beliggende i naturskønne omgivelser nær Lammefjordskanalen på en stor hestepension med tilhørende 17 tønder land. Derudover har vi et mindre træværksted og en kreativ linje, hvor de fysiske rammer er mindre. Dette er beliggende i Gislinge tæt ved stationen. 

 

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og anerkendende  tilgang til borgerne, der er afpasset den enkeltes særlige behov. Vi møder borgeren med et tværfagligt team, for derigennem at fremme borgerens kompetencer. Vi møder borgeren dér, hvor de er i forhold til deres udfordringer - både fysisk, psykisk og socialt. Opgaver og krav bliver afmålt til borgerens nærmeste ressourceområde.

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE:

 

HENRIK JENSEN

Øvejen 8

4532 Gislinge

 

Direkte: 2896 5514

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: henrik@pscontact.dk

Grundtakst per måned fra: 1 dag om ugen 4.500,-.  2 dage om ugen 8.500,-.  3 dage om ugen 11.500,-. 4 dage om ugen 15.000,-.  STU 4 dage om ugen 11,500,-

LEDIGE PLADSER: JA

botilbud frisa

GRUNDTAKST FRA: 110.000,-/MD

BOTILBUD FRISA - UNDER SERVICELOVENS §107


Målgruppe: Botilbud efter servicelovens §107 til borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, misbrugsproblematik og/eller dom til behandling. Der kan også være tale om dobbelt eller multiple diagnoser. Aldersgruppen er 18-65 år

 

På Frisa placerer vi os fagligt ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme, hvori vi arbejder med metoden KRAP. I vores arbejde med borgeren ”oversætter” vi de kognitive processor til en pædagogisk praksis så borgeren stimuleres til øget selvstændighed og bliver således aktør i eget liv. 

 

Der samarbejdes tæt med det etablerede behandlingssystem, KRIM samt vores interne misbrugskonsulent. Vi sikre borgerne en oplevelse af sammenhæng i deres psykiatriske og somatiske behandling, idet vi har mulighed for en sundhedsfaglig opfølgning og justering på en psykiatrisk og somatisk behandling med relevante tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere. 

 

FRISA er beliggende lidt udenfor Højby i det smukke Odsherred og består af 2 huse med 4 værelser i hver samt en lille botræningslejlighed med plads til 2. Der er fælles stue, køkken og bad i hvert hus. 

Der er en dejlig have, som ligger ugenert, og med tilhørende terrasse

KONTAKT DEN DAGLIG

LEDER FOR BOTILBUD FRISA:

 

MICHAEL VOGTMANN

Strandvej 14 & 14A

4573 Højby


Mail: michael.v@pscontact.dk 

Direkte: 4236 4299


KONTAKT NR. EFTER kl. 17: 2154 8017

Hovednr: 5337 5514 - Brug hovednummeret ved forespørgsler på ledige pladser og kontakt til visitator

 LEDIGE PLADSER: 1

botilbud Saaby katrinedal

GRUNDTAKST FRA: 74.000,-/MD

BOTILBUD SAABY "KATRINEDAL" - UNDER SERVICELOVENS §107 & §66


Målgruppe: Botilbud efter servicelovens § 107 til borgere med nogen eller betydelig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne, misbrugsproblematik og/eller dom til behandling. Der kan også være tale om dobbelt diagnoser. Aldersgruppen er 18-65 år.  

 

Vi arbejder med en positiv og anerkendende tilgang, og med udgangspunkt i metoden KRAP. 

Der samarbejdes tæt med det etablerede behandlingssystem, KRIM samt vores interne misbrugskonsulent. Vi bestræber os på at møde den enkelte beboer med respekt for egne værdier og ønske om udvikling. 

 

SAABY er beliggende lidt udenfor Svinninge på en herskabelig herregård nær Holbæk. Det består af et hovedhus, samt to længer hvoraf der i den ene er en mindre bo-træningslejlighed. Der er fælles stue, køkken og bad i hvert hus, samt terrasse og have som ligger ugeneret og i smukke omgivelser. Rammerne giver mulighed for små bo-enheder, hvilket giver engod balance af privatliv og fællesskab. 

 

På den storegrund, er der masser af plads til udeliv,f.eks erder egen fiskesø i baghaven, park lignende have samt drivhus, og mindre værksteder i længerne. 

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER:

 

MICHAEL MØLGAARD

Katrinedal 5, 7 & 9

4520 Svinninge


Mail: mm@pscontact.dk

Direkte: 3050 4806


KONTAKT NR. EFTER kl. 17:  3050 4815

Hovednr: 5337 5514 - Brug hovednummeret ved forespørgsler på ledige pladser og kontakt til visitator

 

 LEDIGE PLADSER: 2

GRUNDTAKST: Tilbud regnes individuelt ud fra opgavens karakter

ENKELTMANDSPROJEKTER - UNDER SERVICELOVENS §107 & §66


MålgruppeDen spænder bredt og rummer tilbud til personer indenfor både handicap og/eller psykiatri.  

 

Vi sammensætter holdet specifikt ud fra problemstillingen og indhenter vejledning og ekspertbistand for at kunne sætte det mest optimale tværfaglige team til den enkelte opgave.  Vi ansætter målrettet til hver enkelt opgave og matcher dermed medarbejdernes personlige og faglige kompetencer med borgeren og dennes formål med projektet. Derfor vil et indgående kendskab til forhistorien for borgeren også være afgørende for at finde de rette medarbejdere og de rette rammer. 

 

Som udgangspunkt handler det ofte om borgere, som kan have en ekstremt udadreagerende, uforudsigelig eller på anden måde ressourcekrævende adfærd indenfor både psykiatri og/eller handicap. Eksempelvis svært fysisk handicappede, hypersensitive, sen hjerneskade, autismespektrumforstyrrelser eller udviklingshæmmede.  

 

Geografisk er vi fleksible. Den enkelte opgave kan etableres, hvor det er mest hensigtsmæssigt for udviklingen af borgeren.

KONTAKT PS CONTACT ADM.DIREKTØR VEDR. ENKELTMANDSPROJEKTER

 

PIA SAABY SØRENSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 2212 5514

 

Mail: pia@pscontact.dk

LEDIGE PLADSER: JA

børn og unge gruppen ps contact

GRUNDTAKST FRA: 375.-/time

ekskl. kørsel

BØRN-OG UNGEGRUPPEN - UNDER SERVICELOVENS §11, §44, §52 & §54


PS Contact yder støtte til børn, unge og familier, som via deres sagsbehandler i en kommune har fået bevilliget et tilbud og/eller foranstaltning - primært, ikke begrænset til, jfr. § 11, 52, 54, (76 hvis borgeren er 17 år)

 

Børn- og ungegruppen, under PS Contact varetager primært opgaver for kommunens Center for børn og familie, der for en periode har behov for funktionsstøtte i en familie, eller hvor der skal udarbejdes en mere massiv form for indsats i en familie.

 

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger/familie under hensyntagen til dennes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation. Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med sagsbehandler og borgeren.

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR BØRN-OG UNGEGRUPPEN:

 

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 4236 6590

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: leo@pscontact.dk

LEDIGE PLADSER: JA

børn og unge gruppen ps contact

GRUNDTAKST FRA: 375.-/time

ekskl. kørsel

MENTORGRUPPEN - UNDER BESKÆFTIGELSESLOVEN LAB §31, §32 & §42.


Mentor-teamet i PS Contact yder støtte til borgere jfr. beskæftigelsesloven.

LAB - Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik.

LAS - Lov om Aktiv Socialpolitik

Der arbejdes målrettet på at støtte den enkelte borger til at få reduceret/løst de problemstillinger, der er en barriere ift.  at kunne indgå i arbejdsmarkedsrettede sammenhænge – beskæftigelse, uddannelse, aktivitet. At borgeren udvikler færdigheder og kompetencer, der forbedrer vedkommendes fremtidsmuligheder til selvforsørgelse eller anden forsørgelsesgrundlag. 


Opgaverne tilrettes i respektfuldt samarbejde med borgeren under hensyntagen til den enkeltes behov, ressourcer, vanskeligheder og livssituation.

KONTAKT DAGLIG LEDER FOR MENTORGRUPPEN:

 

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 4236 6590

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: leo@pscontact.dk


LEDIGE PLADSER: JA

GRUNDTAKST FRA: 375.-/time

ekskl. kørsel

STØTTE/KONTAKT-GRUPPEN - UNDER SERVICELOVENS §76, §83, §84, §85, §97 & §98


Støtte/kontaktgruppen "Udekørende team" under PS Contact leverer støtte til mange forskellige paragraffer, både inden for støtte/kontaktperson, hjemmevejleder, ledsager og integration.

 

Vores mål er, at borgeren bliver så selvstændig fremadrettet i deres livsførelse, således at vores antal besøg og timer kommer ned på et minimum, eller at borgere bliver helt fri for støtte på længere sigt. 

 

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter, f.eks netværksmøder. Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, jobcenter, AOF, misbrugscenter, kriminalforsorgen m.m.

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR STØTTE/KONTAKT-GRUPPEN:

 

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 4236 6590

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: leo@pscontact.dk

LEDIGE PLADSER: JA

ungehusene tilbud ps contact

GRUNDTAKST FRA: 375.-/time

ekskl. kørsel

UNGEHUSENE SAABY - UNDER SERVICELOVENS SEL §76, §85 & INL §23D


Ungehusene henvender sig til unge borgere med lettere psykosociale problemstillinger; såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, ADHD, Angst, tidligere misbrugsproblematik, hjerneskade og socialt udsatte m.m. Meningen er, at de skal bo i egen bolig indenfor nærmeste fremtid, men de mangler færdigheder til, at dette kan lykkes lige nu.


Ungehusene er beliggende i Hørve, en stationsby i Odsherred Kommune. Hørve byder på gode indkøbsmuligheder og et sundt foreningsliv. Ungehusene er i gå-afstand til offentlig transport, som gør det nemt at komme til og fra skole/uddannelsesinstitutioner arbejde.

Ungehusene SAABY er fordelt i to huse, hvor der er plads til 6 i hvert hus. Den unge vil indgå i et fællesskab med de andre unge beboere i form af fælles køkken, badeværelse, opholdsrum og stue.


Ungehusene SAABY har tilknyttet personale, som er i husene dagligt eller efter husenes/de unges behov. 

KONTAKT DEN DAGLIGE LEDER FOR UNGEHUSENE:

 

LEO HANSEN

Teknikvej 6

4532 Gislinge

 

Direkte: 4236 6590

Hovednr: 5337 5514

 

Mail: leo@pscontact.dk

LEDIGE PLADSER: JA


For mere information om vores tilbud se venligst her eller gå til siden for det enkelte tilbud via Tilbudsmenuen - hvis du ikke finder det, du søger, så er du naturligvis velkommen til at kontakte os, vi er altid hjælpsomme og ser muligheder hvor andre ser begrænsninger ...

Hovedkontor:


PS Contact /v Pia Saaby Sørensen

Teknikvej 6, 4532 Gislinge


Email: info@pscontact.dk

Telephone: 5337 5514


 

CVR NR: 30667093

Yderligere adresser:

 

 

Botilbud Saaby 

Katrinedal 5-7-9,  

4520 Svinninge

Telefon:   3050 4806

 


 

Beskyttet Beskæftigelse

Øvejen 8,                    

4532 Gislinge  

Telefon: 2869 5514

 


 

Autismecenter Saaby

Erantisvej 7, 16 & 18,

4520 Svinninge

Telefon: 2485 0033
Botilbud Frisa

Strandvej 14/14A

4537 Højby

Telefon: 4236 4299

Mentorgruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Støtte/Kontakt-gruppen

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

Børn-og Ungegruppen

Teknikvej 6,

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590
Ungehusene

Teknikvej 6

4532 Gislinge

Telefon: 4236 6590

PS Contact /v Pia Saaby Sørensen      -     Teknikvej 6     -      4532 Gislinge        -       Telefon: 5337 5514       -      CVR: 30667093        -       www.pscontact.dk

Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. Vi bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at registrere, at du er logget på. Hvis du udfylder vores kontaktformular, bruger vi cookies til at huske dine oplysninger til en anden gang.

Godkend